Liturghie arhierească în Mânăstirea Jitianu, la praznicul împărătesc „Întâmpinarea Domnului”

Evenimente

Cu ocazia praznicului împărătesc „Întâmpinarea Domnului”, astăzi, 2 februarie 2023, Înaltpreasfițitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Mănăstirii Jitianu, din județul Dolj, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. De asemenea, în cadrul sfintei slujbe, diaconul Ceaușu Felix Cristinel a fost hirotonit preot slujitor pe seama Parohiei „Sf. Ioan Valahul”, din Protoieria Craiova Nord.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a amintit de neascultarea părinților Adam și Eva și de nevoia Întrupării Fiului lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc: „Sărbătoarea de astăzi este închinată Mântuitorului Iisus Hristos, descrisă de Sfântul Evanghelist Luca. După nașterea în Betleemul Iudeii, Preacurata Fecioara Maria și dreptul Iosif L-au luat pe pruncul Iisus și L-au dus la Templu pentru a fi închinat, așa cum prevedea legea iudaică. Dumnezeu a făgăduit că nu ne va lăsa și că va trimite un Izbăvitor. Este vorba despre Cel care S-a născut din femeie, adică de Iisu Hristos”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit de rolul Sf. Simeon în evenimentul aducerii la Templu a pruncului Iisus pentru împlinirea tradiției iudaice: „Dreptul Simeon vine ca să primească în brațe pe Mântuitorul Hristos și să spună câteva cuvinte din adâncul sufletului: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel. Potrivit Tradiției, acest drept Simeon a fost unul dintre cei care au tradus Vechiul Testament din limba ebraică în limba greacă. Cuvintele „Acum slobozește” vin să întărească faptul că Maica Domnului este Pururea Fecioară. Simeon care se îndoise, vine acum la templu să spună că Acesta este Hristosul Domnului pentru mântuirea neamului omenesc. Cu alte cuvinte, dreptul Simeon este un adevărat profet, călăuzit de Dumnezeu”.

În partea de final, ÎPS Irineu a dorit să sublinieze că praznicul de astăzi trebuie interpretat și ca posibilitatea omului de a-L întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii: „Ca praznic, Întâmpinarea Domnului este a primirii lui Dumnezeu în sufletul nostru prin Sfânta Împărtășanie. În același timp este și chemarea permanentă din partea lui Dumnezeu. Trebuie să vedem sărbătoarea aceasta din partea lui Dumnezeu ca întâmpinarea noastră, iar din partea noastră ca întâmpinare a lui Dumnezeu. Trebuie să ne pregătim permanent, cu post și rugăciune, cu citirea Sfintei Scripturi, ca să-L întâmpinăm pe Dumnezeu. Fie ca sărbătoarea de astăzi să ne fie bun prilej de meditație și de pregătire ca să-L avem pe Dumnezeu pururea în viața noastră”.