Debutul Proiectului de inventariere a 40 de biserici de lemn din Gorj prin Asociația „Biserici Înlemnite”

Evenimente Proiecte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 5 mai 2023, a debutat etapa de teren a proiectului de inventariere a 40 de biserici de lemn din judeţul Gorj, cu aplecare asupra arealului dintre râurile Jiu şi Motru. Activitatea este derulată de Asociaţia „Biserici Înlemnite”, fiind finanţată prin Timbrul de Arhitectură al Ordinului Arhitecţilor din România. Anterior, prin această asociaţie s-a coordonat inventarierea bisericilor de lemn din judeţele Arad (2021) şi Iaşi (2022).

Scopul inventarierii este de a reuni specialişti din domenii conexe cercetării bisericilor de lemn: arhitectură, restaurare, istoria artei, antropologie, pentru a aduna cât mai multă informaţie esenţială legată de starea de conservare şi de valoarea bisericilor de lemn din toată ţara, într-un interval de timp cât mai scurt. Aceste informaţii sunt centralizate pe platforma online a asociaţiei şi pot fi puse la dispoziţie celor interesaţi sau direct implicaţi în eforturile de salvgardare şi valorificare a bisericilor de lemn. Amintim că Gorjul este judeţul cu cel mai mare număr de biserici de lemn clasate din toată ţara, respectiv zona cu cea mai mare densitate a acestei categorii de patrimoniu, chiar şi neclasate. În faţa unor comunităţi rurale cu posibilităţi tot mai mici sau orientate spre confortul lăcaşelor de cult din zid, aceste biserici vor pierde lupta cu istoria.

În deschiderea etapei de teren pe raza Gorjului, o echipă întregită de specialişti din domeniile amintite mai sus a poposit la biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” din satul Larga, comuna Samarineşti. Cercetările asupra bisericii s-au întins pe trei zile, în intervalul 5-8 mai 2023, ultima zi fiind dedicată scanării 3D a edificiului. Alături de părintele paroh Popescu Ovidiu, comunitatea locală a primit cu multă generozitate şi bunăvoinţă colectivul Asociaţiei Biserici Înlemnite, participând activ şi la întregirea poveştii satului şi a bisericii.

Scanări 3D s-au efectuat şi la lăcaşele de cult din lemn din localităţile Văgiuleşti, Sura, Băzăvani şi Leleşti. Atelierul de inventariere s-a desfăşurat până în data de 14 mai, urmând ca echipa să revină teren în luna septembrie, pentru a cerceta alte 27 de biserici de lemn din acelaşi spaţiu geografic. În cadrul proiectului s-au inventariat până acum edificiile din satele: Larga, Văgiuleşti, Băzăvani, Strâmtu, Sura, Valea Mănăstirii, Bălăceşti, Şteic, Valea Mică (Larga nouă), Miculeşti, Slivileşti, Tehomir şi Ştiucani.

Din componenţa echipelor care s-au deplasat în teren au făcut parte: arh. Amalia Ignuţa, arh. Vladimir Obradovici, ist. Celina Gora, rest. Ana Chiricuţă, arh. Lucia Leca, rest. Marta Klus, rest. Maria Sbera, ist. Marius Moldovan, ist. Cristina Cojocaru, sculptor Gabriel Solomon, etnograf Dan Şuvăială, antropolog Alexandru Iorga, Carina Tătăranu, Bogdana Eftimie, Andrei Onica, stud. ist. Alina Todoca. De documentarea 3D a bisericilor de lemn s-au ocupat geogr. Adriana Sărăşan şi geogr. Cristian Ardelean de la Universitatea de Vest din Timişoara.

(Celina Gora)