Denia „Prohodul Domnului”, la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

Vineri, 14 aprilie 2023, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Denia „Prohodul Domnului”, în Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dumitru”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. După tradiționala procesiune în jurul sfintei Catedrale, Părintele Mitropolit a ținut un cuvânt de învățătură și de întărire a celor prezenți la slujbă.

În prima parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit de însemnătatea acestei zile, a Vinerei celei Mari, pentru creștinătatea ortodoxă: „În Vinerea cea Mare facem amintire despre Pătimirea cea înfricoșătoare a Mântuitorului și Sfânta Cruce pe care a fost răstignit, dar și despre îngroparea Sa de bunăvoie cu Trupul pentru mântuirea noastră. Pentru noi este o zi deosebită pentru că în această zi Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Cel care S-a răstignit este Însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit în lume, Cel care S-a întrupat din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu și în trupul acesta El a suferit moartea pentru noi ca să avem viață veșnică. Valoarea acestei zile este datorată, în primul rând, Mântuitorului Hristos care este Dumnezeu și Om. Rostul răstignirii Mântuitorului Hristos a fost ca El să moară pe cruce ca noi să ne ridicăm din stricăciune și moarte și să biruiască pe cel care avea stăpânirea asupra morții, adică pe diavolul. Răstignirea se îndreaptă spre firea noastră omenească. Prin greșeala lui Adam, noi am devenit stricăcioși, căci plata păcatului este moartea. Moartea a stăpânit în om până la venirea Mântuitorului Hristos, când El a îmbrăcat firea noastră omenească și a vindecat-o din interior ca să nu mai murim niciodată. El a scos stricăciunea din interiorul nostru prin puterea Sa dumnezeiască, dar cu prețul suferinței și al sângelui”.

În a parte a cuvântului, ÎPS Irineu a amintit de rostul răstignirii Mântuitorului pe cruce și de îndumnezeirea firii umane: „Mântuitorul Iisus Hristos a dorit acest sacrificiu, considerându-l paharul vieții Sale. El a băut paharul durerii și nu o durere oarecare ci suferința întreagă a întregii omeniri, o suferință în toată greutatea ei, de la Adam și până la sfârșitul lumii. Voia Tatălui ceresc s-a împlinit ca să ne răscumpere pe noi din această robie a morții. Mântuitorul Hristos ne-a ridicat din tainițele iadului, acolo unde zăceau cei din veac adormiți. Domnul a biruit și tuturor le-a dăruit viața veșnică pentru că Mântuitorul S-a arătat mai puternic decât moartea. Răstignirea a înduioșat întreaga omenire și cerul și pâmântul. Vedem cât este de mare și de copleșitoare iubirea Mântuitorului Hristos că S-a rugat pentru cei care L-au răstignit. Prin biruința morții, Mântuitorul a sfărâmat peretele despărțitor dintre noi și Dumnezeu-Tatăl. În firea Sa umană a săvârșit această sfințire. Prin aceasta, Dumnezeu S-a bucurat că, în sfârșit, omul nu mai este pradă morții și rob diavolului”.

La final, Părintele Mitropolit a vorbit de bucuria Învierii și de pacea lumii adusă de Mântuitorul Iisus Hristos: „În Vinerea aceasta dumnezeiască noi trăim aceste momente sfinte împreună cu Sfinții Apostoli, cu Maica Domnului, cu toți cei care L-au urmat. Am săvârșit Prohodul Domnului și am cântat aceste cântări triste dar pline de speranță. Deși am vorbit de punerea în mormânt, întotdeauna am reamintit despre Înviere. În această zi să ne rugăm lui Dumnezeu să vină pacea peste noi, peste toți cei care sunt în războaie și în suferință. Noi trebuie să ne arătăm biruitori asupra răutăților și ispitelor vieții și să ne gândim întotdeauna la ceea ce ne-a spus Mântuitorul Hristos: Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Cu ochii ațintiți asupra Mântuitorului să privim spre Sfânta Înviere ca spre momentul sublim al existenței noastre când cerul și pământul și cele de dedesubt se vor bucura de slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin”.