Conferință Preoțească de toamnă în Protoieria Craiova Sud

Evenimente

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, astăzi, 16 octombrie 2023, a avut loc Conferința de toamnă pentru preoții din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mare Mc. Dimitrie”, din Craiova, de un sobor de preoți, sub protia Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.

După momentul liturgic, preoții au fost invitați să participe la sesiunea de prezentări și dezbateri organizată în Sala de conferință a Centrului Preoțesc Renașterea. În calitate de protoiereu, Preacucernicul Părinte Grigore Vulcănescu a adresat cuvântul de deschidere și de mulțumire Înaltpreasfințitului Dr. Irineu și tuturor preoților prezenți: „Simt că trăiesc un sentiment de bucurie astăzi, 16 octombrie 2023, având prilejul de a Vă întâmpina pe Înaltpreasfinția Voastră și pe preacucernicii părinți cu tradiționalul, cuviinciosul și smeritul „Bine ați venit!”, în această clădire bogată de istorie bisericească. Tema acestei conferințe este în acord cu „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. M-am gândit că această temă ne poate fi prezentată profesional de către Pr. consilier Mazilița, cadru didactic al Facultății de Teologie din Craiova. În a doua parte a întâlnirii, vom asista la o probă practică, anume la interpretarea a două piese corale de către Corul Seminarului Teologic din Craiova, condus de Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă”.

În continuare, Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița a prezentat tema „Evoluția muzicii bizantine. Chipuri de protopsalți greci și români, păstrători și continuatori ai tradiției muzicale psaltice”. În mod sintetic, Pr. Mazilița a vorbit de protopsalții din Grecia și din România din secolele al XIX-lea și al XX-lea, care au păstrat și continuat tradiția muzicală psaltică. S-au invocat personalități mari precum Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Petru Lampadarie, Nectarie Protoposaltul, Dionisie Ignat sau Ioan Cucuzel. La finalul prezentării, Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, dirijat de Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă, a interpretat piesele Axion, pe glasul al V-lea, de Macarie Ieromonahul, și Din ospățul Stăpânului, pe glasul al V-lea,  de Anton Pann.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a invocat rolul cântărețului în strana bisericească în trecut și în prezent: „Este un lucru binecuvântat de Dumnezeu ca să cinstim pe înaintașii noștri, așa cum ne învață Sf. Apostol Pavel. Dacă ne aducem aminte de imaginea preotului din sat care ne-a botezat, ne-a spovedit și ne-a împărtășit, în mod sigur ne aducem aminte și de cântărețul care a cântat la strană și ne-a învățat să rostim Crezul sau rugăciunile și să cântăm. Asemenea preotului, cântărețul este un element de bază în viața bisericească. Fără cântăreț la strană, nu se poate săvârși Sf. Liturghie. Cântărețul poate aduna foarte mulți credincioși și credincioase lângă el, realizând un cor pentru duminici și sărbători. Să nu neglijăm statutul cântărețului care este de aceeași valoare. El este acela care cântă împreună cu noi. Pe toți psalții, imnografii sau cântăreții bisericești îi cinstim astăzi și ridicăm rugăciuni către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor lor”.

În a doua parte, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit de bucuria săvârșirii Sfintei Liturghii și de importanța de a forma coruri de credincioși în jurul cântărețului bisericesc: „Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este cerul pe pământ. Este lucrarea lui Dumnezeu dată pentru mântuirea sufletelor noastre. În Sfânta Liturghie noi suntem împreună cu îngerii și cântăm Celui Preaînalt, așa cum ne spune prorocul Isaia. Mulți dintre credincioși, auzind cântarea noastră bisericească bizantină, s-au recules, iar unii chiar s-au convertit la credința ortodoxă. Noi în Biserică avem tot ce ne trebuie pentru a ne simți în comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții Săi. De aceea, vă îndemn să dezvoltați la parohie muzica sau cântarea cu toți credincioșii. Este foarte important să avem credincioși la strană să cânte cu cântărețul. Cântarea aceasta trebuie să fie legată de cultura muzicală a tuturor, de vocea pe care ei o au. Muzica este forța care ne ajută ca să săvârșim liturghia după Liturghie. Dacă învață la strană, credinciosul va duce cântarea și acasă. În felul acesta muzica are un ecou din biserică spre casele credincioșilor. De aceea, încurajați cântarea la strană. Faceți posibilă această comuniune dintre dumneavoastră, preoți, cântăreți și credincioși. Astăzi putem vorbi de necesitatea reactivării cântării și a credincioșilor care pot cânta în Biserică pentru a aduce slavă lui Dumnezeu”.