Liturghie arhierească la Praznicul „Înălțarea Domnului” și aducerea moaștelor Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, în Parohia Dăbuleni I, din Protoieria Craiova Sud

Evenimente

În ziua de 25 mai 2023, Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit praznicul împărătesc „Înălțarea Domnului”, dar și „Ziua Eroilor”. Pentru această aleasă zi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica cu hramurile „Izvorul Tămăduirii”, „Sf. Ier. Nicolae”, Sf. Cuv. Irodion de la Lainici” și „Sf. Martiri Brâncoveni” din Parohia Dăbuleni I, Protoieria Craiova Sud, județul Dolj. Din soborul de diaconi și preoți, amintim pe Pr. Protoiereu Grigore Vulcănescu, Pr. consilier Emil-Nedelea Cărămizaru, de la Parohia Sf. Gheorghe-Nou, din București, pe Pr. consilier Achim Daniel, pe părintele paroh Ionuț Bunciu și pe părintele slujitor Cristian Croitoriu.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Ilie Florin Chișamera a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Budieni, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj, iar teologul Ionescu Gheorghe a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Carpen, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj.

Un eveniment deosebit a fost marcat și de așezarea unui fragment din moaștele Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu în racla care va rămâne permanent în biserica parohială. Această așezare a sfintelor moaște s-a realizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și prin strădania Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. Sfintele moaște au fost aduse de la Biserica Sf. Gheorghe – Nou, de către Pr. consilier Emil-Nedelea Cărămizaru.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a amintit mai întâi de tristețea Sfinților Apostoli la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce, dar și de marea bucurie cu care au fost copleșiți atunci când Domnul a înviat și S-a arătat ucenicilor: „Sărbătoarea de astăzi este o împlinire a făgăduinței Mântuitorului Iisus Hristos care a rămas cu Sfinții Apostoli de la Învierea sa timp de patruzeci de zile. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Sfinții Apostoli erau foarte tulburați și foarte triști. Mântuitorul i-a îndemnat să aibă curaj și putere și să se bucure. I-a binecuvântat și le-a dat pacea Sa. Și pentru că ei încă stăruiau în frică și teamă a cerut de la ei ceva de mâncare și I-au dat pește fript și fagure de miere. Mântuitorul Hristos a arătat aceste lucruri înaintea Sfinților Apostoli pentru a-i încredința că El a înviat cu adevărat, că El este viu. Mântuitorul a stăruit timp de patruzeci de zile, cât a stat pe pământ înviat, să le arate că El este viu. Toți s-au încredințat că Domnul este viu, însă urma ca după patruzeci de zile Mântuitorul să Se înalțe cu trupul la Tatăl cel ceresc”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța teologică a înălțării cu trupul de-a dreapta Tatălui ceresc a firii umane asumate și îndumnezeite de Mântuitorul Iisus Hristos: „Înălțarea este legată de firea noastră omenească. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos a venit de la Tatăl nu înseamnă că a venit de undeva din afara spațiului creat de El, ci a venit din veșnicia Sa, de acolo de unde El este veșnic și nemuritor. Adică a intrat în timpul nostru și în spațiul nostru. A venit și S-a făcut om ca și noi. A luat această fire omenească din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și a pătruns-o cu dumnezeirea Sa, cuprinzând în Sine, în trupul Său, pe toți oamenii, sfințindu-ne. Domnul este Cel care ne cuprinde în El. Pe cruce El Se jertfește și ne curățește de toate păcatele noastre în așa fel încât Dumnezeu S-a făcut Om, ca pe om să-l îndumnezeiască”.

În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit și de dimensiunea duhovnicească a Înălțării Domnului, model pentru înălțarea omului din robia păcatului și a morții: „Înălțarea nu înseamnă că Dumnezeu ne-a părăsit, că S-a dus undeva între sfinți și că stă în bucuria și fericirea sfinților. Înălțarea dorește să semnifice că a ridicat firea noastră omenească și a purtat-o până la Dreapta Tatălui. Iată măreția acestei sărbători că firea noastră omenească a fost așezată în Sfânta Treime. Prin Hristos, noi ne-am învrednicit să fim în Preasfânta Treime. Înălțarea este ridicarea noastră și statornicia noastră în iubirea lui Dumnezeu. Înălțarea are capacitatea să ne ridice și pe noi. Înălțarea este specifică omului care dorește întotdeauna să progreseze și să se ridice. Este necesar ca și noi să realizăm că trebuie să ne ridicăm din viața noastră păcătoasă. Trebuie să ne curățim și să-L chemăm permanent pe Dumnezeu ca El să vină și să înalțe sufletele noastre. Având mintea la Dumnezeu putem să ne izbăvim de cel rău”.

