ZI DE MARE PRAZNIC PENTRU MĂNĂSTIREA SFÂNTA ANA DIN ORŞOVA. TREI ARHIEREI AU SLUJIT LA HRAMUL SFÂNTULUI LĂCAȘ

Evenimente
În 25 iulie 2023, când Biserica Ortodoxă face pomenirea cea de peste an a Adormirii Sfintei și dreptei Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu, Mănăstirea Sfânta Ana din orașul Orșova s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare.
Programul liturgic a început în ajunul sărbătorii cu privegherea săvârșită de un sobor de preoți, iar răspunsurile au fost date de membrii grupurilor psaltice „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Nicodim de la Tismana” ale Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu-Severin.
Bucuria credincioșilor mehedințeni a fost mare și la primirea în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi.
În timpul chinonicului tânăra interpreta Ana Nuța a cântat Paraclisul Sfintei și dreptei Ana, compoziție proprie.
La sfârșitul slujbei euharistice Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, a ținut cuvânt de învățătură prin care a subliniat credincioșilor prezenți învăţături cu privire la Sfânta și dreapta Ana, mama Maicii Domnului nostru Iisus Hristos: „Bunul Dumnezeu a rânduit în această zi să prețuim pe Sfânta Ana, la sărbătoarea Adormirii Sfintei Ana, hramul acestei sfinte mănăstiri și în același timp o sărbătoare deosebit de importantă în biserica noastră. Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola sa către Evrei că Dumnezeul părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri s-a descoperit neamurilor prin profeți, prin drepți, iar în zilele cele mai de pe urmă ni S-a revelat prin Însuși Fiul Său prin Care a întemeiat și veacurile. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt recapitulative, reunesc toate cuvintele profeților, toate viziunile, toate descoperirile dumnezeiești din Vechiul Testament unde iudeii, drepții și profeții îl rugau pe Dumnezeu să se arate: „arată fața Ta și ne vom mântui”, „pentru lumina feţei Tale vom vedea lumină”. Toate aceste cuvinte erau pregătitoare pentru venirea lui Mesia, cuvintele s-au exprimat prin persoane deosebite pe care noi îi numim drepți ai Vechiului Testament, și profeții aceștia s-au apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit cu ei, le-a descoperit, le-a arătat pe de o parte Slava Sa, cum este cazul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul pe care l-am sărbătorit cu câteva zile în urmă, S-a arătat profeților și aceștia atât de mult au fost uimiți de Dumnezeu, încât s-au considerat nevrednici de descoperirea cerească. Evident că aceste arătări ale lui Dumnezeu s-au făcut oamenilor după căderea lui Adam în păcat”.
De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Sfânta Ana este una dintre personalitățile Vechiului Testament care participă la genealogia Mântuitorului Hristos și, totodată, se numără printre drepții Vechiului Testament care prin post, rugăciune și priveghere s-a curățit de păcate: „Ei bine, această așteptare a neamurilor s-a făcut în multe rânduri și în multe chipuri. Rândurile acestea au fost generațiile care s-au scurs de la Adam și până la venirea lui Hristos, despre care Sfântul Evanghelist Matei vorbește în acea genealogie a Mântuitorului Iisus Hristos, iar Sfântul Luca urcă genealogia aceasta până la Adam, până la strămoșul nostru. Printre aceste personalități, printre acești Drepți ai Vechiului Testament, se numără negreșit și Sfânta Ana, cea pe care noi o serbăm astăzi. Ea a fost aceea care s-a rugat lui Dumnezeu în post, în lacrimi, în privegheri și în multe osteneli și fapte bune, s-a curățit de păcate, pentru că virtuțile spală omul și fac ca sufletul să strălucească de lumină. Pe deoparte, virtutea este osteneala trupului, iar pe de altă parte este o lucrare a duhului, pentru că virtutea, ca faptă bună, este o împreună-lucrare a omului cu Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în virtute și virtutea ne este dată nouă ca o comoară de mare preț cu care noi ne înfățișăm înaintea Dreptului Judecător la sfârșitul veacurilor”.
Mai mult decât atât, Sfânta Ana este cea care, prin așteptare, se învrednicește de a primi de la Dumnezeu binecuvântarea de a naște: „Sfânta Ana aștepta ca să dea roadă, ca Dumnezeu să-i trimită vlăstar pântecelui ei, pentru că așa era Legea Veche, se aștepta întotdeauna ca dintr-o familie să se nască copii. Şi Sfânta Ana aștepta acest moment ca binecuvântare cerească, mană dumnezeiască. Însă mâna cea atotputernică a lui Dumnezeu întârzia să se deschidă cu bunătățile sale și să o reverse peste Sfânta Ana. Din punct de vedere trupesc și sufletesc Sfânta Ana era pregătită să primească această binecuvântare cerească, însă Dumnezeu Care le rânduiește pe toate a lăsat ca timpul să se scurgă, să treacă vremea, vremea aceasta a biologicului, pentru că avea în rânduiala Sa dumnezeiască o altă țintă de urmărit, ca nu din pofta trupească și bărbătească, ci din rugăciune și din evlavie, din puterea lui Dumnezeu să se nască cineva din această fericită Ana. Evident că lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, în primul rând, în mintea și sufletul uman. Când ne rugăm, ne ridicăm cu mintea la ceruri și Dumnezeu intră în această conglăsuire cu noi. De aceea, în troparul Sfintei Ana de astăzi se vorbește despre Ana cea gânditoare, Ana cea care gândește la Dumnezeu, cea care meditează, cea care își ridică sufletul la Dumnezeu. Este mai mult decât obișnuința aceasta de a recita rugăciuni, de a le citi, și este o concentrare puternică prin care noi ne silim, ne adunăm în noi înșine ca să-L descoperim pe Dumnezeu, sau mai degrabă să lăsăm ca Dumnezeu să se descopere în noi”.
La sfârșitul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, precum și Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pentru participarea la Slujba euharistică, de asemenea a mulțumit preoților care au venit şi au slujit în sobor, a mulțumit Preacuvioasei Maici Starețe Iustina Stavrofora care din 1990 poartă de grijă acestei mănăstiri, a mulțumit membrilor celor două grupuri psaltice de la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu–Severin și credincioșilor care au participat la această Sfântă Liturghie.
Evenimentul liturgic s-a încheiat cu o slujbă de pomenire a ctitorilor acestei mănăstiri.