Comunicat de presă

Evenimente

În legătură cu situația pr. Ionuț-Viorel Bordeiași, fost cadru didactic la Liceul Teologic din Târgu Jiu,

facem următoarele precizări:

Urmare a unei situații neconforme statutului de cadru didactic, sesizate de conducerea Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu cu privire la comportamentul imoral al pr. prof. Ionuț-Viorel Bordeiași în raportul profesor – elev, Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei a deferit cazul spre analiză Consistoriului Eparhial, încă de la începutul lunii Iunie a anului curent. În urma cercetării disciplinare, pr. Ionuț-Viorel Bordeiași a fost găsit vinovat de abateri de la doctrina și morala Bisericii  (cf. art. 119, alin. 5 din Statutul de organizare și funcționare al BOR). Consistoriul a dispus în consecință­­­ retragerea binecuvântării (aprobării scrise) chiriarhale pentru predarea Religiei, precum și pentru predarea în învățământul teologic preuniversitar și universitar (cf. art. 4, lit. m din Regulamentul Autorităților Canonice Disciplinare și al Instanțelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române). Menționăm totodată că această hotărâre a fost avizată deîndată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei.

Hotărârea a fost comunicată Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu prin decizia cu Nr. 2218/03.10.2022, pr. Ionuț – Viorel Bordeiași nemaifuncționând ca profesor din anul școlar 2022 – 2023.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei