Prăznuirea Sf. Apostoli Petru și Pavel: Liturghie arhierească și hirotonie de preot, la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

În fiecare an, în ziua de 29 iunie, după o perioadă de post și rugăciune, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Apostoli Petru și Pavel. În această zi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie”, din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Amintim aici pe Pr. Corneliu Dogaru, marele eclesiarh al catedralei, pe Pr. consilier Daniel Achim și pe Pr. consilier Adrian Lupu. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Popa Marcel Mugurel a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Grecești, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj.

În cuvântul de învățătură, ÎPS Irineu a subliniat că prăznuirea specială a celor doi Apostoli reprezintă un gest de cinstire față de cei care și-au dedicat viața propovăduirii Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, suferind viață martirică: „Biserica noastră Ortodoxă serbează în această sfântă zi pe Sf. Apostoli Petru și Pavel. Dintre toți Apostolii, Sf. Părinți au ales pentru această zi să cinstească și să preamărească pe doi dintre aleșii Mântuitorului Hristos, anume pe Sf. Petru și Pavel, deoarece în ceea ce privește activitatea și lucrarea misionară aceștia se evidențiază în mod deosebit”.

În prima parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre personalitatea Sf. Apostol Petru, despre căderea și pocăința acestuia: „După chemare, Sf. Petru nu a încetat să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos în toate împrejurările și activitățile Sale. A avut și el un moment de îndoială atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a fost prins de iudei și condamnat la moarte prin răstignire. Acolo Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul, dar imediat s-a pocăit și a plâns cu amar. Însă iubitorul de oameni, Dumnezeu, care nu voiește moartea păcătosului, l-a reintrodus pe Sf. Petru în ceata Apostolilor Săi. La Marea Tiberiadei, înainte de înălțare, Mântuitorul Hristos Îl cheamă pe Sf. Ap. Petru și îl integrează în ceata Apostolilor, întrebându-l de trei ori dacă-L iubește, punctând cele trei momente ale lepădării. Sf. Ap. Petru a fost învrednicit de Dumnezeu ca să înțeleagă cu adevărat cine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică Mesia. Sf. Petru, în numele celor doisprezece Apostoli, a mărturisit înaintea tuturor că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Această mărturisire este a adevărului, este cea pe care o mărturisim și noi atunci când rostim Simbolul de credință. Având învățătura Sf. Părinți, credem că mărturisirea Sf. Petru este fundamentul credinței noastre”.

În a doua parte, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre activitatea misionară a Sf. Apostol Pavel și despre rolul său pentru răspândirea creștinismului în lumea păgână: „Acest ales al Mântuitorului Hristos nu face parte din cei doisprezece Apostoli, adică nu a fost lângă Mântuitorul de la început ci a fost ales după Înălțare. El a fost considerat un Apostol pentru faptul că Însuși Mântuitorul l-a chemat ca să-I vestească Evanghelia Sa la toate neamurile. Dacă Sf. Apostol Petru este ales dintre iudei și vorbește iudeilor, Sf. Ap. Pavel este chemat să vestească Evanghelia la popoarele păgâne cunoscute în acea vreme din Imperiul Roman. Sf. Ap. Pavel a avut o educație aleasă, cunoscând Sf. Scriptură și legea strămoșească. Aproape de intrarea în Damasc, capitala Siriei, acolo Mântuitorul l-a chemat la propovăduire și la apostolie. Putem considera momentul acesta învierea sfântului. Sf. Pavel este botezat de preotul Anania și este primit în ceata creștinilor. Va participa la primul Sinod Apostolic de la Ierusalim și de aici va vesti Evanghelia Mântuitorului Hristos la păgâni prin cele trei călători misionare”.

Îndemnul de final a fost acela de a ne ruga și de a le urma învățăturile acestor doi mari corifei ai credinței creștine: „Sf. Petru și Pavel sunt modele de urmat, sfinți cu adevărat și vrednici de cinste în Biserica noastră. Să ne rugăm lor ca ei să mijlocească înaintea Mântuitorului Hristos pentru sufletele noastre. Amin”.