Duminica a III-a a Postului Mare la Catedrala Mitropolitană din Craiova: Liturghie arhierească și hirotonii de preot și diacon

Evenimente

În Duminica a III-a din Sfântul și Marele Post, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot în cadrul sfintei slujbe, Părintele Mitropolit a hirotonit în treapta preoției pe Diac. Prof. Ionuț-Aurelian Constantinescu, pe seama Paraclisului „Sf. M. Mc. Pantelimon”, din cadrul Spitalului de Urgență din Târgu-Cărbunești. De asemenea, tânărul Marius-Petrișor Murgiuc a fost hirotonit diacon, pe seama Parohiei „Sf. Antim Ivireanul”, din Târgu-Cărbunești, Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a amintit de simbolul Sf. Cruci și de rolul prăznuirii acesteia în mijlocul Sfântului și Marelui Post: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne aflăm la jumătatea Postului Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această duminică, facem amintire și cinstim Sfânta și de viață făcătoare Crucea Domnului. Această prăznuire este așezată în mijlocul postului pentru ca noi să privim spre Crucea Mântuitorului. Aceasta este cumpăna dintre cele două dimensiuni, ale Împărăției lui Dumnezeu și ale lumii acesteia. Sf. Cruce ne amintește și de Pomul Vieții, așezat de Dumnezeu în mijlocul Raiului. Pentru noi, Pomul Vieții este Însuși Mântuitorul Iisus Hristos”.

În continuare, Părintele Mitropolit a vorbit despre valoarea inestimabilă a sufletului și a vieții veșnice, dar și despre rolul cinstirii Sf. Cruci: „În pericopa evanghelică de astăzi, Sf. Ev. Marcu ne spune că cel care dorește să vină după Domnul Iisus Hristos trebuie să-și ia crucea și să-L urmeze. Mai mult decât atât, cel care va dori să câștige viața pământească, o va pierde deoarece aceasta nu are nicio legătură cu Împărăția lui Dumnezeu. Viața pământească se mărginește numai la trup și la mâncare. Sufletul trebuie să fie acela care conduce trupul pentru a dobândi sfințenia. Sufletul lucrează prin trup ca să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Faptele bune le cugetăm cu mintea și apoi le săvârșim cu voința și cu trupul nostru. Sf. Cruce este izvorul vieții, nu prin sine, ci prin Însuși Mântuitorul Iisus Hristos care S-a răstignit pe ea. Prin jertfa Domnului, Sf. Cruce devine altarul pe care Dumnezeu a jertfit Trupul Său ca să-L aducă Tatălui ceresc. El și-a dat Trupul ca să fie răstignit nu pentru păcate, fiind fără de păcat, ci pentru păcatele noastre. El este omul universal, adică Acela care ne duce pe toți înaintea Tatălui ceresc. Așadar, Crucea este în mijlocul vieții noastre, în existența noastră, pentru că noi înșine avem crucea noastră de purtat. Crucea este simbolul biruinței, al puterii și al Împărăției lui Dumnezeu”.

În partea de final, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să postească în continuare, să caute să se spovedească și să se împărtășească cu Sf. Taine, privind la lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos: „Trebuie să îndepărtăm de la noi gândurile rele, adică tot ceea ce este rău, care s-a adunat prin lipsa noastră de grijă în sufletul nostru. Această lepădare de sine se face prin Taina Spovedaniei, prin post, prin rugăciune și prin împărtășirea cu Sf. Taine. Atunci când noi cinstim Sf. Cruce, noi cinstim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, noi Îl lăudăm pe Cel care ne-a izbăvit din robia diavolului. Având Sf. Cruce în mijlocul nostru și al postului, privim de acum spre Înviere. Să stăruiți în post și rugăciune, să nu uitați de citirea Sfintelor Scripturi și rugați-vă ca Dumnezeu să ne dăruiască pacea Sa cea bogată și să ajungem la lumina Sf. Învieri”.

Galerie imagini: