Colegiul Decanilor Facultăților Ortodoxe din Patriarhia Română

Evenimente
În perioada 5-7 iunie 2023 s-a desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea Colegiul Decanilor Facultăților Ortodoxe din Patriarhia Română.
În cadrul acestei întâlniri au fost discutate o serie de teme de actualitate din viaţa teologică românească, mai ales aspecte practice și concrete privind organizarea şi buna desfăşurare a procesului de pregătire academică şi formare duhovnicească în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, dintre care amintim următoarele: stadiul implementării hotărârilor ultimului Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă de la Iași; Analizarea Planurilor de învățământ de la programele de studii universitare de licență; prezentarea precizărilor referitoare la învăţământul teologic universitar din noul proiect de Lege a educației; necesitatea respectării unitare a criteriilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare; actualizarea și uniformizarea fișei disciplinei pentru disciplina Practică liturgică de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română; stadiul alcătuirii manualelor pentru învăţământul teologic ortodox universitar.
Cu această ocazie, părinții decani prezenți au salutat conducerea și corpul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, considerând aniversarea Centenarului acestei școli teologice ca un moment de recunoștință pentru osteneala înaintașilor. Totodată, aceștia au apreciat dezvoltarea și implicarea post-decembristă a Teologiei bihorene, prin multiplele manifestări, foarte bine organizate, care au reprezentat puncte de reper în evoluția Teologiei ortodoxe pe plan național și internațional. La această întâlnire, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a fost reprezentată de către Pr. Prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul acestei Facultăți.