Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţilor Voievozi” din Parohia Sohodol – Gorj

Evenimente

Duminică, 2 octombrie, a XIX-a de după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia gorjeană Sohodol, Protopopiatul Târgu Jiu Nord, unde a resfinţit Biserica închinată „Sfinţilor Voievozi”, la 121 de ani de la temeluire. În semn de preţuire pentru împlinirea acestei frumoase lucrări, Pr. Paroh Florian Ovidiu Vicol a primit rangul de iconom.

În cuvântul de învăţătură, rostit la finele Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi despre primirea cu bucurie a evenimentului de primenire a locaşului de cult şi de sfinţire a acestuia prin lucrarea harului Duhului Sfânt. „Pentru noi, Biserica este Casa lui Dumnezeu şi locul unde ne întâlnim cu Părintele Ceresc, Cel ce ne primeşte pe fiecare, ne ascultă rugăciunea şi ne împlineşte cererea noastră. Putem spune de nenumărate ori ce este Biserica pentru noi şi nu ajung cuvintele ca să lăudăm şi să o definim pe ea. În primul rând, Biserica este Zidirea lui Dumnezeu. Este Casa Tatălui Ceresc pe care «El a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o». Spunem că Tatăl a zidit-o întrucât El ne-a făcut pe noi, ne-a dat şi înţelepciune cum să zidim Casa lui Dumnezeu şi dăruit râvnă, credinţă şi curaj celor de dinaintea noastră ca să zidească această biserică dintr-o necesitate şi dintr-o dorinţă în acelaşi timp. Biserica este necesară pentru că nu avem altă sălăşluire în lumea aceasta şi alt loc unde să ne întâlnim cu Ocrotitorul şi Ziditorul nostru. Fiul Cel Ceresc este Cel ce a întărit-o pentru că El s-a răstignit pentru noi şi ne-a dat Trupul şi Sângele Său, ca noi să ne hrănim pentru viaţa aceasta şi pentru viaţa veşnică. Sfântul Duh a sfinţit-o pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care a suflat asupra strămoşilor noştri, Adam şi Eva, şi ei s-au făcut oameni vii. Acelaşi Duh Sfânt este în Biserică după ce S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli la Rusalii şi este în continuare călăuzitorul nostru pe calea mântuirii, până la sfârşitul veacurilor. De aceea noi mărturisim dintotdeauna că Biserica noastră este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”, a spus IPS Părinte Irineu.

În continuare, IPS Părinte Mitropolit a adăugat câteva sfaturi duhovniceşti, legate de învăţătura pericopei duminicale, îndemnându-i pe credincioşi să sporească în rugăciune şi în fapta cea bună. „Dacă facem o faptă bună, ne spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, să nu aşteptăm deîndată să vedem răsplata, care negreşit va veni după măsura strădaniei noastre bune. Să ne gândim la dascălii şi la elevii lor. Răsplata lor vine după ani şi ani, culegându-se din cele pe care le-au învăţat ucenicii de la dânşii. Pe de altă parte, dacă noi în Biserică vrem să facem milostenie celor din jurul nostru, Dumnezeu este Cel care ne răsplăteşte pentru că fapta bună o facem în numele Lui. Ne mai spune Domnul că, atunci când săvârşim această faptă bună, să nu ştie stânga ce face dreapta. Fără fapte bune nu vom putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Este adevărat că nu avem de multe ori ceva de dăruit celor săraci, dar rugăciunea nu trebuie să lipsească niciodată. Întotdeauna gândul şi inima noastră să fie la Tatăl Cel Ceresc, care, văzând strădania noastră, ne va răsplăti pentru că este bun şi iubitor de oameni. Trebuie aşadar să stăruim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea şi El ne va asculta. În primul rând ne va dărui acea linişte sufletească de care lumea de astăzi are atât de mare nevoie”, a conchis IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Pr. Ioniţă Apostolache