Activități în Săptămâna „Școala Altfel”, la Seminarul din Craiova

Evenimente Proiecte
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova s-a desfășurat în zilele 24-28 aprilie 2023 Săptămâna „Școala Altfel”. Astfel, încă din primele zile ale săptămânii, elevii seminariști au pornit într-un pelerinaj duhovnicesc și cultural având ca destinație: Mănăstirea Cozia, Cozia Veche, Mănăstirea Ostrov, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Surpatele, Castrul Roman Arutela, iar apoi s-a continuat cu destinația: Mânăstirea Ostrov – Mânăstirea Cozia – Sibiu- Păltiniș – Rășinari – Mânăstirea Dintr-un Lemn.
După pelerinaj, programul activităților s-a desfășurat după următorul calendar:
1. „Să fim bucătari / cofetari pentru o zi”, sub îndrumarea Pr. prof. Sperlea Cristin, desfășurat la Colegiul National Economic, Craiova, unde elevii au avut următoarea activitate: antrenarea activă şi efectivă a în activităţi prin care să conştientizeze şi să înţeleagă importanța activităților practic-gospodărești pentru dezvoltarea abilităților de viață;
2. Vreau să fiu fair-play!, sub îndrumarea Prof. Manea Bogdan, Prof. Persu Darius și Prof. Șapcă Victor, desfășurată pe Terenul de sport. Aici s-a stimulat potențialului sportiv și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor activități sportive;
3. Cuvântul autorului, sub îndrumarea Prof. Delcea Tanţa, desfășurat în sala de clasă, unde elevii s-au delectat cu citirea si interpretarea unor texte din autorul preferat; dezvoltarea gustului pentru lectură; dezvoltarea gândirii critice;
4. Lecție AeL, la istorie, sub îndrumarea Diac. prof. Manea Emil, desfășurată la Laboratorul de informatică pe platforma roedu.net, necesară pentru reactualizarea cunoștințelor asimilate și dobândirea spiritului competitiv;
5. Concurs Kahoot la istorie (din tematica pentru bacalaureat), tot sub îndrumarea Diac. prof. Manea Emil, la laboratorul de informatică pe platforma kahoot.it/ wandeducation.com, pentru reactualizarea cunoștințelor asimilate, dobândirea spiritului competitiv, reactualizarea tematicii pentru Examenul National de Bacalaureat si pentru dobândirea competențelor necesare susținerii examenului de bacalaureat;
6. Să respectăm natura! – vizită în Parcul Nicolae Romanescu, alături de Prof. Pana Roxana, Prof. Șapcă Victor, Prof. Trușcă Maria, pentru creşterea gradului de educare, informare şi responsabilizare în vederea adoptării unui comportament ecologic; conştientizarea necesităţii ocrotirii, protejării şi conservării mediului înconjurător şi al implicării elevilor în acţiuni concrete de protejare a mediului;
7. Vizionare film „Moromeţii” (ecranizarea romanului lui Marin Preda în regia lui Stere Gulea), Prof. Delcea Tanța, în sala de festivități având ca obiectiv: comparația dintre scenariu de film și carte.
8. Pregăteşte-te să fii salvator! (curs de acordare a primului ajutor), unde au fost prezenți cadrele didactice: Prof. Pana Roxana, Prof. Sperlea Cristin, Prof. Manea Emil, Prof. Șapcă Victor, Prof. Marcu Marga, Prof. Marcu Doru, sub atenta supraveghere și implicare a doamnei doctor Cristiana Geormăneanu, medic primar medicină de urgență;
9. Codul bunelor maniere – dezbatere – oferită de Dic. Prof. Manea Emil în sala de clasa, în vederea cunoașterii și însușirii unui comportament civilizat în diferite contexte, integrarea valorilor şi a cunoştinţelor în structura propriilor atitudini şi comportament.
10. Vizita la Muzeul Olteniei, alături de Diac. Prof. Manea Emil, având ca obiectiv formarea și dezvoltarea unor atitudini, valori, sentimente legate de istoria locală și națională în scopul creșterii motivației de implicare și participare la viața comunității;
11. O zi la cinema!, alături de Prof. Pană Roxana, la Inspire Cinema Electroputere Mall Craiova: stimularea creativităţii elevilor, deschiderea unor noi orizonturi spre alte valori culturale, îmbogăţirea culturii generale prin vizionarea unor filme de bună calitate şi prin abordarea pluridisciplinară (artă, literatură, istorie, ştiinţă); -dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text audiat în limba engleză;
12. Biblia în viaţa noastră, sub îndrumarea Arhid. prof. Stăiculescu Cristian, desfășurată în sala de clasa, unde elevilor li s-a explicat utilizarea Sfintei Scripturi pentru înţelegerea evenimentelor biblice precum și evidenţierea specificului cărţilor biblice, în scopul diferenţierii acestora; interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii, dar și aplicarea cunoştinţelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală şi liturgică;
13. Vizită la Facultatea de Teologie, alături de cadrele didactice: Prof. Sperlea Cristin, Prof. Pană Roxana,  Prof. Văruicu Luminita, unde elevilor le-a fost prezentată oferta educaţională pentru anul universitar 2023-2024. După prezentarea ofertei educaţionale, viitorii studenţi au vizitat clădirea facultăţii: Paraclisul cu hramul „Sfinţii Serghie şi Vah”, Sala de festivități, Laboratoarele de restaurare carte veche și icoană, Atelierele de Artă sacră, Muzeul, Sala Multimedia, Sălile de studiu şi Biblioteca.