Proiect internațional, derulat prin Școala Postliceală Ecologică „Sfântul Ștefan” Craiova

Evenimente Proiecte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Școala Postliceală Ecologică „Sfântul Ștefan” Craiova derulează un proiect internațional intitulat „Performing training in hospitals”.

Proiectul reprezintă una dintre activitățile oferite de Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România. În perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2022, a avut loc prima vizită de studiu, desfășurată la organizația gazdă IIEK EUROTEAM din  Patras, Grecia, unde au participat din partea Școlii Postliceale Ecologice ,,Sfântul Ștefan” un număr de 10 participanți: Prof. Georgeta Achim, în calitate de director al unității școlare, Prof. Viorel Gavrilescu, Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Prof. Tanți Olaru, Prof. Adriana Mitrea, Prof. Gabriel Diță, Prof. Daniela Hogea, Prof. Andrei Pană, Prof. Victor Pătrășcoiu și Prof. Livia Baica. S-au desfășurat activități la mai multe instituții partenere ale școlii gazda, care asigură stagii de practică pentru elevii școlii partenere: Centrul de Diagnostic „B’Diagnosis”, Clinica Generală Terapeutică „Olympion”, Spitalul „Agios Andreas” și la sediul asociației gazdă.

Scopul proiectului este de a oferi elevilor școlii postliceale posibilitatea dobândirii competențelor profesionale de calitate care să le permită integrarea rapidă pe piața muncii din România și Europa, organizând stagii practice eficiente. Există o reală nevoie pentru cei implicați în organizarea stagiilor cu instituții din domeniu (spitale, clinici) de a avea experiențe în acest domeniu și de a deprinde abilități de organizare a acestora la standarde europene.

Şcoala Postliceală „Sfântul Ştefan” a fost înfiinţată şi a funcţionat începând cu anul şcolar 1999-2000 în cadrul Fundaţiei „Acţiunea Ecologică Română”. Începând cu anul școlar 2018-2019, şcoala noastră funcționează, sub coordonarea Mitropoliei Olteniei, a Arhiepiscopiei Craiovei, prin transfer de la organizația fondatoare – Fundația Acțiunea Ecologică Română. Este o unitate de învăţământ acreditată conform O.M.E.C.I. nr. 3555/30.03.2009, domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică, cu nivel de calificare 5, stabilit de Cadrul naţional al calificărilor, O.M. nr.3973/2014, studiile fiind recunoscute în străinătate (https://scoalasfantulstefan.ro/).