Un nou doctor în teologie la Craiova, cu teza: „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”

Evenimente

În ziua de joi, 21 septembrie 2023, în prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a avut loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”. Lucrarea de doctorat realizată de Pr. Daniel Vătuiu a fost prezentată în fața comisiei la Școala Doctorală „Sf. Nicodim”, de la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova. Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: Conducător științific: ÎPS Prof. univ. dr. Irineu Ion Popa; Președinte: Pr. Prof. univ. dr. Stan Nicolae Răzvan; Membrii referenți: Pr. Prof. univ. dr. Vlad Vasile, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Pr. Prof. univ. dr. Picu-Nelu Ocoleanu, de la Universitatea din Craiova, și Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Viorel Moșoiu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

În deschiderea susținerii, Pr. Daniel Vătuiu a prezentat sintetic cele mai importante rezultate ale lucrării de doctorat, așa cum au fost expuse în scris în cele 7 capitole ale tezei: „Capitolele sunt organizate în jurul actelor mântuitoare pe care Dumnezeu le-a înfăptuit cu omul pentru a-l răscumpăra, împlinind prin aceasta planul veșnic. Duhul Sfânt este amintit în fiecare lucrare, fiind evidențiată unicitatea Sa în cadrul iconomiei Preasfintei Treimi. Fără persoana Sfântului Duh omul nu putea fi mântuit și nici îndumnezeit”.

În calitate de conducător științific, Părintele Mitropolit Irineu a apreciat valoarea teologică a prezentei teze de doctorat, felicitând pe autor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute: „Autorul, în cercetarea sa, a urmărit mai multe direcții care au compus tabloul de ansamblu al modului în care s-a formulat doctrina Bisericii despre Persoana Sfântului Duh în dezbaterile pnevmatologice și triadologice din primele veacuri crestine până astăzi. Încă de la începutul lucrării şi din primele lucrări publicate, părintele Vătuiu a folosit o abordare constructivă şi ştiinţifică a subiectului, realizând efectiv o cercetare bine documentată şi profundă, atât din punct de vedere dogmatic, cât şi din perspectivă biblică, istorică, morală şi patristică. Părintele Vătuiu a studiat, în consecință, o mulţime de izvoare şi texte editate, fie în limba română, fie în alte limbi străine. Cercetarea autorului cuprinde, de asemenea, o gamă largă de probleme şi dezbateri triadologice și pnevmatologice ce au o fundamentare scripturistică, patristică și teologică autentică. Cu certitudine, din analiza surselor, autorul a scos la iveală importanţa problematicii Pnevmatologiei Ortodoxe, argumentând fiecare capitol cu învăţături biblice şi patristice de primă mână. Dacă ne referim la dimensiunea Pnevmatologiei Ortodoxe, la originalitatea învăţăturii în materie de imagine şi simbol, Ortodoxia a păstrat învăţătura autentică și nemodificată a Părinţilor despre Sfântul Duh şi despre Preasfânta Treime. În sensul acesta, citind lucrarea Părintelui Vătuiu vom putea constata că Sfinția Sa a prezentat mai multe direcţii de investigare a temei şi receptat de Părinţii Bisericii. În acest context teza aduce în actualitate cele mai importante elemente ale temei din opera Părinţilor”.

În continuare, părinții profesori referenți au citit referatele pregătite pentru această susținere publică, apreciind critic teza de doctorat scrisă de Pr. Daniel Vătuiu. În partea de final, fiecare membru a adresat întrebări părintelui doctorand pentru a lămuri unele idei teologice prezentate în lucrare. În urma deliberării comisiei, Pr. Daniel Vătuiu a obținut titlul științific de doctor în domeniul Teologie, cu calificativul Foarte bine.

