Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de sfințire a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Drăguțești, județul Gorj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 18 septembrie, a fost sfințită Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Drăguțești, comuna Drăguțești, Protopopiatul Târgu Jiu Sud. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a Bisericii au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte Părintele Protopop Ionel Câmpeanu, de la Protoieria Târgu Jiu Sud. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Raica Cristinel Manole, Paroh al Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” – Drăguțești, a primit rangul onorific de iconom stavrofor, datorită activității deosebite în cadrul Parohiei Drăguțești, iar mai mulți credincioși au primit din partea Mitropoliei Olteniei Gramate de mulțumire pentru sprijinul acordat în vederea ridicării acestei biserici.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a subliniat importanța ridicării în Parohia Drăguțești a unei sfinte biserici în apropierea bisericii celei vechi, a cărei târnosire a avut loc în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci.

„Biserica este locul de închinare și locul de întâlnire a noastră cu Dumnezeu. La Sfânta Biserică trebuie să venim întotdeauna, pentru că aici Îl întâlnim pe Dumnezeu, aici Mântuitorul Hristos ne așteaptă, și sfinții împreună cu El și aici rugăciunile noastre sunt bineprimite de Tatăl cel Ceresc, căci rugăciunile credincioșilor sunt înălțate la ceruri înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Biserica este cu adevărat mama noastră. Ea se manifestă și arată dragostea ei nețărmurită pentru fiecare dintre copiii ei. Căci în Biserică ne-am născut prin Taina Sfântului Botez, în Biserică am crescut prin Sfânta Împărtășanie, în Biserică am venit și ne-am spovedit, în Biserică ne-am cununat și în Biserică ne înmormântăm. Așadar, toată viața noastră se desfășoară în jurul Sfintei Biserici. Chiar dacă noi ne ducem la casele noastre ca să petrecem timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat în lumea aceasta, totuși, la Biserică ne întoarcem, căci ea este locul, ea este Casa lui Dumnezeu și aici toți suntem primiți, de la cei vechi, de demult, la cei de astăzi și la cei care vor veni în urma noastră. De aceea nimic nu se compară cu Biserica și nimic nu poate să înlocuiască Sfânta Biserică. Biserica are valoare pentru noi mai mare decât orișice casă din viața și activitatea noastră. La Biserică trebuie să venim permanent. Așadar, cei care iubesc Biserica vor fi binecuvântați de Dumnezeu, pentru că aici ne sfințim. Ne sfințim viața noastră și primim lumină, ca să mergem pe o cale luminoasă, spre Împărăția Cerurilor. Aici ni se deschid ochii credinței, a evlaviei noastre și ne întărim în credință, pentru că Dumnezeu este Acela Care sporește râvna noastră și bineînțeles că aici primim răsplată pentru tot ceea ce am făcut noi. Dacă am făcut fapte bune, vom fi răsplătăți cu Împărăția Cerurilor”, a transmis credincioșilor Părintele Mitropolit Irineu.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a detaliat pericopa evanghelică din această duminică, punând accent pe rolul Tainei Sfintei Spovedanii, pentru că „Mântuitorul Iisus Hristos este vindecarea noastră, El este Doctorul sufletelor și trupurilor noastre și ne va ierta de păcatele noastre”.