În ultima parte, amintind și de rolul sfinților în viața noastră, Înaltpreasfințitul Irineu a mulțumit Părintelui Părinte Patriarh Daniel și Pr. consilier Cărămizaru pentru că au făcut posibilă așezarea unor fragmente din moaștele Sf. Constantin Brâncoveanu în biserica Parohiei Dăbuleni I: „În această zi sfântă, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, avem în această biserică sfintele moaște ale Sf. Martir Constantin Brâncoveanu, cel care cu mulți ani în urmă a stăpânit pământurile acestea cu care a știut să agonisească Împărăția lui Dumnezeu, făcând bine tuturor celor nevoiași. Cu această ocazie, mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh că ne-a dat această binecuvântare. De asemenea, mulțumim Părintelui consilier Emil și tuturor pentru bucuria de a fi împreună. Sfintele moaște sunt izvoare de har dumnezeiesc și prezențe ale Duhului Sfânt. În sfinții lui Dumnezeu s-a sălășluit puterea lui Dumnezeu și a crescut și s-a desăvârșit încât noi spunem că sunt oameni îndumnezeiți. Ori de câte ori sărutăm sfintele moaște noi sărutăm pe Dumnezeu, pentru că minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi. Așa cum știți, nu există Biserică Ortodoxă fără sfintele moaște. Aceste părticele din trupurile sfinților se află în Sfântul Altar, în Sfânta Masă. Aceste părticele sunt prezența lui Dumnezeu. Sfinții sunt aceia care fac legătura dintre Dumnezeu și noi ca pe o scară. Ei duc rugăciunile noastre înaintea Tronului ceresc. Totodată, sfinții sunt în mijlocul nostru pentru că ei nu se despart de noi, iar pe noi ne înalță la Dumnezeu”.

În cuvântul de bun-venit, Părintele Grigore Vulcănescu a dorit să mulțumească Părintelui Mitropolit pentru bucuria de a săvârși Sf. Liturghie în orașul Dăbuleni și de a binecuvânta demersul de aducere a sfintelor moaște în biserica Parohiei Dăbuleni I: „Trăim o aleasă bucurie prin prezența în mijlocul nostru a întâistătătorului eparhiei noastre, a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu. Mă simt onorat să vă adresez smeritul și cuviinciosul Bine ați venit!, în acest frumos orășel din lunca Dunării, un oraș care se dezvoltă nu numai din punct de vedere material. În ultimii ani se simte o creștere duhovnicească și o dragoste a credincioșilor nu numai pentru cele ale câmpului dar și pentru cele ale Domnului. Au crescut duhovnicește preoții din această zonă, iar credincioșii și conducerea administrativă au fost alături de biserică. Astăzi Dumnezeu a rânduit ca bucuria să fie înmulțită prin aducerea sfintelor moaște ale Sf. Martir Voievod Constantin Brâncoveanu. Astăzi s-a împlinit această rugăciune a credincioșilor. Bucuria este mare pentru că darul lui Dumnezeu, pentru dumneavoastră cinstiți credincioși, se arată și prin aceste împliniri. De aceea, Înaltpreasfinția Voastră vă mulțumim pentru purtarea de grijă, pentru că întotdeauna ați fost alături de toți preoții și credincioșii din Arhiepiscopia Craiovei. De asemenea, vă mulțumim pentru purtarea în rugăciune”. În semn de recunoștință și de mulțumire, din partea Parohiei Dăbuleni I, ÎPS Irineu a primit în dar o plachetă comemorativă pentru istoria acestui eveniment deosebit.

În continuare, a luat cuvântul și Pr. consilier Cărămizaru, căruia i s-a acordat de către Primăria și Consiliul Local Dăbuleni titlul de cetățean de onoare, în prezența domnului Primar Aurel Bejenaru și a oficialităților locale: „Este o zi istorică și pentru noi cei din București de la Biserica Sf. Gheorghe-Nou și pentru această cetate care primește în dar din dragostea Părintelui Patriarh Daniel, prin demersurile Părintelui Mitropolit Irineu, cu strădania Pr. Protoiereu Vulcănescu, a Părintelui paroh Bunciu și a părintelui Croitoriu ca să aduceți aici fragmente din moaștele Sf. Martir Voievod Constantin Brâncoveanu. Acestea sunt cu adevărat părticele din rai pentru că sfinții Brâncoveni sunt mari făcători de minuni, iubitori de Dumnezeu și iubitori de țară, cei mai mari ucenici pe care i-a plămădit vreodată poporul nostru. Este prima parohie din Arhiepiscopia Craiovei care primește această părticică de cer și de rai de la Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu. De asemenea, dedic acest titlu și această onoare și acest privilegiu pe care mi l-ați făcut Sf. Martir Brâncoveanu. Vă mulțumim din suflet. De acum înainte părinților suntem înfrățiți duhovnicește și vom veni întotdeauna cu bucurie când ne veți chema. Vă așteptăm și noi la București atunci când veți avea timp să veniți, o să vă primim cu bucurie și cu același respect și cu aceeași dragoste”.

În calitate de preot paroh, Pr. Ionuț Bunciu a dorit să adreseze cuvinte de mulțumire și de bucurie tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment special pentru întreaga comunitate din orașul Dăbuleni: „Astăzi, de Praznicul Înălțării Domnului, mulțumim bunului Dumnezeu pentru această aleasă bucurie duhovnicească care s-a împlinit în comunitatea noastră și anume primirea unui fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu pentru a ne fi spre cinstire și spre închinare, lucrare care a fost făcută cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, știindu-se că atât Constantin Brâncoveanu cât și urmașii săi au fost ctitori de cultură și spiritualitate pentru comunitatea noastră. Vă mulțumim Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Irineu că sunteți astăzi în mijlocul nostru, în această zi atât de frumoasă și de importantă pentru comunitatea noastră. De asemenea, aș dori să mulțumesc Părintelui Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii voievodale „Sf. Gheorghe” – Nou din București, să mulțumesc părintelui protoiereu Grigore Vulcănescu pentru legătura strânsă pe care o păstrează nu numai cu comunitatea noastră ci și cu toți preoții din Protoieria Craiova Sud, fiindcă din această legătură au ieșit mereu roade bineplăcute pentru Biserica lui Hristos”.

Imediat după săvârșirea Sfintei Liturghii și a momentului de sfințire a raclei și de așezare a sfintelor moaște, a avut loc o procesiune de la Biserica parohială până la Monumentul Eroilor, unde părintele Mitropolit Irineu, înconjurat de preoți, diaconi, oficialități locale și enoriași, a săvârșit Slujba de pomenire a eroilor neamului românesc. În cuvântul de întărire, Înaltpreasfinția Sa a amintit de jertfa înaintașilor noștri și de datoria noastră de a-i pomeni mereu și de a păstra vie amintirea acestora în comunitățile de unde au provenit: „Întotdeauna când ne aplecăm și privim la aceste monumente ale eroilor noștri avem emoții din toate punctele de vedere. În primul rând că stăm în fața unui monument care ne aduce aminte de jertfă și de moarte, de vărsarea sângelui pe câmpul de luptă. Este un moment care a produs la vremea aceea când ei au murit tristețe multă în rândul oamenilor. Mulți dintre ai noștri în floarea vârstei au murit acolo la datorie. Astăzi pe aceștia îi cinstim. Gândind la cei dinaintea noastră și meditând la cei de astăzi, trebuie să-i prețuim și mai mult pe eroii noștri. În această zi de Înălțarea Domnului să înălțăm rugăciune la Tatăl cel ceresc să-i primească în Împărăția Sa cea veșnică. Glorie eroilor noștri și slavă lui Dumnezeu și dăinuire patriei noastre scumpe”.

GALERIE FOTO: