Noi conducători de Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Anunțuri Evenimente
Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a avut loc, joi, 19 mai, susţinerea a trei teze de abilitare pentru funcţia de coordonator de doctorat.
Candidaţii pentru posturile de coordonator de doctorat au fost: Pr. Conf. univ. dr. Constantinescu Iulian-Mihai, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Pr. Conf. univ. dr. Petroaia Lucian-Vasile, cadru didactic titular la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați şi Pr. Conf. univ. dr. Paul Gheorghe-Adrian, cadru didactic titular la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare.
Din cele trei comisii de abilitare au făcut parte ÎPS Prof. univ. dr. Irineu Popa, Universitatea din Craiova (Preşedinte de Comisie), Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. univ. dr. Georgică Grigoriță, Universitatea din București, Pr. Prof. univ. dr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Pr. Prof. univ. dr. Nicușor Tucă Universitatea „Ovidius” din Constanța, Pr. Prof. univ. dr. Nicolae-Răzvan Stan, Universitatea din Craiova, Pr. Prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Pr. Prof. univ. Ștefan Florea, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
Știința academică a Dreptului canonic ortodox
Pr. Conf. univ. dr. Constantinescu Iulian-Mihai a susţinut Teza de Abilitare cu titlul „Știința academică a Dreptului canonic ortodox – Dreptul matrimonial și principiile canonice, de la legislație la doctrina canonică”. Întrucât o carieră universitară solidă are două dimensiuni fundamentale, didactică și științifică, de cercetare, autorul a expus în teza de abilitare, atât realizările științifice, relevanța și impactul rezultatelor acestora în domeniul Teologiei, prin excelență în doctrina Dreptului canonic ortodox, cât și planurile de dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice (direcții de cercetare și predare). În lucrare, autorul arată preocupări științifice pentru geneza și dezvoltarea sistemelor de Drept canonic în Biserica Ortodoxă. O astfel de tematică a contribuit esențial la dezvoltarea direcțiilor de cercetare (a. Dreptul matrimonial canonic; b. Aplicarea principiilor canonice în viața practică bisericească), precum și la creşterea impactului contribuțiilor canoniștilor ortodocși ai secolelor al XIX-lea și al XX-lea.
Slujirea Liturgică – Har, Vocație, Cultură
Pr. Conf. univ. dr. Petroaia Lucian-Vasile a susţinut Teza de Abilitare cu titlul „Slujirea Liturgică – Har, Vocație, Cultură”. Teza pune în evidență, în mod sistematic, contribuțiile științifice ale autorului, în perioada cuprinsă între anul obținerii titlului de doctor în teologie (2009) și actualitate (2023). Autorul urmăreşte trei direcții dezvoltate în aria cercetării liturgice: 1. Contribuții originale privind Liturghierul și Molitfelnicul și studiul evoluției rânduielilor Sfintei Liturghii și ale Sfintelor Taine și ierurgii în cultul liturgic românesc (text euhologic și rânduială tipiconală), în spațiul Ortodoxiei românești; 2. Contribuții originale privind arhitectura și arta bisericească; 3. Contribuții originale privind slujirea liturgică în Biserica Ortodoxă Română: personalități și evenimente liturgice.
Dimensiunea Duhovnicească a Moralei Creștine în Ortodoxie
Pr. Conf. univ. dr. Paul Gheorghe-Adrian a susţinut Teza de Abilitare cu titlul „Dimensiunea Duhovnicească a Moralei Creștine în Ortodoxie”. În cuprinsul lucrării, autorul prezintă situația la zi a cercetării științifice pe care a realizat-o din momentul susținerii și obținerii titlului de „doctor în Teologie” (noiembrie 2005) și până astăzi, ca o confirmare a abilităţilor personale didactice și științifice. Teza de abilitare este secționată pe două mari paliere: mai întâi lucrări științifice selectate și reprezentative publicate la edituri recunoscute CNCSIS din țară, apoi studii științifice prezentate la diferite manifestări din țară și străinătate, şi publicate în volume colective, reviste recunoscute CNCSIS.
ÎPS Irineu: O Școală Doctorală trebuie să dea dovadă de multă seriozitate, multă conștiință științifică și dimensiune academică
După validarea votului şi anunţarea noilor conducători de doctorat, Părintele Mitropolit Dr. Irineu a ţinut un cuvânt de învăţătură pentru Părinţii Profesori şi pentru invitaţii prezenţi: „În cadrul Consiliului Profesoral al Şcolii noastre de Doctorat, printre multiplele cereri de a primi la examenul de abilitare a unor profesori distinşi din ţară, ne-am oprit la cei trei părinţi care au dat astăzi examenul de abilitare: Părintele Constantinescu, Părintele Petroaia şi Părintele Paul. Sfinţiile lor au dat dovadă, în gândirea şi în analiza noastră, că pot fi conducători de doctorat în Şcoala noastră Doctorală «Sfântul Nicodim», care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a crescut exponenţial. Am căutat mereu, ca pe lângă grija părintească, să fie şi rigoare academică. Grija părintească a fost legată, în primul rând, de constituirea unei familii, şi anume, familia de profesori de la Şcoala de Teologie din Craiova. În această familie nu a fost niciodată o despărţire, o dihotomie, pentru că Mitropolitul a fost lângă ei, şi ei, în general, profesorii sunt foştii mei studenţi. Creşterea noastră a fost în numele Mântuitorului Iisus Hristos, Cel Care este Arhiereul Cel Veşnic şi Păstorul Cel Bun, Care ne dă posibilitatea să ne iubim unii pe alţii, aşa cum şi El ne-a iubit pe noi. Din punctul de vedere al rigorii ştiinţifice, nici acest aspect nu a fost lăsat deoparte. Este foarte important ca Şcoala Doctorală să-şi îndeplinească menirea exact cum o prezintă statutul ei. O Şcoală Doctorală trebuie să dea dovadă de multă seriozitate, multă conştiinţă ştiinţifică şi dimensiune academică. Astăzi, avem bucuria de a îmbogăţi această Şcoală Doctorală cu trei noi conducători de doctorat în trei domenii diferite, de unde vom avea roadă bogată”.
Apoi, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu a adus cuvinte de mulţumire şi felicitare atât celor prezenţi, cât şi teologilor din ţară: „Mulţumim Părinţilor Profesori care ne-au însoţit în analiza tezelor de abilitare. Nu am decât să mulţumesc lui Dumnezeu pentru această frumoasă roadă a Bisericii noastre şi nădăjduim că tezele de doctorat vor aduce lămuriri în multele domenii din Teologia noastră. Vă rugăm să transmiteţi membrilor Facultăţilor Dumneavostră bucuria de a avea în noi, cei de la Craiova, nu numai rugători la Dumnezeu pentru toţi confraţii noştri, dar şi, întotdeauna, participanţi la munca noastră comună. Vă felicit pentru toată activitatea şi vă urez să aveţi parte de roade bogate!”
După cuvântul ierarhului, noii membri ai Şcolii Doctorale „Sf. Nicodim” din Craiova şi-au exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu pentru Arhiereasca Binecuvântare acordată pentru a-şi susține tezele de abilitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova. La final, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, membrii comisiilor şi invitaţii au vizitat sediul Facultăţii de Teologie din Craiova.