Calendarul activităţilor pentru obţinerea Înaltei Binecuvântări pentru titularizare în învăţământul preuniversitar, disciplina Religie – Cultul Ortodox, sesiunea iulie 2023

Anunțuri Evenimente

Având în vedere prevederile Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2023 – 2024, cadrele didactice care predau disciplina Religie – Cultul Ortodox au nevoie de avizul cultului pentru a depune dosarele în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, pentru înscrierea la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar.

Cu binecuvântarea Înaltpreafințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, prin Sectorul de Învăţământ, va organiza concursul de obţinere a Înaltei Binecuvântări, în conformitate cu Procedura de acordare a avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului pentru desfăşurarea de activităţi în învăţământul religios şi teologic, conform următorului program:

 Etapa I: Depunerea dosarelor la Sectorul de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei se poate realiza în format letric, potrivit următorului calendar-program:

 Luni, 24.04.2023,  în intervalul orar 08.00-15.00;

Marţi, 25.04.2023, în intervalul orar 08.00-15.00;

Miercuri, 26.04.2023, în intervalul orar 08.00-15.00;

Joi, 27.04.2023, în intervalul orar 08.00-15.00;

Vineri, 28.04.2023, în intervalul orar 08.00-15.00.

De asemenea, se pot depune dosare şi în format electronic dacă există motive întemeiate din cauza cărora solicitantul nu poate efectua deplasarea la Centrul Eparhial, respectând calendarul de mai sus, la următoarele adrese de email: religiedolj2019@gmail.com sau religiegorj2019@gmail.com. În această situaţie, este necesară şi confirmarea telefonică de primire a dosarului din partea Părintelui Pr. Prof. Adrian Lupu, Consilier pentru Învăţământ (Tel.: 0736773368).    

Conform prevederilor legale în vigoare, pentru obţinerea Înaltei Binecuvântări candidații se regăsesc în următoarele două situaţii:

A. Persoane care solicită binecuvântarea pentru prima dată în vederea ocupării unui post/catedră de Religie. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul Mitropolia Olteniei – Sectorul de învăţământ);
 2. Copie după Certificatul de naştere;
 3. Copie după certificatul de botez;
 4. Copie după Actul de înfiere (dacă este cazul), eliberat de cancelaria Centrului Eparhial;
 5. Copie după Actul de identitate;
 6. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 7. Copie după diploma de licenţă şi după foaia matricolă şi copie după diploma de master şi după foaia matricolă (dacă este cazul);
 8. Recomandarea preotului duhovnic;
 9. CV format Europass.

B. Profesori care au mai solicitat binecuvântarea în anii anteriori. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul Mitropolia Olteniei – Sectorul de învăţământ);
 2. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul a predat în anul Şcolar trecut (având calificativul didactic minim Bine);
 3. Memoriu de activitate pentru anul Şcolar trecut, avizat de directorul Şcolii şi de inspectorul de Religie (dacă a mai predat disciplina Religie);
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Recomandarea preotului paroh pe raza căruia se află unitatea de învățământ;
 6. CV format Europass.

Etapa a II-a: Proba de interviu: 04 mai, ora 1100.  Locaţia: Casa „Mitropolit Firmilian”, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 10 (vis-a-vis de Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei).

Etapa a III-a: Afişarea rezultatelor şi eliberarea avizului de cult05 mai, ora 1200. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea avizului scris poate depune contestaţie la Centrul eparhial în primele 2 zile lucrătoare, ulterioare comunicării (08 mai 2023 şi 09 mai 2023, în intervalul orar 800 – 1600). Analizarea contestaţiei şi, după caz, re-intervievarea se vor face în prezenţa chiriarhului sau a delegatului acestuia.

Cadrele didactice care doresc Înalta Binecuvântare (avizul scris) pentru alte etape privind mobilitatea personalului didactic în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare, se vor adresa Sectorului de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei.