Liturghie arhierească și sfințirea Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Ier. Nectarie de la Eghina”, din Parohia Căpinteni, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a 7-a după Paști, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de sfințire a Bisericii cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Ier. Nectarie de la Eghina”, din Parohia Căpinteni. Biserica aparține satului Chiciora, din comuna Țânțăreni, județul Gorj. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 10 decembrie 2019, iar biserica a fost construită din lemn, în stil maramureșan. Actul de sfințire a fost citit de către Pr. Protoiereu Ion Spilcă. Pentru activitatea pastoral-administrativă, Pr. Radu Marian a primit rangul de iconom stavrofor. De asemenea, pentru sprijinul acordat la lucrările de ridicare a bisericii au primit gramate de mulțumire domnul Ciutureanu Robert Marian, primarul comunei Țânțăreni, doamna Maria Vasilescu, domnul Mocârcioiu Ștefan și Consiliul Local al comunei Țânțăreni.

Imediat după slujba de sfințire, Părintele Mitropolit Irineu a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Slujba a fost oficiată în curtea bisericii într-un foișor de vară, în prezența oficialităților locale și a comunității parohiale. Tot în cadrul sfintei slujbe, diaconul Ionescu Gheorghe a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Carpen, Protoieria Craiova Nord, județul Dolj. De asemenea, tânărul Șișu Vlad Daniel a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Filiași III, Protoieria Craiova Nord.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a vorbit mai întâi despre importanța ridicării unui altar în mijlocul comunităților unde omul poate să-și întărească legătura cu Dumnezeu: „Pentru noi, creștinii ortodocși, biserica este locul de întâlnire cu Dumnezeu, fiind locașul Preasfintei Treimi sau casa lui Dumnezeu. Oamenii din toate timpurile și din toate locurile au simțit nevoia să construiască asemenea locașuri în care să se roage. Încă de la crearea lumii, Abel și Cain au ridicat jertfelnice lui Dumnezeu să aducă jertfă din roadele muncii lor. De la acel altar și până la sfârșitul veacurilor se va construi casă de rugăciune și de preamărire a lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori săvârșim sfințirea unei biserici, chemăm pe Dumnezeu ca să vină să sfințească osteneala noastră și să locuiasă aici deși El este mai presus de orice locuință din lumea aceasta. Aici sfințim lucrarea noastră prin rugăciune și Dumnezeu primește rugăciunea noastră. În biserică venim și ne botezăm, aici venim și ne spovedim, ne împărtășim, ne cununăm și tot în biserică venim pe ultimul drum ca să mergem în Împărăția Tatălui ceresc. Așadar, dintre toate clădirile din localitatea noastră, biserica este cea mai importantă pentru că ea privește atât trupul cât și sufletul nostru”.

În continuare, Părintele Mitropolit a amintit de pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie, din Evanghelia de la Ioan, capitolul 17, versetele 1-13 și a vorbit despre rugăciunea domnească: „În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm Tatălui ceresc. El Însuși S-a rugat Tatălui ceresc, iar apoi S-a rugat pentru noi. Această rugăciune a Mântuitorului este un exemplu pentru noi. Omul este ființă religioasă și rugătoare din momentul nașterii. Învățăm cum să ne rugăm și să rostim rugăciunile dar apropierea față de Dumnezeu ne este dată prin dar de la Tatăl cel ceresc. De asemenea, Mântuitorul Hristos ne-a învățat rugăciunea domnească „Tatăl nostru”, pe care o rostim fiecare dintre noi și o păstrăm cu multă sfințenie, spunând-o în fiecare zi. În această rugăciune ne regăsim copii ai Tatălui ceresc, căci numai copiii Îl cheamă pe Părintele lor Tată. Rugăciunea noastră trebuie să fie mereu îndreptată către Tatăl cel ceresc. Însuși Domnul a ridicat ochii Săi la cer spre Părintele ceresc. Rugăciunea Mântuitorului Hristos, din Evanghelia de astăzi, ne conduce pe calea cea luminoasă la Tatăl cel ceresc”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage cât mai curat, oferind exemplul sfinților care s-au retras din lume pentru a se putea ruga în liniște lui Dumnezeu: „Trebuie să ne adunăm și să ne lepădăm de preocupările noastre zilnice. Rugăciunea nu se ridică la ceruri dacă este risipită, dacă sufletul nostru rămâne legat de lucrurile acestea materiale și pământești. Dumnezeu așteaptă ca să-I dăm inima noastră. Dacă Îi dăm inima lui Dumnezeu și gândul nostru, El ne va răsplăti cu darurile Sale cele bogate, pentru că ne așteaptă să stăm de vorbă de cu El. Cel mai fericit lucru este să stai de vorbă cu Dumnezeu. Pentru aceasta sfinții au părăsit lumea și s-au retras în pustietăți. Nu pentru că au urât lumea, ci pentru că au dorit să fie în tăcere și în liniște ca să vorbească cu Dumnezeu. Această liniște le-a fost răsplătită cu pacea cerească și cu liniștea veșnică unde sufletele credincioșilor sunt unite cu Dumnezeu pentru totdeauna”.

La final, ÎPS Irineu i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea sfintei biserici, îndemnând pe enoriașii parohiei să participe mereu la sfintele slujbe: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru această sfântă biserică și felicităm pe cei care s-au ostenit la realizarea acestui lucru. Binecuvântăm pe Cel atotputernic pentru puterea pe care v-a dat-o pentru ca să terminați ridicarea bisericii. În chip deosebit, felicităm pe părintele Marian și pe dumneavoastră, că ați fost alături de sfânta biserică și vă doresc să fiți în continuare pentru că biserica este întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră. Să nu-i lăsați pe sfinții îngeri să vină la biserică iar dumneavoastră să vă duceți la muncile câmpului în duminici și sărbători. Așadar, milostivul Dumnezeu să vă întărească, să vă dăruiască pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani. Amin”.