Procesiune religioasă și Liturghie arhierească în Târgu-Jiu, la Biserica „Sfinți Împărați Constantin și Elena”

Evenimente

În fiecare an, în data de 21 mai, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Mari Împărați și întocmai cu Apostoli, Constantin și mama sa, Elena. În această aleasă zi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a fost în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sf. Împărați” din Târgu-Jiu, județul Gorj, pentru a sluji Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea a început cu procesiunea religioasă din data de 20 mai, unde au fost prezente oficialitățile locale și preoții din protoieriile gorjene, alături de mulțimea de credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Rusu Dumitru Alexandru a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Roșia-Jiu, din Protoieria Târgu-Jiu Sud. De asemenea, teologul Ilie Florin Chișamera a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Budieni, din Protoieria Târgu-Jiu Sud. Pentru activitatea pastorală deosebită, părintele Constantin Sârbu a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. În cuvântul de bun venit, părintele protoiereu Ionel Câmpeanu a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru bucuria de a sluji Dumnezeiasca Liturghie în biserica închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre mesajul pericopei evanghelice citite la Sf. Liturghie, preluată din Evanghelia de la Ioan, capitolul 9, versetele 1-38: „În Evanghelia de astăzi, Sf. Ioan Evanghelistul ne vorbește despre o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o cu un orb din naștere, vindecându-l. Din această pericopă evanghelică vedem mai multe lucruri importante din care reiese puterea lui Dumnezeu. Este cunoscut faptul că păcatul aduce multă suferință și boală. Din cauza păcatului omul se îmbolnăvește. Păcatul aduce suferință, durere și orbire sufletească. De data aceasta, Sfinții Apostoli învață că sunt și alte lucruri pe care numai Dumnezeu le știe, care nu sunt o consecință a păcatului. Prin urmare, orbul s-a născut așa ca Dumnezeu să arate prin el puterea Sa dumnezeiască. Aici, în fața Sfinților Apostoli, Mântuitorul Iisus Hristos își arată dumnezeirea Sa. El este creatorul cerului și al pământului, El este făcătorul nostru, El ne-a alcătuit pe noi din pământ și cu pământ vindecă ochii orbului din naștere. Orbul nu a cerut să fie vindecat ci el cu smerenie stătea și aștepta pe creatorul cerului și al pământului să vină să-l vindece. Iată, Dumnezeu a venit lângă el așa cum vine lângă toată lumea. Prin orbul din naștere nu înțelegem doar pe acea persoană vindecată, ci pe toți oamenii din lume care au fost vindecați prin răstignirea, moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Așadar, orbul din naștere este și un simbol al nostru pentru că toți suntem vindecați prin Mântuitorul Hristos, Cel care s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Dacă a vindecat pe cel orb, în mod sigur că ne vindecă și pe noi în Taina Sfântului Maslu. În această Taină noi suntem unși cu ulei sfințit în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin chemarea Duhului Sfânt. Mădularele noastre sunt sfințite și astfel noi suntem binecuvântați ca orbul din naștere și ne vindecăm de bolile noastre sufletești și trupești”.

În continuare, ÎPS Irineu a evidențiat și vocația misionară a creștinului, asemenea orbului vindecat care devine un ucenic mărturisitor al Mântuitorului Hristos: „O altă etapă din viața acestui orb este propovăduirea, mărturisirea, vestirea și vorbirea despre Dumnezeu înaintea oamenilor. Orbul are curajul să stea înaintea mai marilor cetății și ai templului și să vestească cu putere cea ce el trăit înainte și după vindecarea sa. Toate acestea le găsim în Taina Sfântului Botez. Prin Taina Sfântului Botez, Dumnezeu ne dă putere de a mărturisi, de a fi martiri, mărturisitori ai credinței înaintea oamenilor necredincioși. Căci, odată izbăviți de orbirea sufletească și trupească, omul devine cu adevărat văzător și mărturisitor al lui Dumnezeu. Momentul final al acestei pericope evanghelice este întâlnirea din nou cu Mântuitorul Iisus Hristos. Această întâlnire este una euharistică, de împărtășire. În momentul când s-a întâlnit cu Mântuitorul, iată că orbul s-a împărtășit de vederea lui Dumnezeu. El Îl vede pe Dumnezeu și Dumnezeu i Se descoperă că El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Evanghelia de astăzi prezintă pe scurt și sintetic pagina vieții noastre creștine, a Botezului, a Sfintei Mirungeri și a Sfintei Împărtășanii. Prin această minune, Mântuitorul Hristos ne arată cum se descoperă înaintea noastră taina Împărăției lui Dumnezeu. Orbul L-a văzut pe Dumnezeu, a crezut în El, s-a vindecat și a devenit cu adevărat ucenic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

În ultima parte, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre necredință și credință, dar și despre modelul Sfinților Împărați Constantin și Elena: „Boala necredinței este foarte profundă și în același timp foarte dăunătoare omului. Această orbire sufletească este un păcat și o boală a societății noastre. De multe ori noi vestim adevărul în Biserică și sunt puțini care, pătrunși de acest adevăr, îl poartă cu multă sfințenie în sufletele și casele lor. De multe ori spunând adevărul acesta, că Mântuitorul este viu și prezent, nu suntem ascultați ci dimpotrivă suntem batjocoriți și disprețuiți ceea ce înseamnă că Evanghelia de astăzi este prezentă și actuală în lumea contemporană. Așadar, avem nevoie de vindecarea ochilor sufletești care este absolut necesară. Sfinți Împărați pe care-i cinstim astăzi sunt cu adevărat văzători de Dumnezeu. Au crezut și au urmat poruncile Mântuitorului Iisus Hristos și s-au mântuit. De aceea, îi cinstim cu mare evlavie în Biserica noastră pentru că sunt strămoșii noștri. Ne-au ajutat prin deciziile lor, când s-a dat libertate creștinilor. De atunci religia creștină a fost liberă în Imperiul Roman. De atunci s-au construit biserici și mănăstiri, s-au hirotonit preoți și episcopi care să ducă mesajul și învățătura Mântuitorului Hristos la toate neamurile”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu a mulțumit bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, felicitându-i pe cei care se află sub ocrotirea duhovnicească a Sfinților Împărați: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru această sfântă zi, pentru această Sfântă Liturghie și felicităm pe toți cei care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și lumină duhovnicească din lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin”.