Calendarul de înscriere și de desfășurare a Examenului de Capacitate Preoțească în Mitropolia Olteniei, sesiunea septembrie 2023

Anunțuri Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, Mitropolia Olteniei organizează Examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2023. Perioada de depunere a dosarelor este 11 – 22 septembrie. Examenul se va desfăşura în perioada 25 – 29 septembrie 2023, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 Luni, 25 septembrie 2023

Ora 9.00: Evaluare psihologică şi pastoral-misionară, probă eliminatorie (scris şi oral pentru toţi candidaţii);

Marţi, 26 septembrie 2023

Ora 9.00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Ora 14.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 27 septembrie 2023

Ora 9.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9.00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de minim 7.00, cu nicio notă sub 6.00 la probele examenului;

Dosarul candidatului va conţine cererea de înscriere (ANEXA-6-Cerere-inscriere-capacitate.pdf (mitropoliaolteniei.ro) împreună cu documentele specificate. Tematica pentru examenul de capacitate preoţească este disponibilă pe site-ul Mitropoliei Olteniei (ANEXA-5-Tematica-capacitate-preoteasca.pdf (mitropoliaolteniei.ro). Dosarul va conţine următoarele documente:

  1. Cerere către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
  2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
  3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
  4. Recomandarea preotului duhovnic;
  5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
  6. Adeverinţă medicală;
  7. Curriculum vitae;
  8. Cazier judiciar;
  9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie;
  10. Taxa de înscriere (200 ron).

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Sectorul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 11 – 22 septembrie 2023.

Persoana de contact: Consilier Eparhial PC Pr. Prof. Adrian Lupu: tel. 0736773368.