Un nou doctor în Teologie al Școlii Doctorale „Sf. Nicodim”, Universitatea din Craiova

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 9 mai 2023, Școala Doctorală „Sf. Nicodim”, din cadrul Universității din Craiova, a organizat susținerea publică a unei noi lucrări de teologie. Teza de doctorat cu titlul Istoria şi cultura teologică în Imperiul de la Niceea (1204-1261) a fost prezentată de către Pr. Lupu Paul-Adrian în fața comisiei următoare: Președinte: ÎPS Prof. univ. dr. Irineu Ion Popa; Conducător științific: Pr. Conf. univ. dr. Constantin Băjău; Membri referenți: Pr. Prof. univ. dr. Nicolae-Răzvan Stan, Pr. Prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu (Universitatea din Oradea) și Pr. Prof. Univ. dr. Constantin Pătuleanu (Universitatea din București). Imediat după prezentarea referatelor și a sesiunii de întrebări, în prezența comisiei, Pr. Lupu Paul-Adrian a depus jurământul de credință.

În cuvântul de felicitare, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a subliniat bucuria pe care profesorii Facultății de Teologie și ai Școlii Doctorale o au de fiecare dată când se conferă titlul de Doctor unor cercetători formați în aceste centre. De asemenea, a felicitat pe Pr. Lupu Adrian care a cercetat, analizat și prezentat o lucrare academică deosebită, totodată mulțumind și părinților profesori care au făcut parte din comisia de evaluare.

Amintim că în prezent Pr. Lupu Adrian ocupă și funcția de Consilier eparhial pentru Sectorul Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei.