Prăznuirea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah în Catedrala Mitropolitană din Craiova

Evenimente

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah au fost prăznuiți astăzi, 7 octombrie 2023, la Catedrala Mitropolitană „Sf. Mare Mc. Dimitrie” din Craiova, prin liturghie arhierească. În seara zilei de 6 octombrie, în cinstea celor doi sfinți, s-a săvârșit rânduiala Privegherii Mari și tradiționala procesiune în jurul sfintei catedrale cu racla unde se află spre închinare cinstitele lor capete. Din soborul de preoți și diaconi de la Sfânta Liturghie amintim pe: Pr. protoiereu Grigore Vulcănescu, de la Protopopiatul Craiova Sud; Pr. Adrian Mazilița, prodecanul Facultății de Teologie; Pr. Corneliu Dogaru, marele eclesiarh; Pr. consilier Daniel Achim; Pr. consilier Adrian Lupu; Pr. protoiereu Cristian Cojocaru, de la Protopopiatul Craiova Nord, Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, directorul Seminarului, și Arhid. consilier Bogdan Fântână. Răspunsurile de la strană au fost date de Corul Facultății de Teologie și de Corul Seminarului Teologic din Craiova, conduse de Lect. univ. dr. Victor Șapcă.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Iliuță Constantin a fost hirotonit preot pe seama parohiei Târgul de Afară, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj. De asemenea, teologul Petrescu Mihai-Robert a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane din Craiova. La finalul slujbei, pentru activitatea pastoral-administrativă, părintele pensionar Iliuță Ion a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Gramata chiriarhală a fost citită de către Pr. Adrian Mazilița, în calitate de consilier administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a prezentat mai întâi biografia Sfinților Serghie și Vah. Cei doi sfinți au trăit în timpul domniei împăratului Maximian (286-305), având diferite ranguri în armata Imperiului Roman. Pentru curajul lor de a mărturisi credința în Mântuitorul Iisus Hristos, Sf. Serghie și Vah au fost supuși la diferite chinuri și pedepse, suferind moarte martirică în jurul anului 296: „În ziua de astăzi, 7 octombrie, Biserica noastră Ortodoxă cinstește pe Sf. Mucenici Serghie și Vah. Acești doi sfinți au pătimit în partea orientală a Imperiului, mărturisind înaintea păgânilor credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și s-au învrednicit de cununa mucenicească. Sfinților li s-a lăsat dreptul să aleagă între lumea aceasta și lumea veșnică, însă au ales partea cea bună, pentru a fi lângă Mântuitorul Hristos. Sfinții au ales viața și Dumnezeu S-a arătat puternic întru ei. Sf. Serghie și Vah s-au străduit din copilărie să împlinească cuvântul Domnului și l-au împlinit cu prisosință la momentul mărturisirii. Sfinții au răbdat această mucenicie și au primit cununa cea neveștejită în Împărăția cerurilor”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a subliniat legătura dintre Taina Sfântului Botez și actul de mărturisire asumat de sfinții mucenici Serghie și Vah: „Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu și Om adevărat, a venit în lume ca să mărturisească despre Tatăl cel ceresc pentru a ne întoarce în Împărăția cerurilor, curățindu-ne de păcatele noastre prin Sângele Său. El S-a răstignit pentru noi și ne-a dat mărturie despre felul cum trebuie să-L urmăm în viața aceasta. Fiecare dintre noi trebuie să-și ia crucea sa și să urmeze Mântuitorului Hristos. Prin Taina Sf. Botez, noi ne-am îmbrăcat în haina Mântuitorului Hristos. Este o haină strălucitoare a slavei cerești. Botezul este strălucirea dumnezeiască care nu are asemănare pe pământ. Nu este un lucru omenesc sau o creație, ci este puterea sau energia dumnezeiască necreată. Această slavă dumnezeiască cuprinsă în haina de lumină de la botez este și haina suferinței. Mântuitorul nostru a spus sfinților apostoli Ioan și Iacob că ei vor putea să fie de-a dreapta și de-a stânga Sa dacă vor bea paharul pe care El îl va bea. Acest pahar este răstignirea, crucea și suferința. Sfinții mucenici Serghie și Vah s-au îmbrăcat în haina botezului, dar în același timp și în haina mărturisirii, în haina renunțării și în haina răstignirii. De la botezul lor în credința creștinească sfinții mucenici s-au angajat să fie mărturisitori ai Mântuitorului Iisus Hristos. La vremea potrivită își vor da viața pentru credința cea adevărată și nu vor tăgădui că ei sunt ucenici ai Mântuitorului”.

În a treia parte a predicii, ÎPS Irineu a vorbit despre lucrarea de mijlocire a sfinților în general și în mod special a sfinților mucenici Serghie și Vah pentru toți cei care le cer ajutorul: „Sfinții sunt gata să intervină și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Ei sunt sfinți pentru că au dobândit sfințenia. Ei primesc cununa cea neveștejită a Împărăției cerurilor, dar și puterea de a mijloci pentru noi. De aceea, sfinții sunt ocrotitorii și ajutătorii noștri pentru că ei împlinesc voia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu răsplătește și întotdeauna ascultă rugăciunile lor. Pe Sf. Mucenici îi avem modele, adică exemple de urmat. Aceștia ne arată cum trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu, anume lepădați de sine, lepădați de grijile lumești, lepădați de preocupările pământești și păcătoase. Trebuie să urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos pe această cărare a sfințeniei. Prin Taina Sfântului Botez am făgăduit acest lucru, că ne lepădam de Satana, de toți slujitorii lui și de toate slujirea lui. Să venim aproape de Sfânta Biserică care este mama noastră și să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Sf. Mucenici sunt întotdeauna rugători înaintea lui Dumnezeu și gata să intervină pentru viața și mântuirea noastră”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu a amintit de bucuria de a avea în Craiova spre închinare sfintele moaște ale sfinților Serghie și Vah. În țara noastră, capetele sfinților mucenici Serghie și Vah au fost aduse în timpul sfântului domnitor Neagoe Basarab și păstrate spre închinare la Mănăstirea domnească Curtea de Argeș. La Craiova au fost aduse prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 25 octombrie 1949. De la această dată până în prezent, sfintele moaște sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană spre închinare: „Sfinții Mucenici Serghie și Vah sunt prietenii Mirelui ceresc și casnicii lui Dumnezeu. Fețele sfinților mucenici sunt fețe de îngeri. Ei sunt îngeri în trup. Ei sunt mărturisitorii și jertfele care se aduc înaintea lui Dumnezeu. Sângele lor mărturisește întotdeauna puterea și biruința Învierii Mântuitorului Hristos. În sfintele icoane vedem pe Sf. Serghie și Vah cu fețe tinere, de îngeri. Tinerețea aceasta este simbolul Împărăției lui Dumnezeu. Acolo nu vom mai fi marcați de bătrânețe, de timp și spațiu, ci acolo vom fi precum îngerii din ceruri. Acolo sfinții sunt împreună cu îngerii și preamăresc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Aici ne-am învrednicit și noi să ne apropiem de sfintele capete ale Sf. Mc. Serghie și Vah, ale Sf. Tatiana și ale Sf. Nifon, pentru ca să ne sfințim și să ne luminăm, să ne însănătoșim de orice boală și neputință sufletească și trupească. Să-i rugăm pe Sfinții Serghie și Vah ca să ne ajute să dobândim cununa Împărăției cerurilor și să fim întotdeauna cu ei, în vecii vecilor. Amin”.