Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, cinstit la Mănăstirea Lainici: Bucurii duhovniceşti în Lavra Sfântului Cuvios Irodion

Evenimente

Mănăstirea Lainici a îmbrăcat veşmânt de sărbătoare duminică, 6 august, în marele Praznic al „Schimbării la Faţă a Domnului”. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de un ales sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Altarul de vară al mănăstirii.

Câteva mii de credincioşi au venit la rugăciune în străvechea vatră a Mănăstirii Lainici, din defileul Jiului, pentru a aduce cinstire hramului isihast al cinstitului aşezământ monahicesc, Schimbarea la Faţă a Domnului. Astfel, încă de sâmbătă seară, credincioşii au luat parte la slujba Vecerniei, unită cu Litia, şi la slujba de Priveghere, săvârşite de ÎPS Părinte Mitropolit Irineu. În aceeaşi zi, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a săvârşit rânduiala liturgică la Schitul Locurele, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Duminică, 6 august, în ziua prăznuirii, soborul arhiereilor a liturghisit la Altarul de vară al Mănăstirii, înconjuraţi de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova. Amintim prezenţa soborului de ierarhi: Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale şi Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, şi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. La Schitul Locurele, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului.

La finele slujbei, cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu, au fost înmânate două racle cu părticele din sfintele moaşte ale Sfântului Irodion de la Lainici către Mănăstirea Polovragi şi către Episcopia Basarabiei de Sud.

 „Domnul vrea să ne arate că Biserica Sa este plină de dumnezeire”

În cuvântul de învăţătură, rostit la finele Slujbei Euharistice, ÎPS Părinte Mitropolit Irineu a evidenţiat adânca dimensiune teologică şi duhovnicească a Sărbătorii, amintind deopotrivă importanţa ei pentru viaţa monahală ortodoxă. „Dumnezeu S-a arătat pe Muntele Taborului din mai multe motive. În primul rând, El a dorit să arate că firea dumnezeiască pătrunde întru totul firea omenească. Aşa se face că Faţa Mântuitorului Hristos străluceşte ca soarele, iar hainele Lui se fac albe ca lumina. Din aceste detalii, pe care ni le împărtăşeşte Evanghelistul Matei (cf. Mt. XVII, 1-9; XIV, 22-34), înţelegem că tot ceea ce Mântuitorul Hristos ne-a dat sunt veşmintele de podoabă ale Bisericii, care este Trupul Său Tainic. Pe de altă parte, arătându-Se pe Sine la Schimbarea la Faţă plin de dumnezeire, Domnul vrea să ne arate că Biserica Sa este plină de dumnezeire. Îşi arată astfel slava Sa dumnezeiască aşa cum nu a mai fost vreodată văzută de vreo persoană omenească. Această comunicare dintre omenesc şi dumnezeiesc este una perfectă, desăvârşită. Mântuitorul a avut această strălucire din veşnicie, de la Tatăl, însă ea nu s-a făcut văzută înaintea Sfinţilor Apostoli decât numai astăzi, la dumnezeiască Prăznuire de pe Tabor. Când Sfântul Apostol Petru a fost întrebat de Domnul: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?”, el răspunde prin dumnezeiască descoperire: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui Viu!”. Mântuitorul îi spune astfel că aceste cuvinte şi această învăţătură i-au fost descoperite lui de la Tatăl cel Ceresc. Aceasta înseamnă că Tatăl cel Ceresc este permanent împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt”, a spus ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

În cadrul Sfintei Liturghii au primit Taina Hirotoniei doi tineri slujitori: diaconul Sergiu Andrei Danciu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Obedeanu cu hramurile „Sfinţii Împăraţi” şi „Buna Vestire” din Craiova, iar tânărul Petruţ Iana a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Ţugureşti din Protopopiatul Băileşti, judeţul Dolj.

Un hram al isihaștilor din Munţii Gorjului

Sărbătoarea „Schimbării la Faţă a Domnului”, ca hram al Mănăstirii Lainici, se leagă mai mult de istoria Schitului Locurele. Cinstitul aşezământ monahal este aşezat pe versantul vestic al Văii Jiului, la o altitudine de 750-800 m, pe muntele Gropul din masivul Vâlcan. A fost temeluit între anii 1850 şi 1852, prin osteneala monahilor Luca şi Cleopa. Hramul ales, „Schimbarea la Faţă”, se leagă de o veche tradiţie monahală, după care cei ce fac sihăstrie în munţi se aseamănă Apostolilor Petru, Ioan şi Iacov care pe Muntele Taborului au văzut minunea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, aşa cum menţionează Sfintele Evanghelii. Al doilea motiv se leagă de ziua în care cei doi au decis să lase „toată grija cea deşartă” şi să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos în singurătatea munţilor gorjeni. Cu privire la ziua în care a fost sfinţit schitul, ierom. Firmilian Gherasim, vieţuitor al cinstitului aşezământ, notează: „În 1859, ieromonahii Luca şi Cleopa au anunţat Episcopia Râmnicului că noua biserică a schitului este gata şi au cerut aprobarea pentru sfinţire. Din corespondenţa rămasă de la ei rezultă şi faptul că acest schit a fost dăruit ca metoh al Mănăstirii Lainici, chiar de către ctitori, cu binecuvântarea Sfântului Calinic. După ce s-a asigurat că schitul are toate cele necesare, pe data de 31 martie 1860, Sfântul Calinic a aprobat sfinţirea acestuia. Slujba de sfinţire a fost săvârşită tot de el, pe data de 6 august 1860, atunci când a fost stabilit şi hramul. Era chiar data în care părintele Luca Stolojan avusese viziunea minunată în care i s-a poruncit să zidească schitul” (Revista Ortodoxă On-line a Arhiepiscopiei Craiovei, 27 octombrie, 2010).

Pr. Ioniţă Apostolache