Liturghie arhierească la Mănăstirea Icoana din județul Gorj

Evenimente Manastiri

În fiecare an, în ziua de 24 iunie, Biserica Ortodoxă prăznuiește „Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul”. În tradiția populară, această zi este cunoscută sub denumirea de Sânzâienele sau Drăgaica. Cu ocazia hramului sfintei mănăstiri Icoana din localitatea Crasna, județul Gorj, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară din curtea mănăstirii, înconjurat fiind de un ales sobor de preoți și diaconi. Amintim pe Arhim. Ioachim Pârvulescu, pe Pr. consilier Daniel Achim, pe Pr. Protoiereu Popescu Ion, pe Pr. Protoiereu Mărăcine Marian, pe Pr. Protoiereu Spilcă Ion și pe Pr. Protoiereu Cojocaru Cristian. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Popescu Adrian Iulian a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Sf. Ier. Calinic, din Protoieria Craiova Sud, iar tânărul Popa Marcel Mugurel a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Grecești, din Protoieria Craiova Nord.

În deschiderea predicii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre mesajul pericopei evanghelice citite la Sf. Liturghie din Sf. Evanghelie de la Luca: „Sărbătoarea de astăzi, „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, hramul acestei sfinte mănăstiri, ne reunește cu ajutorul și cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu la Sf. Liturghie pentru a-l cinsti pe Sf. Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În Sf. Evanghelie de astăzi, Sf. Ev. Luca ne-a prezentat momentele dinaintea nașterii Sf. Ioan Botezătorul. Ne-a vorbit despre părinții Sf. Ioan, Zaharia și Elisabeta, și ne-a istorisit despre modul cum Dumnezeu a vestit nașterea acestui proroc și sfânt al Bisericii noastre. El a venit în lume într-un mod cu totul deosebit, prin lucrarea lui Dumnezeu. Acesta a venit ca să mărturisească despre Lumină. Nu era el Lumina ci ca să vestească despre Lumina lumii, adică despre Mântuitorul Iisus Hristos. El va vesti despre mântuirea întregului neam omenesc și mulți se vor bucura de venirea lui și vor preamări pe Dumnezeu. El va fi glasul celui ce strigă în pustie pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Dumnezeu este Acela care trimite pe Ioan. Sf. Ioan este cel mai mare bărbat născut din femeie. Este prorocul care avea să vestească venirea lui Mesia, care avea să arate spre Acela care este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așa cum împăratul avea nevoie să fie anunțat de sfetnicii săi, iată că Sf. Ioan Botezătorul se naște cu șase luni înainte de nașterea Mântuitorului Hristos ca să mărturisească despre Lumină, să dea mărturie așa cum L-a văzut la Iordan și după momentul botezului Său. După acest moment, Mântuitorul Hristos devine atenția publică și S-a arătat ca Fiu al lui Dumnezeu care a venit să mântuiască neamul omenesc, iar Sf. Ioan Botezătorul avea să primească cununa neveștejită a Împărăției cerurilor când i s-a tăiat capul din porunca regelui Irod”.

În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre chipul lui Dumnezeu din fiecare om și despre rolul pocăinței în viața creștinului pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu: „Din această sărbătoare înțelegem purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Acesta l-a creat pe om și nu l-a părăsit niciodată. În primul rând S-a întipărit în însăși ființa și persoana noastră făcându-ne după chipul Său. Ne-a dat această asemănare și legătură cu Dumnezeu și El Însuși S-a întipărit în noi, ca oricine îl va vedea pe om să-L vadă pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, având chipul lui Dumnezeu, ne apropiem de Cel care am fost creați, pentru că suntem chemați să ne desăvârșim în fapte bune, să agonisim puterea lui Dumnezeu. Cu cât stăm mai mult în rugăciune, cu atât Se întipărește Dumnezeu în viața noastră și devenim cu adevărat purtători de Dumnezeu. Sf. Ioan Botezătorul este un model în sensul acesta. El crede în Dumnezeu, El este rod al rugăciunilor și El însuși practică rugăciune și se nevoiește în post și priveghere în pustie. Dumnezeu locuiește în sufletele acelora care s-au golit de Sine, s-au depărtat de lucrurile pământești și L-au lăsat pe Dumnezeu să Se așeze întru ei. Dacă ne învrednicim de virtutea smereniei, a curăției interioare, dacă în noi strălucește lumina lui Dumnezeu, întunericul nu are nicio putere asupra noastră. Sf. Ioan ne învață să scoatem tot vicleșugul din noi. Pocăința este baza mântuirii noastre. Numai cel care recunoaște că este păcătos, acela este mântuit. Pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi. În tot acest parcurs al nostru suntem vegheați de Dumnezeu. Atunci când suntem slabi, ne întărește. Când suntem neputincioși, ne ridică cu condiția să-I încredințăm viața noastră ca el să facă din ea prezența Sa în noi”.

În ultima parte, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să-l aibă ca model pe Sf. Ioan Botezătorul și să-l pomenească în rugăciunile lor, rugându-l să mijlocească pentru sufletele noastre: „Sf. Ioan Botezătorul este mijlocitorul nostru înaintea Tatălui ceresc și glasul său este al pocăinței și al îndreptării, dar și al rugăciunii. El este glasul pocăinței pentru că El însuși este un om desăvârșit prin pocăinței, este al îndreptării pentru că ne îndreaptă pe noi arătându-ne pe Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii ca și noi să-l urmăm și să ne îmbrăcăm în haina jertfei și a pocăinței. Sf. Ioan este glasul rugăciunii pentru că întotdeauna mijlocește pentru mântuirea noastră. Să-l rugăm pe Sf. Ioan Botezătorul ca să ne fie întotdeauna ocrotitor, mijlocitor și ajutător și să fie permanent alături de noi în viața aceasta și dincolo când vom trece în Împărăția Tatălui ceresc. Amin”.

Mânăstirea Icoana din județul Gorj a fost fondată în 1996, terenul provenind din moștenirea părintească a familiei preotului Ioan Popescu, care l-a donat Bisericii. Viaţa monahală din noua mănăstire a început chiar cu lucrările de construcție a chiliilor în vara anului 1997. În prezent, în mănăstire este prezentă o comunitate monahală de maicii, stareță fiind Maica Stavroforă Teodora Ilie.