„Spune Evanghelia de astăzi că: « Cel care vrea să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie! ». Iată un îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos. Este adevărat că toți trebuie să dorim să mergem după Mântuitorul Iisus Hristos. Dar faptul că Domnul spune: « Cel care dorește să vină după Mine», înseamnă că mai sunt oameni care nu doresc să vină după Mântuitorul Hristos. Aceia sunt înșelați de cel rău și merg pe calea întunericului. Dar cel care vrea să vină după Mântuitorul Iisus Hristos trebuie să se lepede de sine. Este prima condiție esențială. Și ce înseamnă a te lepăda de tine însuți? Nu înseamnă altceva decât a renunța la păcatele tale, a renunța la faptele tale și a merge după Mântuitorul Hristos. De fapt, Domnul când ne spune să ne lepădăm de tot ceea ce este rău, El ne arată că a veni la El înseamnă că trebuie să fii curat. Numai cei curați vor vedea pe Dumnezeu, cum ne spune Mântuitorul Hristos: « Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu », deci dacă ne-am lepădat de lucrurile acestea pământești prin Taina Sfintei Spovedanii, prin spovedanie curată și sinceră. Venim la spovedanie ca la doctor și Doctorul este Acela, Mântuitorul Iisus Hristos, care spune că El este vindecarea noastră, El este Doctorul sufletelor și trupurilor noastre și ne va ierta de păcatele noastre. Și ce mai urmează? Să-ți iei crucea și să urmezi Mântuitorului Hristos, adică să iei viața așa cum Domnul ți-a dat-o și să lupți ca să o înfrumusețezi. A-ți lua crucea înseamnă a aduce lui Dumnezeu gândurile noastre, a aduce lui Dumnezeu ideile noastre, a aduce lui Dumnezeu rugăciunile noastre, a aduce lui Dumnezeu viața noastră. Crucea înseamnă renunțare. Crucea înseamnă răstignire. Crucea înseamnă despătimire. Mântuitorul Hristos S-a răstignit pe cruce pentru păcatele noastre și ne cheamă la El ca să luăm și noi crucea noastră și să mergem după El. Crucea pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie să o purtăm cu multă răbdare, cu multă chibzuință, cu multă iubire față de Atotputernicul Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

Mitropolitul Olteniei i-a îndemnat pe credincioși să vină permanent la Sfânta Biserică, căci „Biserica este locul răplătirii, este locul dăruirii, este locul hranei noastre duhovnicești”.

„Mântuitorul Hristos ne cheamă la Biserică și ne invită să-I dăruim inima noastră. Vrei să fii cu adevărat fericit în viața aceasta și viața cea veșnică? Dă-I inima Mântuitorului Hristos! Dă-I mintea! Dă-I cugetul! Dă-I viața ta! Dă-I toate preocupările tale! Așa cum spunem în rugăciunea « Tatăl nostru »: « Facă-se voia Ta! ». Deci, dacă noi spunem cu tot dinadinsul aceste cuvinte, în mod sigur că Mântuitorul Hristos face din viața noastră un adevărat rai pe pământ. Așa au fost sfinții, au dăruit viața lui Dumnezeu și au primit în schimb și lumea aceasta, dar și viața veșnică. Sunt nenumărate modele de sfinți pentru fiecare dintre noi și putem să-i urmăm întotdeauna. Căci, spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi, dacă cineva ar dori să dobândească viața aceasta, o va pierde. Iar dacă cineva pierde viața aceasta pentru Mine și pentru Evanghelie, acela o va câștiga. Ce vrea să spună Mântuitorul Hristos prin aceste cuvinte? Că dacă ne îngrijim de lumea aceasta, în mod sigur că într-o zi vom muri. A ne lepăda de lucrurile materiale și a veni la Biserică înseamnă să ne construim o viață frumoasă și binecuvântată lui Dumnezeu, o viață plăcută Mântuitorului Iisus Hristos. Pe aceia care au dăruit viața Mântuitorului Hristos, Domnul ii va binecuvânta și le va da să moștenească viața veșnică. Așadar, Biserica este locul răplătirii, este locul dăruirii, este locul hranei noastre duhovnicești. De aici primim noi hrană de la Tatăl cel Ceresc. Deci, Evanghelia de astăzi, așezată după Sărbătoarea Sfintei Cruci, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să cugetăm, să privim cu atenție la Sfânta Cruce, să ne închinăm întotdeauna, să preamărim pe Dumnezeu în viața noastră și să nu uităm niciodată că trebuie să biruim cu Sfânta Cruce toate poftele acestea lumești și trecătoare. Numai tăind aceste vlăstare care se adaugă la viața noastră putem să aducem roade frumoase și bogate, pentru Împărăția lui Dumnezeu”, a rostit în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Potrivit Actului de târnosire citit de Părintele Protopop Ionel Câmpeanu, Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Drăguțești, comuna Drăguțești, Protoieria Târgu Jiu Sud, a fost ridicată între anii 2010 – 2017, piatra de temelie fiind pusă în data de 25 decembrie 2010 de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu. Biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă între anii 2017 – 2020.

Gabriela Firu