Consfătuirea Profesorilor de Religie, din județul Gorj

Evenimente

În data de 21.09.2022, începând cu ora 14.00, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. IRINEU Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitului Olteniei, a avut loc in Amfiteatrul Școlii Gimnaziale „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Gorj. La eveniment au participat alături de 98 de cadre didactice din judeţul Gorj: Arhid. Prof. Adrian Lupu, Consilier al Sectorului de Învățământ al Mitropoliei Olteniei; Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, Inspector General Ministerul Educației, Prof. Dr. Marcela Mrejeru Inspector General IȘJ Gorj; Pr. Inspector Neofit Stănciulescu, inspector de specialitate IȘJ Gorj.

În deschiderea evenimentului Pr. Consilier Adrian Lupu a transmis celor prezenţi mesajul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Acad. Dr. Irineu Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitului Olteniei. În continuare, au fost făcute mai multe comunicări din partea Sectorului de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei privind legea educaţiei, acordare avizului de cult, implicarea cadrelor didactice în activităţi extraşcolare şi parteneriatele şcoală-biserică. Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, Inspector General Ministerul Educației, într-o intervenţie on-line, i-a felicitat pe cei prezenţi pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul educaţional. Dna. Prof. Dr. Marcela Mrejeru Inspector General IȘJ Gorj. Pr. Inspector Neofit Stănciulescu inspector de specialitate IȘJ Gorj le-a vorbit despre importanța profesorului de religie în școală subliniind importanţa rolului pe care îl au în unităţile de învăţământ şi în comunitate.

Părintele Inspector Neofit Stănciulescu, inspector de specialitate IȘJ Gorj a prezentat profesorilor de religie prezenți la activitate, noutățile anului școlar 2022-2023 privind: asigurarea aplicării corecte a legislației în vigoare pentru disciplina Religie și instruirea cu privire la aplicarea noilor repere metodologice la clasa a X-a; diagnoza procesului educațional, la disciplina religie în anul școlar 2021-2022 pentru județul Gorj; priorități ale educației pentru anul școlar 2022-2023; cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2022-2023; modificarea/adaptarea/elaborarea de regulamente-specifice și precizări privind olimpiadele si concursurile școlare în anul școlar 2022-2023; activitățile metodice pentru anul scolar-2022-2023; discuții pe baza noului ROFUIP privind notarea elevilor și noua structură a anului școlar pe cinci module. 

La finalul întâlnirii, Părintele Inspector Stănciulescu a mulțumit invitaților și colegilor participanți. De asemenea, s-a rostit o rugăciune de mulțumire.