Liturghie arhierească și hirotoniri de preot și diacon, la Mănăstirea „Sf. Ilie” Dobrița, din județul Gorj

Evenimente Gorj Manastiri

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Oltenei, în ziua de joi, 20 iulie 2023, Mănăstirea „Sfântul Ilie” – Dobrița, din județul Gorj, și-a sărbătorit hramul închinat Sfântului și slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Părintele Mitropolit Irineu, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care amintim pe Părintele Exarh Arhim. Ioachim Pârvulescu, Pr. Consilier Achim Daniel și Pr. Protoiereu Mărăcine Marian. În cadrul slujbei, diaconul Barcean Alexandru Iulian a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Câmpu Mare, din Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj, iar domnul Ivan Răzvan Bogdan a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Lișteava, din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj. În prezent, în Mănăstirea „Sf. Ilie” – Dobrița viețuiește o obște de maici, iar monahia Emanuela Vancea este maica stareță.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit de ziua de pomenire a Sf. Ilie în Biserica Ortodoxă și în mod special în bisericile și mănăstirile închinate sfântului. De asemenea, a amintit și de rolul Sf. Ilie de a ridica din păcatul idolatriei pe iudeii din vremea regelui Ahab, pentru a se închina singurului Dumnezeu adevărat: „Sărbătoarea de astăzi, închinată Sf. Ilie Tesviteanul, ne reunește și anul acesta la sfânta mănăstire unde Sf. Ilie este cinstit în chip deosebit, mănăstirea purtând hramul acestui sfânt proroc. Spre deosebire de ceilalți sfinți ai Bisericii, Sf. Ilie Tesviteanul nu și-a găsit sfârșitul pământesc pentru că nu a murit ci a fost ridicat de Dumnezeu la ceruri. Este de reținut viața, credința și evlavia lui față de Dumnezeu cel atotputernic. Sf. Ilie s-a ridicat cu multă tărie și cu multă râvnă împotriva practicilor păgânești de idolatrie și a învățat poporul iudeu să cinstească pe adevăratul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului”.

În continuare, ÎPS Irineu a realizat un portret duhovnicesc al Sf. Ilie, care rămâne unul dintre cei mai cunoscuți profeți ai Vechiului Testament: „Sf. Ilie s-a arătat postitor, rugător, râvnitor, încă din tinerețile sale, iar apoi crescând cu vârsta, Dumnezeu a revărsat asupra lui harul prorocesc. Este un dar deosebit pe care Dumnezeu îl dă celor vrednici și celor care s-au ostenit să se curățească de păcate, pentru nu sălășluiește în sufletul omului păcătos puterea lui Dumnezeu, ci numai acolo unde este lumină și iubire de Dumnezeu. Având aceste virtuți, Sf. Ilie s-a făcut cu adevărat cămară a lui Dumnezeu, iar sufletul său a devenit înflăcărat pentru râvna lui Dumnezeu. Cel care ține Legea lui Dumnezeu, își face din aceasta căpătâiul său și felul său de viață în toate zilele. Astfel și graiul omului credincios și drept are o semnificație deosebită, cuvintele lui sunt sfinte, vorba lui este înțeleaptă, gândurile lui sunt cu adevărat înălțătoare. Nu poate să existe în mintea omului credincios și evlavios altceva decât Dumnezeu”.

În ultima parte, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre familiaritatea sfinților cu Dumnezeu și de rolul de mijlocitori ai acestora pentru noi cei care îi invocăm în rugăciunile noastre: „Sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, adică cei care sunt în familia lui Dumnezeu. Mărturisirea credinței, evlavia și faptele cele bune sunt acele care ne dau posibilitatea ca sfinții să fie mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Așadar, Sf. Ilie este cel care va veni la sfârșitul veacurilor. El a fost prezent în viața lumii, acolo unde la trimis Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu îl va trimite la sfârșitul veacurilor ca să propovăduiască iarăși Sf. Evanghelie și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci își va da și el obștescul sfârșit și va fi ridicat la ceruri. Sf. Ilie este cel care ne ajută și ne ocrotește permanent de fulgere, de trăsnete și de toate necazurile care pot veni din cauza păcatelor noastre. Să-l rugăm pe Sf. Ilie ca întotdeauna să ne fie ajutător și grabnic folositor în viața noastră acum și pururi și în vecii vecilor. Amin”.