Conferință Preoțească de Primăvară în Protoieria Târgu Cărbuneşti

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de luni, 29 mai 2023, a avut loc Conferința Preoțească de Primăvară în Protoieria Târgu Cărbuneşti, județul Gorj.

În prima parte a întâlnirii, un sobor ales de preoți a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul Protoieriei Târgu Cărbuneşti. A doua parte a evenimentului s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Protoieriei şi a fost dedicată referatelor și dezbaterilor.

În calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Pr. Consilier Adrian Lupu a transmis mesajul de binecuvântare. De asemenea, Părintele Consilier a prezentat principalele comunicări din partea Centrului Eparhial subliniind importanţa implicării preoţilor de parohie în proiectele desfăşurate de Arhiepiscopia Craiovei, în promovarea învăţământului vocaţional din Oltenia, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, a Seminarului Teologic din Craiova şi a Liceului Teologic din Târgu Jiu, precum și utilitatea parteneriatelor încheiate cu unităţile de învăţământ de pe raza parohiilor.

În continuare, Pr. Protoiereu Ion Spilcă a mulţumit pentru binecuvântarea primită de a organiza Conferinţa preoţească, a evidenţiat principalele realizări ale preoţilor din Protoieria Târgu Cărbuneşti şi a menţionat principalele obiective pastoral-misionare pentru perioada imediat următoare. De asemenea, Pr. Protoiereu Spilcă a subliniat importanţa pastoraţiei persoanelor vârstnice şi rolul deosebit al preoţilor prin implicarea acestora în proiecte de ajutorare a persoanelor în vârstă: „Tema anului omagial este un bun prilej ca fiecare dintre slujitorii altarelor să vină în ajutorul aproapelui aflat în nevoie, să se îngrijească de cei suferinzi sau de cei care sunt lipsiţi de prezenţa celor din familie. Fiecare preot, prin mărturisirea rostită în ziua hirotoniei, s-a angajat să depună toate eforturile pentru binele celor de lângă noi şi să-şi dedice viaţa într-ajutorării şi îndrumării celor pe care îi păstoreşte. Doar urmând exemplul iubirii necondiţionate a Mântuitorului ne putem îndeplini sarcina la care am fost chemaţi”.

În ultima parte a conferinței, Pr. Murgiuc Marius-Petrișor a prezentat referatul cu tema „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice”: „Pastoraţia persoanelor vârstnice a preocupat dintotdeauna viaţa bisericească. Un exemplu concret în acest sens este şi proclamarea anului 2023, la nivelul Patriarhiei Române, drept Anul omagial al persoanelor vârstnice. Tema propusă de Sfântul Sinod este deosebit de generoasă şi permite numeroase reflecţii cu privire la pastoraţia vârstnicilor. În contextul acesta se înscrie şi referatul de astăzi care abordează această problematică pe patru coordonate, şi anume: (1) formele pastoraţiei persoanelor vârstnice în Sfânta Scriptură, (2) reperele pastoraţiei bătrânilor în viaţa Bisericii de-a lungul timpului, (3) viaţa concretă a parohiei şi persoanele vârstnice şi (4) realităţile şi provocările actuale privind pastoraţia persoanelor vârstnice. Întâi de toate însă, trebuie să precizăm limpede că această categorie a vârstnicilor nu este o categorie abstractă, fără chip şi nume, ci vârstnicii sunt bunicii, părinţii, vecinii, cunoscuţii noştri, pe de o parte, iar pe de altă parte, sunt enoriaşii noştri, sunt oamenii pentru care vom da seamă înaintea lui Dumnezeu. De aceea raportarea la aceste persoane trebuie să fie una personală şi în duhul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.