Liturghie arhierească la Mănăstirea Polovragi, din județul Gorj

Evenimente

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Mănăstirea Polovragi din județul Gorj și-a prăznuit hramul de vară „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba de prăznuire a debutat în ziua de 14 august cu oficierea Privegherii Mari, urmată de Prohodul Maicii Domnului și cu procesiunea în jurul sfântului lăcaș. În ziua de 15 august, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Părintele Mitropolit Irineu a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară din curtea sfintei mănăstiri. Răspunsurile de la strană au fost date de către un grup psaltic coordonat de Prof. Victor Șapcă.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rolul Maicii Domnului în iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu, ca fiică aleasă și ascultătoare a poruncilor dumnezeiești: „Preacurata Fecioara Maria este cea aleasă dintre toate neamurile, cea mai sfântă făptură a lui Dumnezeu. Ea s-a învrednicit de această cinste pentru virtuțile sale, pentru sufletul său dumnezeiesc. Atât s-a ostenit în post și în rugăciune că ședea mereu înaintea lui Dumnezeu cu inimă curată și smerită. Această stare duhovnicească a moștenit-o și de la părinții ei, Ioachim și Ana. De la căderea omului în păcat, Dumnezeu a făgăduit că va trimite neamului omenesc un Răscumpărător. Este promisiunea și darul lui Dumnezeu. Dacă strămoașa noastră Eva a greșit, călcând porunca lui Dumnezeu, cea care a răscumpărat și refăcut această legătură între Dumnezeu și om este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. În templu, Maica Domnului a stat în comuniune cu îngerii, fiind hrănită cu pâine cerească, așa cum spune profetul David. Preasfânta Fecioara a venit la templu ca să stea de vorbă cu Dumnezeu și să asculte poruncile Lui. Maica Domnului a împlinit cuvintele tuturor drepților și prorocilor din Vechiul Testament. Ea a fost adusă în casa Tatălui ceresc ca o fiică ascultătoare, cea mai ascultătoare din făpturile lui Dumnezeu. Ea aici a stat în rugăciune, post și priveghere. Îngerii îi slujeau pentru că era aleasă să devină Chivot al lui Dumnezeu, locaș al Celui Preaînalt, al Fiului Tatălui ceresc. Dumnezeu a umplut-o de darurile Sale. Maica Domnului a dăruit Mântuitorului firea noastră omenească. În felul acesta, Iisus Hristos este Om adevărat și Dumnezeu adevărat”.

În a doua parte a predicii, Părintele Mitropolit Irineu i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage mereu Maicii Domnului pentru a dobândi mijlocirea acesteia, ca mamă a Fiului lui Dumnezeu: „Bucuria de astăzi este covârșitoare și ne întărește în credință, în putere și mărturisire, ca să vorbim despre Dumnezeu și despre Fecioara Maria, atât cu cuvântul cât și prin viața noastră. Să arătăm că suntem copii iubiți ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să ne ferim de păcate, de greșeli care sunt piedică în calea mântuirii noastre. Maica Domnului solește și se roagă permanent pentru noi și Îl roagă pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ierte pentru că suntem copiii ei. Așadar, fraților și surorilor, să sporească Dumnezeu credința noastră ortodoxă, nădejdea noastră în Împărăția Cerurilor și iubirea de care trebuie să dăm dovadă pentru că în aceasta vom arăta că suntem ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos”.

Biserica mănăstirii Polovragi cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este zidită în stil bizantin, cu abside laterale. Turla este de forma poligonală, cu firide largi, ornamentate în partea superioară și acoperită cu tablă, ca și biserica. Naosul și pronaosul sunt spațioase, având practic aceeași mărime. Catapeteasma executată din lemn de tei, reprezintă o adevărată capodoperă a vechii sculpturi românești, având o bogată ornamentație cu împletituri florale. Pridvorul în stil brâncovenesc este spațios, deschis, susținut de opt coloane din piatră. Intrarea în incinta mănăstirii se face printr-o poarta masivă din lemn, frumos sculptată, pe care scrie: „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”. În partea dreapta a porții este o frumoasă troiță din lemn sculptat, pe postament de beton, închinată eroilor și martirilor României. În Mănăstirea Polovragi viețuiesc o obște de maici, alături de maica stareță Spiridona Tăbăcaru.