Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei

Evenimente

În ziua de 28 ianuarie 2023, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la Craiova a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Căminului Preoțesc „Renașterea”.

După prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor eparhiale în Consiliul Eparhial, a avut loc slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate realizările din anul 2022 și ca rugăciune de binecuvântare pentru activitățile noului an 2023.  

La începutul ședinței Adunării Eparhiale, după constatarea numărului legal de membrii, Părintele Mitropolit Irineu a declarat Adunarea Eparhială legal constituită. Mai departe, a urmat ca raportorii comisiilor Adunării să dea citire rapoartelor pentru următoarele sectoare: administrativ-bisericesc și de control (coordonat de Pr. Adrian Mazilița); juridic, asociații și fundații (coordonat de d-na Tatiana Niculae); cultural (coordonat de Pr. Adrian Boldișor); învățământ, activități cu tineretul și de catehizare (coordonat de Pr. Adrian Lupu); economic-financiar (coordonat de d-na Doina Crișan); producție de obiecte și materiale bisericești (coordonat de Arhid. Bogdan Fântână); achiziție și distribuție obiecte bisericești (coordonat de Pr. Bogdan Samfira); arhondăric și pelerinaje (coordonat de Pr. Alexandru Zidaru); patrimoniu și construcții bisericești (coordonat de dl. Georgică Bădescu); social-filantropic și misionar (coordonat de Pr. Adrian Stănulică); silvic și produse silvice (coordonat de dl. Claudiu Drăghici); agricol și produse agricole (coordonat de Pr. Marian Bona). După acest moment, au fost supuse la vot rapoartele de activitate pe anul 2022, măsurile propuse pentru anul 2023, precum și bugetul de venituri și cheltuieli.

Cuvântul de încheiere al Adunării Eparhiale i-a aparținut ÎPS Irineu, care a dorit să vorbească despre semnificația acestei întruniri. Mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților ocrotitori ai Arhiepiscopiei Craiovei pentru rezultatele obținute în anul 2022. Această lucrare a membrilor Adunării este realizată în numele lui Dumnezeu și al Mântuitorului Iisus Hristos și spre slujirea oamenilor: „În primul rând, aduc mulțumire Preasfintei Treimi că ne-a ajutat și în anul 2022 să avem roade bogate și să împlinim misiunea pentru care Dumnezeu ne-a chemat în această lucrare. Această relație cu Dumnezeu ne înnobilează și ne personalizează. Chipul lui Dumnezeu care se află în noi ne ridică atât de mult încât ajungem asemenea îngerilor. În lipsa relației cu Dumnezeu, omul ajunge să fie considerat în rândul celor necuvântătoare. Biserica este acea care are datoria să trezească în fiecare om demnitatea și orientarea spre Împărăția lui Dumnezeu”.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Irineu a ținut să mulțumească membrilor Adunării Eparhiale pentru implicare și pentru prezență, părinților consilieri care coordonează sectoarele Arhiepiscopiei și părinților protoierei. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit preoților, părinților călugări și monahiilor și mulțimii credincioșilor: „Vă mulțumesc mult pentru dragostea de a fi prezenți aici. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care au lucrat în acest ogor al Bisericii. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut și vă rugăm să duceți lucrarea noastră mai departe în societate”.