Hram la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” – Prisaca din Craiova, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua de luni, 26 septembrie, Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” – Prisaca din Craiova şi-a sărbătorit cel de-al doilea hram, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Părintele Exarh Grigorie Sandu şi Părintele Protopop Ion Nicolae.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a subliniat că Sfântul Ioan „a ajuns cel mai iubit dintre ucenicii Domnului”, aflându-se neîncetat alături de Mântuitorul Hristos.

„Sfântul Ioan Evanghelistul n-a încetat să fie alături de Mântuitorul Iisus Hristos. El a stat şi a învăţat, a ascultat Cuvintele Domnului şi a aşezat la inima sa descoperirile dumnezeieşti ale Fiului Tatălui. Atât de mult l-au zidit sufleteşte, încât el a a ajuns cel mai iubit dintre ucenicii Domnului. A fost alături de Mântuitorul Iisus Hristos în toate împrejurările descrise de Sfânta Evanghelie, de la Schimbarea la Faţă şi până la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, el fiind ucenicul pe care îl cunoşteau cei de la curtea lui Pilat şi al regelui Irod. Important din viaţa Sfântului Ioan este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, la răstignirea Sa, îi încredinţează pe Preacurata Sa Maică Sfântului Ioan Evanghelistul. Este adevărat că din momentul acesta, în Joia Pătimirilor Domnului, Sfântul Ioan Evanghelistul se aşază cu capul pe pieptul Mântuitorului Hristos. În momentul acela, Sfântul Ioan Evanghelistul primeşte o cunoaştere cu totul deosebită faţă de ceilalţi sfinţi evanghelişti, pentru că el realizează şi este pe deplin încredinţat că Cel pe Care şi-a aşezat capul este Fiul lui Dumnezeu. Este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel prin Care toate s-au făcut, Cuvântul Care este de la Tatăl, «Şi a venit şi S-a făcut Om», este Acela Care a strălucit în întunericul păcatului şi al morţii, «Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat». Deci, din momentul acela, al Cinei cea de Taină, Sfântul Ioan Evanghelistul înţelege pe deplin faptul că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu, dar şi misiunea sa în lume. Faptul că Tatăl cel Ceresc l-a trimis ca lumea prin el viaţă să aibă, l-a trimis în lume din iubire, l-a trimis ca să vină la ai săi, la cei care purtau chipul Lui, adică la noi, oamenii. Aceste lucruri le cunoaşte Sfântul Ioan Evanghelistul din experienţă duhovnicească. De asemenea, Sfântul Ioan Evanghelistul ştie că momentul acesta, Ceasul Domnului Hristos, a venit ca lumea viaţă să aibă şi să aibă din belşug”, a transmis Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

Înaltpreasfinţia Sa a scos în evidenţă de asemenea faptul că „Sfântul Ioan nu prezintă îndeosebi latura umană a Mântuitorului Hristos, ci Îl prezintă ca Dumnezeu”.

„Sfântul Ioan, dacă stăm să privim cu atenţie Evanghelia sa şi epistolele sale, are o viziune dumnezeiască asupra vieţii şi activităţii Mântuitorului Iisus Hristos, care nu este a unui simplu om, ci este a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan nu prezintă îndeosebi latura umană a Mântuitorului Hristos, ci Îl prezintă ca Dumnezeu. Tot ceea ce scrie Sfântul Ioan, prioritar este că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu. Pentru că El este cu adevărat mai mult decât un prooroc, un profet sau un drept, aşa cum se credea atunci de contemporanii Mântuitorului Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Cel Care a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi. Tocmai de aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul este singurul care vorbeşte despre dialogul Mântuitorului Hristos cu Preacurata Sa Maică şi cu Sfântul Ioan, ucenicul cel iubit al său, acest eveniment foarte important pentru istoria Bisericii şi pentru viaţa Bisericii. Deci consemnăm două momente foarte importante din punct de vedere duhovnicesc: când Sfântul Ioan se reazemă cu capul pe pieptul Mântuitorului, momentul acesta, am spune noi, istoric, când înţelege Sfântul Ioan că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu, dar şi Om, întâlnirea sau mai bine zis descoperirea şi mesajul Sfântului Ioan Botezătorul la Cruce şi apoi, cea mai frumoasă imagine sau trăire duhovnicească, la Înviere, când el este pătruns cu adevărat de taina dumnezeirii Mântuitorului Hristos. Bineînţeles, toţi sfinţii apostoli, inclusiv Sfântul Ioan, vor fi martori la Pogorârea Duhului Sfânt”, a adăugat Părintele Mitropolit.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a subliniat de asemenea că Sfântul Ioan, prin viaţa sa duhovnicească,  „rămâne întotdeauna pentru noi un exemplu, un model de sfinţenie”.

„Sfântul Ioan merită cu tot dinadinsul numele de «Teologul», adică vorbitorul de Dumnezeu, cel care grăieşte despre Dumnezeu, cel care înţelege despre Dumnezeu, cel care este cu adevărat deschis tainelor lui Dumnezeu. Este primul dintre teologi pe care Biserica noastră îi cinsteşte cu adevărat : Ioan Teologul, după aceea Grigorie Teologul, Simeon Noul Teolog. Deci iată, Sfântul  Ioan Evanghelistul în viaţa lui a continuat să vestească pe Mântuitorul Hristos, fiind în prima parte alături de Maica Domnului, iar după Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Ioan a continuat să propovăduiască Evanghelia şi Învierea Mântuitorului Hristos în ţinuturile Imperiului Roman, ajungând în Insula Patmos, unde a fost exilat, după ce a fost chinuit. Sfântul Ioan Evanghelistul rămâne întotdeauna pentru noi un exemplu, un model de sfinţenie. A rămas în istorie ca Ioan feciorelnicul, ca Ioan care a fost de totdeauna cu totul dăruit lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp ca Ioan ascultătorul, cel care asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, L-a urmat, şi bineînţels că El ne îndeamnă şi pe noi la ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, la ascultare faţă de poruncile lui Dumnezeu, la ascultare faţă de voia lui Dumnezeu”, a transmis în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu