Sfințirea Bisericii „Schimbarea la Față a Domnului” și Liturghie arhierească în Parohia Câineni, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a XIII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de sfințire a Bisericii cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului” din Parohia Câineni, Protoieria Târgu-Jiu Nord, județul Gorj, în prezența unui sobor de preoți și diaconi și a credincioșilor din zonă. Imediat după slujba de sfințire, Părintele Mitropolit a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul noii biserici.

Pentru implicarea pastoral-administrativă, Pr. paroh Corban Constantin Romario și Pr. pensionar Popescu Ilie au fost ridicați la rangul de iconomi stavrofori. De asemenea, s-au dăruit gramate chiriarhale de mulțumire tuturor celor care s-au implicat în activitatea de ridicare și înfrumusețare a bisericii, în mod special domnului Ing. Bobaru Constantin, primarul orașului Bumbești-Jiu. Actul de târnosire și gramatele au fost citite de către Părintele Protoiereu Marian Mărăcine.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit mai întâi de rolul unei biserici în comunitatea locală și de bucuria ridicării unui nou locaș de închinare într-o parohie: „În Sfânta Scriptură și în conștiința noastră, biserica este cunoscută sub denumirea de „casa lui Dumnezeu”, locul în care oamenii se întâlnesc cu Creatorul cel atotputernic, cu Părintele ceresc. Oamenii vin la biserică să se roage. Aici aduc jertfele, rugăciunile, suferințele și mulțumirile lor. Biserica este locul cel mai sfânt dintr-o parohie și dintr-o comunitate. Biserica este sfințită prin chemarea Preasfântului Duh și a lui Dumnezeu, prezent în mijlocul nostru, așa cum ne-a făgăduit Mântuitorul Iisus Hristos. Biserica este cu adevărat mama noastră, aceea care ne naște pe noi, prin Taina Sfântului Botez, ne crește și ne desăvârșește prin Sf. Spovedanie și Sf. Împărtășanie, pentru ca la sfârșitul vieții noastre să fim aduși la biserică ca să mergem în Împărăția lui Dumnezeu. Biserica ne cuprinde pe toți, de la mic la mare, și ne unește unii cu alții. Astăzi bucuria noastră este deplină prin sfințirea acestei biserici, darul lui Dumnezeu pentru noi”.

În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, anume parabola lucrătorilor celor răi, din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 33-44: „La Sf. Liturghie am citit o parabolă din Sf. Evanghelie despre Cel atotputernic care a plantat vița de vie și a dat-o în grija oamenilor pentru a da roadă la vremea sa. Din această pericopă evanghelică reiese purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de noi. Din parabola de astăzi se vede că oamenii care au primit în grijă via, nu și-au împlinit responsabilitatea lor. Dimpotrivă, au gândit că ei pot deveni stăpâni al viei. Stăpânul viei a trimis pe Fiul Său și s-a întâmplat un lucru tragic pentru istoria omenirii pentru că L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Via este însăși Biserica cu darurile sale, pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să lucrăm și să agonisim fapte bune. Întotdeauna trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu și să-I aducem prinos de mulțumire”.

Îndemnul de final al ÎPS Irineu a fost acela de a participa mereu la slujbele săvârșite în acest nou locaș, felicitând pe toți cei care au fost aproape de preoții parohiei pentru ridicarea și înfrumusețarea unei noi biserici: „Biserica acesta este via pe care Dumnezeu v-a dat-o în dar. Să o păstrați cu luare aminte și să aduceți permanent rugăciuni în zilele de duminică și de sărbătoare. Pentru această sfântă zi, felicităm pe toți cei care s-au ostenit cu înfrumusețarea bisericii și rugăm pe milostivul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia însutit și înmiit și să vă dăruiască dumneavoastră și înaintașilor Împărăția lui Dumnezeu. Felicitări și Dumnezeu să vă ajute cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Amin”.