Sfânta Liturghie Arhierească și slujbă de sfințire la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din comuna Sopot, județul Dolj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de duminică, 16 octombrie, a avut loc sfințirea picturii Bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din comuna Sopot, localitatea Beloț, Protoieria Craiova Nord. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie și slujba de sfințire au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte Pr. Ion Nicolae, Protopop al Protoieriei Craiova Nord. La final, Părintele paroh Lucian Negrilă a primit din partea Mitropoliei Olteniei rangul de iconom stavrofor, pentru activitatea deosebită depusă în această parohie, iar mai mulți credincioși au primit Gramate de mulțumire pentru lucrarea în folosul Bisericii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a subliniat că în Biserică, „este deplinătatea harului și a prezenței lui Dumnezeu”, astfel că „ori de câte ori venim la Biserică, noi suntem întâmpinați de Mântuitorul Iisus Hristos, suntem conduși de îngerul păzitor, aici primim sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia sfinților”, după cum a precizat Înaltpreasfinția Sa.

„Cu adevărat, Dumnezeu binecuvintează pe cei ce iubesc frumusețea Casei Sale. El răsplătește însutit și înmiit pentru cei care se străduiesc să aducă slavă lui Dumnezeu și să realizeze aceste frumoase lucrări sfinte. Biserica este Casa lui Dumnezeu, locul nostru de întâlnire cu Tatăl cel Ceresc. «Această Casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o» sunt cuvintele de rugăciune pe care noi le adresăm Tatălui Ceresc când intrăm, după târnosirea Bisericii, în locașul sfânt. Și cu adevărat, aici ne regăsim copii ai lui Dumnezeu și frați unii cu alții, pentru că Tatăl cel Ceresc ne-a zidit pe noi în pântecele mamei noastre, ne-a adus pe lumea aceasta și ne poartă de grijă permanent. Și, pentru că ne iubește atât de mult, El a trimis și pe Fiul Său, pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca să Se răstignească pentru noi, să ne izbăvească de robia diavolului, de moarte și de stricăciune. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos, înviind din morți, ne-a dăruit viață veșnică și ne-a unit iarăși cu Tatăl cel Ceresc prin Taina Sfântului Botez, în așa fel încât noi «Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și-mbrăcat». Deci Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, «Cel Ce este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul», este Acela Care ne sfințește permanent și ne dă această energie dumnezeiască, această putere, așa cum cerem de fiecare dată să vină la noi, să Se sălășluiască întru noi, să ne curățească de toată întinăciunea și să ne mântuiască sufletele noastre. Deci această lucrare se săvârșește numai în Biserică, pentru că aici este deplinătatea harului și a prezenței lui Dumnezeu. Ori de câte ori venim la Biserică, noi suntem întâmpinați de Mântuitorul Iisus Hristos, suntem conduși de îngerul păzitor, aici primim sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia sfinților. De aceea împodobim Biserica cu icoane sfinte și cu pictură, pentru că sfinții nu sunt numai icoane, ci sunt prezențe ale lor în viața noastră, și sfinții ne ocrotesc și permanent ne privesc pe noi, primind rugăciunile noastre și ducându-le la Tatăl cel Ceresc, în Împărăția Cerurilor. De aceea noi numim Biserica întotdeauna sfântă și ne închinăm ori de câte ori trecem, în drumul nostru, pe lângă ea, pentru că aici este Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a transmis în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare, Părintele Mitropolit a detaliat pericopa evanghelică din această duminică, „Pilda semănătorului”, subliniind:  „Cuvântul lui Dumnezeu este acea voce a Tatălui Ceresc, a Fiului și a Sfântului Duh, care se aude în sufletul nostru. Pentru că Dumnezeu este în noi. El ne-a făcut și S-a așezat întru noi”.

„Tot în Biserică, noi primim Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Îl găsim în Sfânta Evanghelie, în rugăciuni, în cântări și în toate gesturile pe care noi le facem când intrăm în Sfânta Biserică, prin închinăciuni, prin Sfânta Cruce, prin metanii și prin tot ceea ce noi facem aici, sărutând sfintele icoane. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, este sămânța pe care Mântuiotorul Iisus Hristos o seamănă în sufletele noastre. Așa cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi: «Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa». Deci Mântuitorul Hristos rostește această pildă ca să învățăm Cine este Cel Care seamănă cuvântul Său, Cel Care vorbește când intrăm în Biserică și când noi rostim rugăciunile noastre. El este Cuvântul lui Dumnezeu pe care Îl găsim în rugăciunea «Tatăl nostru», în rugăciunile pe care le știm pe de rost, în rugăciunile din Psaltire, din Noul Testament și din alte cărți sfinte. Deci Cuvântul lui Dumnezeu este acea voce a Tatălui Ceresc, a Fiului și a Sfântului Duh, care se aude în sufletul nostru. Pentru că Dumnezeu este în noi. El ne-a făcut și S-a așezat întru noi. Însăși viața este darul lui Dumnezeu”, a mai transmis în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Potrivit Actului de târnosire rostit de Părintele Protopop Ion Nicolae, „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a construit din temelii această sfântă și dumnezeiască Biserică cu hramul «Sfântul Ioan Botezătorul» în comuna Sopot, sat Beloț, județul Dolj, Protoieria Craiova Nord, între anii 2003 – 2011. Piatra de temelie a Sfintei Biserici a fost pusă la data de 6 aprilie 2003. Pictura bisericii în tehnica tempera a fost executată de pictor Cristina Gheorghe între anii 2019 – 2022”, sunt câteva repere istorice despre sfântul locaș.

Gabriela Firu