Resfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” și Liturghie arhierească în Parohia Goicea Mică, din Protoieria Băilești, județul Dolj

Evenimente Sfintiri

În Duminica  a XXIII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Goicea Mică, Protoieria Băilești, județul Dolj. Imediat după acest moment, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sf. Liturghie la altarul bisericii resfințite. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Jilcovici Mihai a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ionești, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj. De asemenea, tânărul Ciocanea-Burdulea Alexandru Gabriel a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Vîrț, din Protoieria Târgu-Jiu Sud.

Pentru activitatea pastoral-administrativă deosebită, Părintele paroh Alexandru Anghel Roman a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. De asemenea, pentru implicarea în lucrările de restaurare, au primit gramate chiriarhale mai multe persoane, dintre care amintim pe domnul Marcu Dumitru Viorel, primarul localității Goicea, și pe domnul Mitroi Cristian, vice-primarul localității. Actul de resfințire și gramatele au fost citite de către Preacucernicul părinte protoiereu Neacșu Cătălin.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Înaltpreasfințitul Irineu a subliniat bucuria acestei zile de sărbătoare pentru comunitatea parohială și a mulțumit bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare: „Această frumoasă zi de toamnă încununează lucrarea dumneavoastră de câțiva ani de zile de înfrumusețare a sfintei biserici, lucrare care s-a săvârșit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu osteneala dumneavoastră, a tuturor, de la cel mai mic până la cel mai mare. În această zi ne bucură Dumnezeu cu această liturghie arhierească ca toți să primim din mâna Celui atotputernic harul Său, puterea dumnezeiască, milostivirea care întrece orice dar și orice lucrare omenească. Biserica este casa Tatălui ceresc. Sfințirea acestei biserici s-a făcut cu puterea și lucrarea Sfântului Duh care pretutindenea este și toate le împlinește. El este Cel care sfințește sufletele noastre, ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește sufletele noastre”.

În a doua parte a predicii, Părintele Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, anume „Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor”, relatată de Sf. Evanghelist Luca, în capitolul 8, versetele 26-39: „În Evanghelia de astăzi, Sf. Luca vorbește de o faptă cu totul deosebită a Mântuitorului Iisus Hristos, anume vindecarea bolnavului îndrăcit. Cu putere dumnezeiască, Domnul îl izbăvește de puterea și lucrarea satanei. Cel vindecat este găsit de apropiații săi îmbrăcat și întreg la minte, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne luminează la minte atunci când ne izbăvește de cel viclean. Ieșind duhurile necurate, s-a curățit și a devenit un om coerent și sănătos. Oare când păcătuim nu suntem pradă vrăjmașului care se încuibărește în noi? Mântuitorul ne spune că ne vindecăm doar prin post și rugăciune. Avem ca arme împotriva diavolului Sf. Spovedanie, Sf. Împărtășanie, venirea la Sf. Biserică și Sf. Cruce. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri. Să fim întotdeauna cu mulțumire pentru că în felul acesta vom primi răsplată de la Dumnezeu”.

La final, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la lucrările de înfrumusețare și restaurare a bisericii, dar și a construcțiilor din curtea bisericii: „În Biserică cu toții suntem primiți în Casa Tatălui ceresc, care Se bucură că vede la masă pe copiii Săi. Felicităm pe toți cei care au lucrat aici, pe părintele paroh și pe toți cei care l-ați susținut, pe consilierii locali și pe domnul primar, pe toți binefăcătorii. De aceea ne rugăm pentru toți: Doamne binecuvintează pe cei ce iubesc frumusețea Casei Tale. Amin”.