Liturghie arhierească la Mănăstirea Tismana: Prăznuirea Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit

Evenimente

În fiecare an, în ziua de 26 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului și pe Sf. Cuv. Nicodim cel sfințit de la Tismana. Pentru această zi de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea Tismana din județul Gorj, întemeiată de către Sf. Nicodim și pusă sub ocrotirea lui duhovnicească.

Prăznuirea a început prin săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari, unită cu Litia și a Utreniei, oficiată în ajunul zilei de 26 decembrie. Tot în această seară, 4 maici au depus voturile monahale și au intrat în cinul călugăresc. Prăznuirea a continuat a doua zi cu săvârșirea Liturghiei arhierești și s-a încheiat cu Slujba de sfințire a apei, atunci când sute de credincioși și pelerini au venit să ia binecuvântare de la Dumnezeu și de la Sf. Nicodim prin prezența la aceste clipe de rugăciune.

Din soborul ales de preoți și diaconi amintim pe Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstiri Lainici și pe Pr. Marian Mărăcine, protoiereu pentru Protopopiatul Târgu-Jiu Nord. Răspunsurile de la strană au fost date de către un grup psaltic coordonat de către Prof. Victor Șapcă.  

În cuvântul de învățătură ÎPS Dr. Irineu a vorbit despre bucuria marelui praznic al Nașterii Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu: „Astăzi trăim în lumina dumnezeiască a praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, o sărbătoare atât de așteptată și de iubită de noi pentru că ne amintește de începutul mântuirii noastre, de împlinirea planului lui Dumnezeu, de refacerea lumii prin întruparea Fiului Său, dar și de bucuria pe care noi o trăim datorită acestui eveniment cosmic care îmbracă atât lumea văzută cât și lumea nevăzută. Fiul Tatălui S-a făcut Fiul Omului și al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu”.

În continuare, Părintele Mitropolit a amintit de rolul deosebit de important pe care l-a avut Fecioara Maria în actul întrupării Fiului lui Dumnezeu: „Cea care a ascultat glasul Tatălui ceresc a fost Maica Domnului. Ea este aceea care a crezut că se va zămisli în pântecele ei prunc, Cel care este creatorul cerului și al pământului. A crezut că ea poate să fie Maica Dumnezeului nostru. A crezut că Cel atotputernic, care nu este cuprins de nimic în lumea aceasta, Se face Fiu al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. De aceea, Maica Domnului este cea mai fericită dintre toate neamurile. Ea s-a făcut Maica Împăratului atotputernic. Din ea Dumnezeu S-a făcut Om și a luat toate ale sale. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce este omenesc nu a lăsat Fiul lui Dumnezeu deoparte. Maica Domnului este aceea care ne reprezintă pe toți în actul acesta al întrupării. Ea s-a făcut dătătoare de natură omenească a Celui care este peste toate și peste toți. Maica Domnului este scară cerească, podul care ne trece de la pământ la cer”.

În ultima parte a predicii, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit și de personalitatea marcantă a Sfântului Nicodim, ocrotitorul spiritual al Mănăstirii: „Sfântul Nicodim a înțeles din fragedă copilărie că trebuie să urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul s-a împărtășit de roadele chemării Mântuitorului. El este fiul Împăratului ceresc și moștenitor al darurilor cerești. Sf. Nicodim este actual și astăzi și la fel de strălucitor ca odinioară. Prezența acestei mănăstiri și toate aceste lucrări de astăzi nu sunt altceva decât lucrarea Sf. Nicodim”.

Îndemnul de final a fost acela de a avea credință puternică în lucrarea lui Dumnezeu și a sfinților Săi: „Să ne bucurăm întotdeauna și să avem speranță. Stăpânitorul acestui veac, care lucrează prin oameni cu războaie, cu conflicte, cu răsculări de tot felul împotriva Bisericii noastre, nu va putea să ne înfrângă pe noi care facem parte din Împărăția lui Dumnezeu. Niciodată cetatea pământească nu va putea birui cetatea cerească. Ne rugăm Atotputernicului Dumnezeu și Sf. Nicodim să ne întărească, să ne încurajeze și să ne dea credință să mergem pe calea mântuirii în Împărăția cerească, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin”.