Slujire arhierească și hirotonie de preot, la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

În Duminica a IV-a din Postul Mare, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dumitru”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot în cadrul sfintei slujbe, diaconul Marius-Petrișor Murgiuc a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sf. Antim Ivireanul”, din Târgu-Cărbunești, Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj. Răspunsurile de la strană au fost date de către elevii de la Seminarul Teologic „Sf. Grigorie Teologul”, Craiova, coordonați de către Prof. Victor Șapcă.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre semnificația pericopei evanghelice citită la Sf. Liturghie, din Evanghelia după Marcu 9, 17-32: „În duminica de astăzi, pericopa evanghelică ne prezintă minunea vindecării săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la cererea unui tată, a copilului său îndrăcit. Minunea se petrece după momentul Schimbării la Față a Mântuitorului. Copilul din Evanghelia de astăzi este unul care poartă suferința păcatelor părinților săi și a neamului său. Dacă ar fi să analizăm viața sa de copil, nu am găsi păcate așa încât vedem atâta osândă și suferință. De aceea, în milostivirea Sa, Mântuitorul Hristos îl vindecă pe copil și îl dă sănătos tatălui său”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a amintit și de lucrarea diavolului în lume și în viața primilor oameni, dar și despre importanța lucrării minții în cele duhovnicești: „Dacă stăm împotriva gândului rău, diavolul va pleca de la noi. Împotriva celui rău trebuie să stăm cu rugăciunea. Dacă nu zicem rugăciunea și nu o păstrăm în mintea noastră, dacă nu ne facem semnul sfintei cruci, diavolul ne biruiește, ne lovește și pune stăpânire pe ceea ce este elementul conducător în viața noastră, adică pe minte. Dacă mintea este întunecată, tot lucrul nostru este întunecat. Mintea întunecată afectează și îmbolnăvește inima și sufletul omului. De aceea păcatul, în viața omului păcătos, devine a doua natură”.

În ultima parte, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit despre importanța postului și a rugăciunii în viața creștinului: „Sfinții Părinți au așezat pericopa evanghelică de astă în Postul Mare tocmai pentru a înțelege că avem nevoie de post și de rugăciune pentru a alunga duhurile necurate și că acestea nu sunt izgonite decât cu asemenea virtuți. Cu postul noi alungăm mânia din interiorul nostru, pentru că postul este acela care îmblânzește trupul și mintea noastră. Atunci când omul postește se gândește mai mult la rugăciune, se gândește mai mult la viața și la sfârșitul său. Rugăciunea este aceea care alungă din mintea noastră gândurile necurate, aduse de cel rău. Așadar, de fiecare dată când suntem ispitiți de cel rău, cu mânie și cu patima plăcerii, să răspundem împotriva vrăjmașului nostru cu post și cu rugăciune”.