Resfințirea Bisericii și Liturghie arhierească în Parohia Țicleni, din Protoieria Târgu-Cărbunești

Evenimente Sfintiri

În ziua de 17 septembrie 2023, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Sf. Mare Mc. Gheorghe”, din Parohia Țicleni, Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj. Imediat după acest moment deosebit, alături de un sobor de preoți și diaconi, Părintele Mitropolit a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară din curtea bisericii.

Pentru implicarea pastoral-administrativă, părintele paroh Țicleanu Dragomir a primit rangul de iconom stavrofor, iar părintele slujitor Ciucă Robert Ștefan rangul de iconom. De asemenea, s-au acordat gramate de mulțumire următoarelor persoane: domnului Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, domnului Mihai Istrate, subprefectul județului Gorj, domnului Constantin Radu, primarul orașului Țicleni, domnului vice-primar Băran Pompiliu, domnului Șchiopu Gheorghe și domnului pictor restaurator Hasna Andrei. Actul de resfințire și gramatele de mulțumire au fost citite de către Părintele Protoiereu Spilcă Ion.

În prima parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a vorbit de importanța Bisericii în viața comunității parohiale: „Această sfântă biserică, care s-a zidit cu multă trudă și osteneală de înaintașii noștri, este locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu, dar și cu strămoșii noștri. Biserica este mama noastră care ne ajută pe fiecare în parte și ne conduce pe toți la Tatăl cel ceresc. Cu toții suntem copii ai Bisericii și urmași ai strămoșilor noștri. De aceea prețuim Biserica mai mult ca orice din lumea aceasta. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră cu mult belșug. În rugăciunile noastre, L-am rugat pe Atotputernicul Dumnezeu să aibă ochii deschiși către biserica aceasta, să aibă întotdeauna grijă de cei credincioși și să facă minuni prin sfinții săi. De asemenea, ne-am rugat lui Dumnezeu să se milostivească de cei care au trecut din viața aceasta și să-i așeze în viața cea veșnică”.

În a doua parte, Părintele Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie, din Evanghelia după Marcu 8, 34-38; 9,1, amintind de jertfa Mântuitorului pe Sf. Cruce și de importanța asumării existenței noastre în cheia crucii: „Cu toții suntem sub lumina Sfintei Cruci a Mântuitorului Iisus Hristos. Cu Sfânta Cruce noi mergem întotdeauna cu voioșie și cu bărbăție spre Împărăția lui Dumnezeu, Biserica conducându-ne ca într-o corabie spre viața cea veșnică. Prin cruce Domnul ne-a izbăvit de moarte și de osânda veșnică. În această jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos ne-a cuprins și pe noi pentru că toți suntem în El și răstigniți împreună cu El pe cruce. Prin Taina Sfântului Botez noi suntem pecetluiți cu semnul crucii. Pericopa evanghelică de astăzi vine să sublinieze toate aceste lucruri importante pentru noi creștinii. Sf. Cruce este în centrul existenței noastre. Fiecare dintre noi are crucea sa, așa cum ne spune Mântuitorul. Pentru noi, crucea este trecerea din lumea aceasta în lumea veșnică, cu toate bunele și relele existenței noastre. Cu alte cuvinte, crucea noastră este existența noastră, este darul lui Dumnezeu pentru ca să ne mântuim. Cel care va răbda în lumea aceasta, cel care se va ruga și va posti, cel care va merge la biserică, acela își va umple sufletul său de bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu, iar dincolo de lumea aceasta va fi primit de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Tot ceea ce facem în lumea aceasta, fraților și surorilor, până la un pahar cu apă, nu va rămâne nerăsplătit înaintea lui Dumnezeu. Așadar, îndatorați-L pe Dumnezeu cu faptele voastre și El vă va da Împărăția Cerurilor. Nu există în lumea aceasta ceva mai prețios decât viața veșnică. Aici, în lumea aceasta, lăsăm totul, aici pierdem totul și venim în cimitir unde nu aflăm decât o cruce.  Credința noastră ortodoxă să o mărturisim înaintea oamenilor”.

La final, ÎPS Irineu a felicitat pe toți cei care s-au ostenit pentru înfrumusețarea bisericii parohiale din orașul Țicleni, rugând pe Dumnezeu să ne fie mereu ajutător și milostiv: „Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească. Felicitări pentru munca depusă, părintelui Dragomir și tuturor celor care au contribuit la această sfântă lucrare a lui Dumnezeu. Harul Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.