Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de resfințire a Bisericii „Sfinții Apostoli” din municipiul Băilești

Evenimente

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 11 septembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din municipiul Băilești, pentru a săvârși Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Sfânta slujbă a fost oficiată de către Înaltpreasfinția Sa,  în prezența unui număr mare de credincioși, alături de care s-au aflat reprezentanții autorităților locale. Din soborul de preoți și diaconi care au slujit au făcut parte Părintele Consilier Grigore Vulcănescu și Părintele Propopop Cătălin Neacșu, slujitor la acest sfânt locaș.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh Ciprian Catană și Părintele Aurel Teică au primit din partea Mitropoliei Olteniei rangul onorific de iconom stavrofor. De asemenea, mai mulți credincioși au primit Gramate de mulțumire pentru implicarea deosebită în activitatea Bisericii și în lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului locaș.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit a subliniat importanța sfințirii unei biserici și a participării credincioșilor la sfintele slujbe, în „Casa Părintelui nostru, Cel care ne-a zidit cu mâinile Sale și Care poartă grijă de noi, de fiecare în parte”.

„De fiecare dată când sfințim o biserică, ne ajută Dumnezeu să avem bucuria acestei sfinte slujbe. Întotdeauna, noi dorim ca biserica să fie pregătită pentru Sfânta Liturghie și pentru slujbele bisericești. Tocmai pentru aceea, credincioșii au simțit nevoia de totdeauna ca să zidească asemenea locașe sfinte, pentru ca să fie ei înșiși pomeniți, și urmașii lor. În același timp, să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru această lucrare sfântă și binecuvântată. Biserica este Casa lui Dumnezeu, este locașul Preasfintei Treimi: a Tatălui Ceresc, a Fiului și a Sfântului Duh. Iată că și Tatăl cel Ceresc are Casa Lui. Această Casă Tatăl a zidit-o, spunem la sfințirea bisericii, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o. Deci, când venim la Biserică, noi venim la Casa Tatălui Ceresc, la Casa Părintelui nostru, Cel care ne-a zidit cu mâinile Sale și Care poartă grijă de noi, de fiecare în parte. Dumnezeu ne-a dat viață pe pământ ca noi să putem să ducem osteneala noastră, să ne-o însușim, să ne-o înfrumusețăm și-apoi să fim răsplătăți de Împăratul Cerurilor, când vom trece din lumea aceasta. Așa se face că Biserica este singura casă a lui Dumnezeu, singurul locaș sfințit și binecuvântat pe care noi îl numim Sfânta Biserică. Ea este sfântă pentru că este Casa lui Dumnezeu, este sfântă pentru că o sfințim, prin chemarea Duhului Sfânt, este sfântă pentru că în Biserică se săvârșește Sfânta Liturghie, sfintele taine, Botezul, Taina Sfântului Maslu, Taina Cununiei. Așadar, din toate punctele de vedere, Biserica este cea mai importantă clădire dintr-o localitate, fără să fie asemenea ei altceva, pentru că Biserica nu este numai locul unde ne rugăm, ci este și mama noastră, a fiecăruia dintre noi”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

„Biserica, aici, pe pământ, luptă permanent ca să dobândească cununa neveștejită a Împărăției lui Dumnezeu”, a mai precizat Mitropolitul Olteniei.

„Bineînțeles că Biserica este atât pământească, cât și cerească, căci tot ceea ce noi săvârșim în Biserica noastră este primit de Tatăl cel Ceresc în ceruri. Este răsplătit acolo, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos: «Numele voastre sunt scrise în ceruri». Deci, de îndată ce ne-am botezat, numele noastre sunt în cartea Tatălui Ceresc și sunt permanent menționate de îngerii lui Dumnezeu, când rugăciunile noastre la Sfânta Liturghie sunt purtate la Tronul cel Ceresc, pentru ca să primim răspuns la cererile și rugăciunile noastre. Așadar, Biserica, aici, pe pământ, este una care luptă permanent ca să dobândească cununa neveștejită a Împărăției lui Dumnezeu. De aceea, pentru fiecare dată când venim la Biserică, noi primim de la Dumnezeu această plată a ostenelilor noastre. Căci El ne răsplătește ca un Părinte bun și iubitor de oameni pentru tot ceea ce facem noi, pentru mântuirea noastră. Dacă venim și ne ostenim cu postul și rugăciunea, Tatăl cel Ceresc ne răsplătește la fiecare pentru gradul de osteneală cu care noi ne-am sârguit pentru mântuirea noastră. Deci nimeni dintre cei care vin la Biserică nu pleacă cu mâna goală, ci oricare ia câte ceva de la Milostivul Dumnezeu, Cel Care ne iubește atât de mult”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a detaliat pericopa evanghelică din această duminică, adăugând totodată că Sfânta Cruce este, „armă împotriva diavolului, arma biruinței, simbolul victoriei asupra morții”.

„Așadar, Cel Care ne dă toate aceste daruri și bunătăți este Mântuitorul Iisus Hristos, Care a venit de la Tatăl cel Ceresc. Deci Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Ceresc, a fost trimis de Părintele Său la noi, ca lumea viață să aibă, și să aibă din belșug. El a fost trimis ca să ne răscumpere din robia diavolului, să ne scoată de la moarte și din stricăciune, căci Mântuitortul Hristos S-a răstignit pe cruce, S-a ridicat pentru ca  toți cei care doresc să aibă viață, să aibă din belșug.  Crucea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit este arma împotriva diavolului. Sfânta Cruce este arma biruinței, este simbolul victoriei asupra morții. Și Sfânta Cruce este întotdeauna însoțită de Mântuitorul Iisus Hristos, căci Crucea are pe ea pe Domnul Hristos, Cel Care S-a răstignit pentru noi, Cel Care și-a vărsat sângele pentru noi, ca să ne izbăvească de robia celui rău. Tocmai pentru aceasta, în Duminica de astăzi s-a citit despre Sfânta Cruce și despre jertfa Mântuitorului Hristos, întrucât această duminică este înaintea serbării Sfintei Cruci de miercurea viitoare. Așadar, noi întotdeauna avem o duminică înainte de serbarea Sfintei Cruci și o duminică după serbarea Sfintei Cruci. Iubirea Tatălui se observă în Sfânta Cruce, și iubirea Fiului de asemenea, pentru că numai Unul Care iubește cu adevărat pe Dumnezeu, Acela într-adevăr se răstignește, se jertfește pentru frații Săi, pentru întreaga lume. Așadar, Sfânta Cruce ne este nouă semn al biruinței, și noi purtăm sfânta cruce în viața noastră, ne însemnăm totdeauna cu Sfânta Cruce, orice creștin este îndatorat să poarte Sfânta Cruce, pentru că aceasta ne păzește de cel rău”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

La final, Părintele Propopop Cătălin Neacșu a dat citire Actului de târnosire a Bisericii „Sfinții Apostoli” din municipiul Băilești. Potrivit Actului de târnosire, Biserica Sfinții Apostoli a fost zidită în anul 1836 și sfințită în anul 1839. În anii 1865, 1898 și 1925 s-au efectuat lucrări de restaurare și consolidare ale acestui sfânt locaș. Mai multe lucrări de reparații s-au realizat în anul 1968, pictura fiind restaurată în anul 1990.

Între anii 2018-20122, părin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, aici au avut loc mai multe lucrări de reparații, de restaurare și înfrumusețare a sfântului locaș, sub supravegherea Părintelui Protopop Neacșu Cătălin, și implicarea credincioșilor păstoriți de Părintele Paroh Ciprian Catană și Pr. Aurel Teică.

Gabriela Firu