Hramul Mănăstirii „Sf. Gheorghe” – Prisaca din județul Dolj

Evenimente

În Duminica a II-a după Sfintele Paști, numită Duminica Tomei, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” – Prisaca, din județul Dolj, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Amintim aici pe Exarh. Protos. Grigorie Sandu, Pr. Daniel Achim și Pr. Cristian Cojocaru, protoiereu al Protopopiatului Craiova Nord. Tot în această zi, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință, ocrotitorul spiritual al sfintei mănăstiri doljene.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi de credința arătată de Sf. Apostol Toma: „După o veche tradiție, Sf. Toma știa că cine înviază nu mai poate fi văzut. Aceasta era gândirea tuturor Apostolilor. Mântuitorul Iisus Hristos spulberă această concepție, că El deși este înviat, este viu și păstrează trupul pe care L-a luat. Firea umană rămâne în persoana Mântuitorului Hristos. Acesta acceptă această demonstrație cerută de Sf. Toma că El a păstrat firea noastră și după înviere. Însă acum acest trup uman putea să treacă prin ușile încuiate. Nu mai era un trup care să fie oprit la ușă ci le-a dovedit că El intră în cameră prin ușile încuiate și că El poartă trupul pe care L-a avut pe cruce, pe care L-a avut în mormânt și cu care a înviat. Având trupul transfigurat, dar nu absorbit, nouă ne rămâne acest Trup îndumnezeit al Domnului în Sf. Împărtășanie. Atunci când este invitat ca să pună degetul în semnul cuielor și în coasta Sa, Sf. Toma exclamă liturgic Domnul meu și Dumnezeu meu. Aceste cuvinte sunt de preamărire și de adorare a lui Dumnezeu. Prin felul acesta, Sf. Apostol Toma a adeverit tuturor că Mântuitorul Hristos a înviat”.

În a doua parte, ÎPS Irineu a amintit și de credința Sf. Gheorghe, îndemnând pe cei prezenți să îi urmeze trăirea și viața sa creștină: „Sfinții sunt purtători de lumină și de biruință, așa cum este Sf. Gheorghe, prăznuit astăzi în Biserica noastră. Acesta s-a arătat încrezător și credincios al răstignirii și al învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Toți sfinții mărturisesc învierea Domnului pentru că minunea acasta este temelia credinței noastre. Din această dogmă a izvorât cultul. Prin cult noi cinstim sfânta înviere pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o în firea sa și ne-a dat-o și nouă. Numai Biserica care mărturisește învățătura Mântuitorului și a Sf. Apostoli poate serba cu adevărat învierea. Dacă nu există credința adevărată, nu există nici Împărtășanie adevărată. Aceasta este credința noastră mărturisită și de Sf. Mare Mc. Gheorghe, cel care a mărturisit înaintea păgânilor și a răbdat în trupul său chinurile la care a fost supus. Pe acest sfânt îl cinstim astăzi și cu laude îl cinstim. El se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Așadar, cinstindu-l pe Sf. Gheorghe, Îl cinstim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ne bucurăm că această sfântă mănăstire astăzi își prăznuiește ocrotitorul spiritual, spre folosul sufletesc și spre mărirea Preasfintei Treimi: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin”.