Conferință susținută de Părintele Mitropolit Irineu, la Centrul Cultural „Constantin Brâncuși” din Craiova

Evenimente

Astăzi, 30 martie 2023, la Centrul Cultural „Constantin Brâncuși” din Craiova, a avut loc Conferința Înaltpreafințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, cu tema „Vita Antonii – magister discipulorum”. Evenimentul a fost organizat în cadrul atelierului de lectură Synaxis, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, din Craiova. Inițiatorii proiectului sunt Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Bot și Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai Ciurea. Întâlnirea s-a bucurat de prezența studenților, a cadrelor didactice și a credincioșilor interesați de viața și lucrarea Sf. Antonie cel Mare, în contextul paternității și uceniciei spirituale. Amintim aici și de prezența oficială a domnului Dr. Lucian Dindirică, a Pr. prodecan Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița și a părinților consilieri: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Boldișor, Pr. Daniel Achim și Pr. Adrian Lupu.

În calitate de moderator al conferinței, imediat după rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, Pr. Lucian Bot a amintit de primele două întâlniri organizate în cadrul atelierului de lectură Synaxis. De asemenea, a rostit o scurtă prezentare a temelor și preocupărilor teologice ale Înaltpreasfințitului Irineu, invitatul special al acestui moment cultural, mulțumindu-i pentru binecuvântarea și prezența de a se afla în mijlocul participanților la această întâlnire: „Proiectul Synaxis îi datorează Înaltpreasfinției Sale nu doar întemeierea, ci și perspectiva. În această logică se înscrie și cartea propusă de Înaltpreasfinția Sa pentru întâlnirea de astăzi, anume Viața Sfântului Antonie. Fără a mai reține atenția, în gând de recunoștință și de mulțumire, îl invit pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu să ne călăuzească în Vita Antonii – magister discipulorum”.

În cuvântul de început, ÎPS Dr. Irineu a vorbit despre un proiect de suflet, anume acela de a prezenta experiențele mistice ale Părinților Orientali, din care nu putea lipsi Sf. Antonie cel Mare: „Din perspectiva noastră, Sf. Antonie cel Mare este un sfânt deosebit din toate punctele de vedere. În primul rând este părintele monahismului creștin. Valoarea sfântului se întinde pe orizontală și pe verticală. Pe orizontală înglobează pe toți Părinții care au urmat lui și pe verticală pentru că este mijlocitorul neîncetat la Dumnezeu pentru noi. Viața Sf. Antonie are caracteristici normale. Din tinerețea sa este atras de învățătura Bisericii, de rugăciune, de contemplație, atras de liniște și de valoarea sublimă a sufletului uman. Înțelege ținta creării omului. Sf. Antonie, fără să aibă cunoștințe filozofice sau să fie influențat de elenismul din timpul său, alege școala cosmică sau naturală a lui Dumnezeu și a interiorității”.

În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a amintit de căutarea lui Dumnezeu a Sfântului Antonie și de viața dedicată comuniunii cu Mântuitorul Hristos: „Sf. Antonie este un discipol la școala Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul trăiește legătura cu Mântuitorul în mod ființial, adică într-o permanentă comunicare. Sf. Antonie se integrează în mistica iubirii și comuniunii, în care Dumnezeu este Acela care îl chemă și îl iubește. Glasul Domnului l-a chemat pe Sf. Antonie în pustie, iar el a răspuns prin renunțarea la cele lumești și materiale. În viața ascetică este foarte importantă ținta. Pentru Sf. Antonie ținta este unirea și comuniunea cu Dumnezeu. Este o unire mistică, asemenea modelului din Cântarea Cântărilor. Sf. Antonie se unește cu Dumnezeu într-o iubire negrăită și de necuprins cu mintea omenească”.

În ultima parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a subliniat binecuvântarea primită de Sf. Antonie de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu: „Sf. Antonie ajunge să fie asemenea cu Dumnezeu pentru că biruiește această neputință a firii, aceea de a fi întotdeauna în contradicție cu libertatea. Sf. Antonie a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, iar Acesta, în iubirea Sa nemărginită, îl primește pe Sf. Antonie încununat cu darurile duhovnicești. De aceea, Sf. Antonie are această capacitate a smereniei de a se considera unul dintre mulți, fără ca să pună accent pe faima sa. Sf. Antonie a ajuns să-L cheme pe Dumnezeu Tatăl fără nicio ezitare într-o stare desăvârșită de smerenie”.

Finalul conferinței a fost dedicat unor întrebări din partea celor prezenți, la care Părintele Mitropolit a răspuns cu exemple din viața Sf. Antonie cel Mare.