Liturghie arhierească și resfințirea Bisericii parohiale din Cârcea, județul Dolj

Evenimente Sfintiri

În ziua de 11 iunie 2023, în Duminica Întâi după Rusalii, a tuturor Sfinților, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Cârcea, Protoieria Craiova Sud, județul Dolj. Imediat după acest moment de rugăciune și de binecuvântare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor ales de preoți și diaconi, dintre care amintim pe: Pr. consilier Achim Daniel, Pr. consilier Reșceanu Marius, Pr. protoiereu Vulcănescu Grigore și  Pr. protoiereu Cojocaru Cristian. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Prof. Munteanu Constantin Răzvan a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sf. Spiridon”-Craiova, din Protoieria Craiova Nord. De asemenea, Pr. Constantinescu Ionuț, de la Spitalul din Târgu-Cărbunești, județul Gorj, a primit hirotesia de duhovnic.

Pentru deosebita implicare administrativă și pastorală, Pr. paroh Petrescu Ionel Daniel și Pr. slujitor Bădescu Octavian Ion au primit distincția de iconomi stavrofori. Gramate de mulțumire pentru sprijinul acordat înfrumusețării sfântului locaș au fost acordate următoarele persoane: domnului Valerică Pupăză, primarul localității Cârcea, domnului vice-primar Marius Drânceanu, domului Ștefan Cherciu, familiei Bostian și Dana Iagovici, domnului Mârzan Ilie, domnului Petre Popa și domnului Mihai Ionică. Actul de resfințire și gramatele au fost citite de către Pr. protoiereu Vulcănescu Grigore.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit mai întâi de bucuriile acestei zile de prăznuire a sfinților, dar și de momentul resfințirii bisericii: „Duminica de astăzi este o sărbătoare multiplă pentru comunitatea și pentru Parohia de aici din Cârcea. În primul rând că ne aflăm în Prima Duminică după Rusalii, după Pogorârea Sfântului Duh. În această zi este praznicul sfințirii acestei biserici care a îmbrăcat haină de sărbătoare și a devenit primitoare pentru toți credincioșii din parohie și pentru cei care au dorit să participe cu noi la această târnosire a Bisericii”.

În continuare, Părintele Mitropolit a amintit de lucrarea Sfinților Apostoli de a răspândi învățătura creștină în întreaga lume, prin lucrarea Duhului celui Sfânt: „Sfinții Apostoli, după sfatul Mântuitorului Hristos, au rămas în Ierusalim până în ziua în care s-au îmbrăcat în Duhul Sfânt. Aceasta este ziua când Sfinții Apostoli trăiesc un eveniment cu totul deosebit, sfințirea lor și întemeierea Bisericii. În această zi, pe când se aflau la rugăciune, Sf. Apostoli au fost înconjurați de puterea lui Dumnezeu și peste fiecare dintre ei S-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Acest semn ne încredințează pe noi că Duhul va duce mai departe învățătura Mântuitorului Hristos. Iată că Duhul Sfânt continuă această lucrare dumnezeiască începută de Mântuitorul Hristos și permanentizată de Biserică. De îndată ce au primit această putere dumnezeiască, Sf. Apostoli au devenit curajoși și puternici că au străbătut toate drumurile lumii de atunci învățând Evanghelia și Învierea Mântuitorului Hristos. În felul acesta se împlinește testamentul Mântuitorului Hristos: Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel care ne botează și ne sfințește este Duhul Sfânt. El este Acela care organizează și conduce Biserica până la sfârșitul veacurilor prin sinoade, prin întruniri, prin sfinți, prin învățătura dumnezeiască. În toate se arată puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt care pretutindenea este și pe toate le împlinește. El este Acela care ne dă nouă pecetea mântuirii. Duhul lui Dumnezeu întreține viața și numai El poate să ne dea continuitate în viața noastră”.

În a doua parte a predicii, ÎPS Irineu a făcut câteva precizări legate de lucrarea Sfântului Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi: „Sfântul Duh este Cel care sfințește pe sfinți și deschide toate cămările sufletului nostru. Pe noi Duhul ne ajută individual și ne personalizează. În Biserică Sf. Duh ne sfințește pe toți, dar ne și personalizează după râvna și nevoința noastră. Participăm la mântuirea noastră ajutați de Duhul lui Dumnezeu și săvârșim fapte bune pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea aceasta. El este Acela care Se roagă în noi cu suspine negrăite. Duhul ne aduce pe calea cea bună, ne întoarce de la rău și ne ferește de cel rău. Înțelepciunea este darului Duhului Sfânt. Dragostea este darul Duhului Sfânt, dragoste care întărește familia, care întărește prietenia, comunitatea și omenirea, pentru ca să rămână în bunătatea lui Dumnezeu. Duhul este Acela care face întotdeauna ca lumea să-și păstreze calitatea ei de făptură a lui Dumnezeu și omul să-și păstreze vrednicia de chip al lui Dumnezeu”.

De asemenea, Părintele Mitropolit a vorbit de legătura momentului Cincizecimii și de lucrarea de sfințire a oamenilor, oferind ca exemplu pe toți sfinții din Biserică: „Sfinții sunt atât de pătrunși de Duhul Sfânt încât ei rămân veșnici și purtători de Dumnezeu. Pentru noi, sfinții sunt dătători de Duh Sfânt. Duhul lucrează individual, dar și prin sfinți. Pe drept cuvânt, Biserica noastră se poate numi Biserica Duhului Sfânt pentru că are sfinți, pentru că are Sfintele Taine, pentru că are sfintele icoane, pentru că are pe Maica Domnului. De aceea, suntem chemați pentru înviere și pentru viața veșnică. Duhul lui Dumnezeu ne sfințește permanent în Sfânta Liturghie. Când suntem în rugăciune, aceasta se împărtășește de la unul la altul. Astăzi avem această bucurie a tuturor sfinților pentru că Pogorârea Duhului Sfânt se reflectă obiectiv și practic în sfinți. Duhul Sfânt Se pogoară peste fiecare credincios în Taina Sf. Botez și fiecare dintre noi suntem putători de Duhul Sfânt. Sfinții pe care îi serbăm astăzi sunt exemple de lucrare a Duhului Sfânt”.

La final, Înaltpreasfințitul Irineu a felicitat pe cei care s-au implicat în lucrările de restaurare a bisericii parohiale din localitatea Cârcea: „Felicităm pe părinții de aici și pe cei care au contribuit la înfrumusețarea acestei biserici. Vă felicităm și pe dumneavoastră cei care ați participat la sfânta slujbă și rugăm pe Duhul Sfânt să vă călăuzească întotdeauna în viață, să vă sfințească și să vă ducă în Împărăția cerurilor. Amin”.