Ambasadorul Georgiei în România, vizită de prezentare la Patriarhia Română

Comunicate de presa Evenimente

În ziua de miercuri, 1 februarie 2023, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit într-o vizită de prezentare pe Excelenţa Sa doamna Tamar Beruchashvili, Ambasadorul Georgiei în România.

Doamna ambasador Tamar Beruchashvili a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel salutul Preafericitului Părinte Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei și mulțumirile pentru felicitările transmise de Patriarhul României cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, precum și aprecierile la adresa Preafericirii Sale, pentru bogata și rodnica activitate, atât în plan bilateral, cât și la nivel panortodox.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat relaţiile tradiţionale de prietenie dintre cele două ţări, precum şi cooperarea și legăturile frățești dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă a Georgiei, exemplar inspirate de personalitatea și opera marelui ierarh ortodox originar din Georgia, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, un simbol de solidaritate ortodoxă, în vremuri dificile.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Excelența Sa doamna Tamar Beruchashvili au subliniat contribuția reală a Bisericii Ortodoxe în viața celor două țări și importanța acesteia în dezvoltarea culturii, prin promovarea, în trecut, a tipăriturilor bisericești pentru diferite popoare ortodoxe, precum și a filantropiei creștine de-a lungul timpului.

În acest context, doamna ambasador a apreciat încurajarea acordată de România aspirațiilor europene și euro-atlantice ale poporului georgian, inclusiv, prin Declarația privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România și Georgia, semnată la București, în data de 11 octombrie 2022.

În timpul întrevederii, a fost reliefată necesitatea intensificării cooperării la nivelul schimburilor de studenți și a pelerinajelor la locurile sfinte din România și Georgia, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă.

Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Patriarhiei Române