În prezența comisiei și a participanților din sală, a avut loc depunerea jurământului, urmată de cuvintele de felicitare și de mulțumire. Mai întâi a luat cuvântul Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova: „Este o bucurie pentru Facultatea noastră de Teologie Ortodoxă din Craiova să participăm la această susținere a tezei de doctorat a părintelui Daniel Vătuiu. Cu ajutorul lui Dumnezeu își finalizează studiile doctorale, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. Aici la Craiova, cu această stăruință a cercetării și seriozității, putem să fim apreciați la nivel național și internațional prin munca noastră, pentru că niciodată nu am încercat să fim ceea ce nu suntem. Cu conștiința curată am încercat să studiem după puterea noastră ceea ce Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu ne-a imprimat ca mod de viață, de gândire și de trăire. De asemenea, mulțumim Preasfințitului Părinte Nicodim pentru că ne este mereu alături, îndrumând studenții buni să urmeze cursurile Facultății de Teologie, așa cum este Pr. Daniel Vătuiu. Îi mulțumim pentru implicarea pe care în mod constant o manifestă față de Facultatea de Teologie din Craiova. Mulțumim Părintelui Vasile Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, și Pr. Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, prieteni de suflet ai Facultății noastre. Îl felicităm pe părintele Daniel Vătuiu și îi urmăm succes pe mai departe în cercetarea teologică”.

De asemenea, a luat cuvântul și Preasfințitul Conf. Univ. Dr. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în calitate de îndrumător duhovnicesc al părintelui doctorand: „Este o bucurie pentru noi realizarea unei lucrări deosebite de către Părintele Dr. Daniel Vătuiu, secretar eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei, cel care a reușit să pregătească această temă sub îndrumarea Înaltreasfințitului Părinte Dr. Acad. Irineu, Mitropolitul nostru. A fost o cinste pentru Părintele Daniel să fie îndrumat de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit. Apreciez foarte mult acrivia cu care părinții profesori, membrii ai comisiei, au analizat lucrarea pregătită pentru titlul de doctor. Prin acești tineri, Biserica în viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, va dăinui. Nădăjduim că în continuare vor fi tineri absolvenți ai Facultății noastre de Teologie care se vor apleca spre cercetare și apoi, mergând în parohii, vor sluji lui Dumnezeu și oamenilor cu simț autentic de pastorație”.

Cuvântul de final i-a aparținut părintelui Daniel Vătuiu, care a mulțumit cu bucurie tuturor celor care i-au fost alături în finalizarea studiilor doctorale: „Cu darul Preamilostivului Dumnezeu, înaintea Căruia îmi exprim primul gând de mulțumire din adâncul inimii pentru că trăiesc aceste clipe de aleasă bucurie duhovnicească m-am aplecat asupra acestei teme: „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”. Această frumoasă temă, aleasă cu multă stăruință și curiozitate, prin binecuvântarea Înaltpreasfinței Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a devenit pentru mine vreme de câțiva ani prilej de ucenicie. Înaltpreasfinția Voastră, aceste gânduri ce încununează lucrarea de față se așează alături de multe alte  cugetări scripturistice și patristice pe care mi le-ați împărtășit spre a contura dragostea față de taina Preasfintei Treimi, pentru care mă simt îndatorat să Vă mulțumesc din adâncul inimii. De asemenea, mă simt îndatorat să mulțumesc Preasfințitului Nicodim că m-a ales slujitor al lui Hristos, dar și pentru înalta binecuvântare ca în anul 2013 să pășesc pe poarta acestei frumoase facultăți de teologie și să încep a învăța cu multă curiozitate despre Dumnezeu.  Acest gând de mulțumire și de aleasă gratitudine se îndreaptă către Preacucernicii Părinți Profesori, onorați membrii ai comisiei, care prin jertfa lor pastoral-misionară s-au străduit să-mi fie alături aici, în Cetatea Băniei, spre a-mi oferi o călăuză de îndreptare față de cele pe care le-am scris. Le mulțumesc pentru bogatele învățături, cât și pentru dragostea pe care mi-au împărtășit-o din experiența de slujitori ai lui Hristos. Vă mulțumesc tuturor!”.