ÎPS Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei la ceas aniversar: 15 ani de slujire rodnică în scaunul vlădicesc al Craiovei

Evenimente Mesaj

Dumnezeu a rânduit în scaunul vlădicesc de la Craiova arhierei destoinici, cu dragoste jertfelnică în slujirea Bisericii Sale, bărbaţi osârduitori în Duhul şi cucernici în împlinirea filantropiei creştine. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, poartă cu vrednicie această podoabă a slujirii arhiereşti în Cetatea Băniei, încununată astăzi cu 15 ani de oblăduire duhovnicească sub omoforul Maicii Domnului şi mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

ÎPS Părinte Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea vâlceană Perişani, primind la Botez numele de Ion. Din familie, s-a împărtăşit de dulceaţa rugăciunii şi a învăţat bucuria slujirii lui Dumnezeu, întărită prin dragostea părintească a mamei sale, Maria Popa. În însoţirea tatălui, Gheorghe Popa, cântăreţ de strană la biserica din satul natal, a învăţat de mic taina Ceaslovului, părtăşia înmiresmată a tămâii, aprinderea în suflet după Sfânta Liturghie.

Încununat de daruri şi virtuţi duhovniceşti, tânărul Ion Popa merge în anul 1975 la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. După cinci ani de zidire intelectuală şi duhovnicească, sub îndrumarea vrednicilor dascăli din acele timpuri, viitorul Mitropolit al Olteniei este admis ca student la Institutul Teologic Universitar de la Bucureşti (1981-1985). Finalizează şi această etapă de învăţătură teologică, susţinându-şi cu succes teza de licenţă cu titlul: „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa“.

După absolvirea studiilor universitare, a fost primit în obştea monahală a Mănăstirii Frăsinei, primind numele de Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 este admis ca doctorand în cadrul aceluiaşi Institut Teologic din Bucureşti, primind cercetarea intitulată: „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge“ din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand“, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy. Lucrarea de doctorat a fost susţinută public, primind calificativul „Magna cum Laude“. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991).

Preocupat de problematica normativă a societăţii şi de interferenţele juridice şi morale în dinamica preceptelor de Drept Public, ÎPS Părinte a susţinut în anul 2005 un doctorat în Drept Civil, în cadrul Facultăţii de Drept din Craiova. Teza cu titlul „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, a fost coordonată de Acad. prof. univ. dr. Ion Dogaru, şi a primit la susţinere calificativul „cum laude“.

A desfăşurat o bogată activitate didactică ca profesor de: Istoria Bisericii Universale (1990-1991) la Institutul Teologic „Saint Serge“ din Paris, Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), Teologie morală (1999-2001) şi Teologie dogmatică la Facultatea de Teologie din Craiova, al cărui decan a fost din anul 2008 până în 2016.

În data de 6 septembrie 1991 a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura de „Slătineanul“. A fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al preşedintelui României. Slujba de hirotonie întru arhiereu a avut loc la data de 6 octombrie 1991. La data 8 iulie 2008, a fost ales de Sfântul Sinod al BOR ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de instalare a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din Craiova.

Activitatea publicistică s-a concretizat prin numeroase articole, studii, volume şi cărţi, publicate la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate. Între cele mai importante lucrări de unic autor se numără: La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, (Paris, 1991; Bucureşti, 2011), Convorbiri despre spovedanie (Bucureşti, 19960), Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj (Bucureşti, 1997); Experienţe mistice la Părinţii orientali, vol. I şi II (Bucureşti, 2005; Craiova, 2012); Iisus Hristos sau Logosul înomenit (Bucureşti, 1999); Omul Fiinţă spre îndumnezeire (Alba Iulia, 2000), În duhul Sfinţeniei lui Hristos (Craiova, 2001); L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite (Craiova, 2003); Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes (Craiova 2003); Substanţa morală a dreptului, (Bucureşti, 2009); Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi  azi şi în veac (Craiova, 2010); Iconomia plinirii vremilor în Hristos (Craiova, 2013); Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ (Craiova, 2014); Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul (Craiova, 2015); Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii (Bucureşti, 2018); Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii: viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul (Bucureşti, 2019); Dialoguri teologice pe file de calendar… (Craiova, 2019); Învaţă-mă să te iubesc, Iubire! Încercare ortodoxă asupra teodiceei iubirii (Bucureşti, 2021); Cuvântul Tău, Doamne, rămâne în veac. Omilii la duminicile de peste an (Bucureşti, 2022). Este de asemenea autorul mai multor traduceri, dintre care amintim: Şcoala rugăciunii de Antonie de Suroj (1994); Stareţul Ambrozie de la Optina de John Dunlop (1994); Mistica vederii lui Dumnezeu de Stareţul Sofronie (1995); Ortodoxia, de Paul Evdokimov (1996); Omilii şi cuvântări, Din ospăţul Stăpânului şi Dascălul pocăinţei de Sf. Ioan Gură de Aur (1995 şi 1996).

Lucrarea academică a Părintelui Mitropolit s-a împletit întotdeauna cu slujirea pastorală şi preocupările administrative arătate clericilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei. Din ziua întronizării sale ca Păstor al ortodocşilor din această parte de ţară, ÎPS Irineu a sfinţit sute de biserici, a hirotonit sute de preoţi şi diaconi, a rectitorit şi a revigorat învăţământul telogic din Oltenia.

Întru toate ostenitor jertfelnic al lucrării lui Hristos şi străjer neobosit în lucrarea de mântuire a turmei celei cuvântătoare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu sporeşte astăzi cu încă un an de roade bogate în ogorul Bisericii Ortodoxe din Oltenia.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani de arhipăstorire pe mai departe, cu ocrotirea Maicii Domnului şi mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon!

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei