Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Izvorul Tămăduirii” din Parohia Dăbuleni a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de duminică, 23 octombrie, a avut loc slujba de resfințire a Bisericii ce poartă hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Izvorul Tămăduirii”, „Sfântul Irodion de la Lainici” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Parohia Dăbuleni, Protopopiatul Craiova Sud. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie și slujba de târnosire au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Părintele Protopop Grigore Vulcănescu, de la Protoieria Craiova Sud, Părintele Protopop Cătălin Neacșu, de la Protoieria Băilești, și preoții care slujesc la acest sfânt locaș: Părintele paroh Bunciu Ionuț și Pr. Croitoriu Cristian.

Cu acest prilej, au fost dăruite Bisericii spre închinare părticele din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

La final, pentru implicarea deosebită în activitatea Parohiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu și Permanența Eparhială au acordat Părintelui paroh Bunciu Ionuț rangul de iconom stavrofor, iar Părintelui Croitoriu Ilie Cristian rangul de iconom. De asemenea, mai mulți credincioși care au sprijinit Biserica în cadrul lucrărilor de reparații desfășurate în ultimii ani au primit Gramate de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța acestui eveniment duhovnicesc pentru credincioși, adăugând că „această Sfântă Biserică este plină de slavă dumnezeiască”.

„În duminica de astăzi, ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să resfințim această Sfântă Biserică ce, în decursul timpului, a fost martora multor evenimente istorice și sociale în același timp. A fost sfințită de doi dintre înaintașii noștri, Episcopul Ghenadie și Patriarhul Teoctist, și iată, trăim aceste momente sfinte ale sfințirii bisericii în urma lucrărilor care s-au efectuat. Desigur, pentru înaintașii noștri și pentru noi, Biserica este cel mai scump loc din orașul nostru. Biserica este Casa lui Dumnezeu. Biserica este locul unde ne întâlnim cu sfinții, venim la Sfânta Liturghie și ne sfințim. Biserica este mama tuturor credincioșilor, pentru că în Sfânta Biserică venim și ne botezăm, ne spovedim, ne împărtășim, ca apoi să fim aduși pe ultimul drum, la înmormântare, când așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci, din orice unghi am privi, Biserica este prezentă în viața noastră și nu poate lipsi niciodată. Biserica este a Mântuitorului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu. Noi nu suntem decât slujitori vremelnici în Biserica Tatălui Ceresc. Așadar, spunem cu toată puterea, la sfințirea unei biserici, că «această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Sfântul Duh a sfințit-o». Și într-adevăr, Tatăl cel Ceresc este Ziditorul lumii, așa cum Îl mărturisim în Simbolul de Credință: «Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute». Fiul Său este Unul născut din Tatăl mai înainte de veci. «Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat». El S-a făcut Om de la Duhul Sfânt și din Preacurata Fecioară Maria, S-a răstignit pentru noi, a înviat din morți, S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Sfântul Duh, Cel care a sfințit biserica noastră, este Acela Care purcede din Tatăl, Care sfințește, Care binecuvintează. Duhul Sfânt este Acela Care S-a pogorât peste sfinții apostoli la Rusalii și i-a sfințit. Și Duhul Sfânt rămâne în noi, rămâne în biserică până la sfârșitul veacurilor. De aceea, putem spune și mărturisi cu toată convingerea că plină este de mărire această Sfântă Biserică. Este plină de slavă dumnezeiască, pentru că Duhul Sfânt este prezent aici, prin Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, Biserica este plină de energie dumnezeiască, pentru că Sfântul Duh sfințește icoanele, sfințește Sfânta Cruce, sfințește locul acesta și, ori de câte ori venim la Sfânta Biserică, plecăm la casele noastre după sfânta rugăciune, cuprinși de lumină cerească. El este Acela care ne ocrotește, ne acoperă și ne apără de tot ceea ce este rău, căci numai în această îmbrăcăminte a Duhului Sfânt, în această lumină a Duhului Sfânt, noi ne arătăm biruitori împotriva celui rău”, a transmis Părintele Mitropolit în cuvântul rostit la finalul slujbei.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a detaliat pericopa evanghelică din această duminică, „Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor”, adăugând că „Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru cei bolnavi”. În încheiere, Părintele Mitropolit le-a transmis credincioșilor prezenți la Biserica din Parohia Dăbuleni că „Dumnezeu este Acela Care întărește puterea noastră, dă tărie și mulțumire sufletească și pace vieții noastre”.

„Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume ca să ne izbăvească de robia celui rău, să ne scoată din această sclavie a diavolului, să ne scoată de sub influența lui. Să ne ridice de acolo, din stricăciune și din moarte. Și a făcut aceasta prin răstignirea Sa pe cruce. Deci, făcându-Se jertfă pentru noi și răstignindu-Se pe cruce, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a ridicat și ne-a dat nouă putere, o putere ca să luptăm împotriva celui rău. Atunci când a suflat împotriva sfinților săi apostoli și ucenici și a zis: «Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi!», Mântuitorul ne-a dat nouă această putere ca să iertăm păcatele, adică să scoatem această boală din sufletul nostru, pe care vrăjmașul atât de mult o folosește împotriva vieții noastre. De aceea, prin Spovedanie, ne vindecăm de cel rău. Când noi suntem iertați la spovedanie de păcatele noastre, o mână nevăzută șterge sufletul nostru de această întinăciune. Așadar, și noi suntem vindecați ca cel bolnav din Evanghelia de astăzi, pentru că Mântuitorul dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. El ne-a spus că a venit în lume pentru cei bolnavi. Că nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci cei bolnavi. Așadar, ca și cel din Evanghelia de astăzi, și noi cerem de la Mântuitorul Iisus Hristos să fim vindecați și zicem întotdeauna în rugăciunea Tatăl nostru: «Și ne izbăvește de cel viclean». Și noi, ca și cel din Evanghelia de astăzi, suntem chemați să vorbim de cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu, că ne-a izbăvit de cel viclean, că ne-a ridicat din robia morții și a întunericului, El Însuși a fost răstignit pe cruce și ne-a dat nouă viață veșnică, pentru aceasta ne închinăm Învierii Lui. Dumnezeu este Acela Care întărește puterea noastră, dă tărie și mulțumire sufletească și pace vieții noastre”, a subliniat Mitropolitul Olteniei.

De asemenea, Părintele Protopop Grigore Vulcănescu a dat citire Actului de târnosire a Bisericii din Parohia Dăbuleni. Potrivit Actului de resfințire, „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, această Sfântă și Dumnezeiască Biserică cu hramul «Sfântul Ierarh Nicolae», «Izvorul Tămăduirii», «Sfântul Irodion de la Lainici» și al «Sfinților Martiri Brâncoveni Constantin Brâncoveanu Voievod cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și stefnicul Ianache» s-a zidit din temelie în anul 1897,  pe locul celei mai vechi, ridicate în anul 1857. În anul 1908 s-a început lucrarea de pictură a Sfintei Biserici, care s-a terminat în anul 1910 de către pictor Gheorghe Traian din București. A fost sfințită la data de 23 octombrie 1910 de către Preasfințitul Episcop Ghenadie al Râmnicului șiu al Noului Severin. Lucrarea a fost condusă de către preotul paroh Ioan Mateescu. Între anii 1944 – 1945 s-au făcut reparații la Sfânta Biserică atât la exterior, cât și la interior. Și în perioada 1971 – 1973 s-a intervenit la consolidarea Bisericii, iar pictura a fost refăcută de către pictor Constantin Gheorghe, terminându-se în anul 1973. Sfințirea Bisericii s-a săvârșit la data de 21 octombrie 1973 de către Patriarhul Teoctist, pe atunci Mitropolit al Olteniei. La 125 de ani de la zidirea sa, au fost realizate lucrări de reparații la interior și exterior, precum și de curățare și de vernisare a picturii. Lucrările au fost începute cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Acad. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în luna noiembrie 2019 și s-au încheiat în luna aprilie 2021”, sunt câteva repere istorice ale Bisericii ce poartă hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Izvorul Tămăduirii”, „Sfântul Irodion de la Lainici” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Parohia Dăbuleni.

Gabriela Firu