Resfințirea Bisericii „Sf. Ier. Nicolae” și Liturghie arhierească în Parohia Mătăsari I, Filia Croici, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a XXIV-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Sf. Ier. Nicolae”, din Parohia Mătăsari I, Filia Croici, din județul Gorj. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul bisericii resfințite, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot în cadrul sfintei slujbe, diaconul Ciocanea-Burdulea Alexandru Gabriel a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Vîrț, din Protoieria Târgu-Jiu Sud.

Pentru implicarea pastorală și administrativă deosebită, Pr. paroh Ion Grivei a fost ridicat la rangul onorific de iconom. Pentru ajutorul oferit parohiei în vederea înfrumusețării locașului de cult, mai multe persoane au primit gramate chiriarhale, dintre care amintim pe: domnul Gașpar Gheorghe, primarul comunei Mătăsari, doamna Grivei Elena Vasilica, domnul Grădinaru Valentin Cristian, domnul Udriște Cristian Alexandru și doamna Meda-Mariș Claudia. Actul de resfințire și gramatele de mulțumire au fost citite de către Pr. Protoiereu Ionel Câmpeanu.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a vorbit mai întâi de bucuria sfințirii unei biserici, locul unde cei vii sunt în legătură cu cei adormiți și cu Dumnezeu: „Întotdeauna la sfințirea unei biserici ni se umple sufletul de bucurie și de mulțumire adusă Atotputernicului Dumnezeu, care ne-a dat înțelepciune, râvnă și dragoste pentru casa Sa. Biserica este a celor care trăiesc și a celor care murit, dar care au sufletele la Dumnezeu. Sufletul nu moare niciodată. Trupul îmbătrânește și apoi sfârșește în mormânt, dar sufletul rămâne veșnic și se va unui iarăși cu trupul nostru la înviere. Dumnezeu va uni pe cele două, suflet și trup, și astfel omul va primi răsplată pentru tot ceea ce a făcut pe pământ. Biserica este ocrotitoarea și ajutătoarea noastră. Aici în Biserică ne rugăm Tatălui ceresc ca să ne ierte păcatele, să ne sporească râvna pentru faptele bune. Aici învățăm din Sfintele Evanghelii cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să săvârșim lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Din Biserică noi primim putere împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, care caută întotdeauna să ne despartă de Dumnezeu. De aceea, Biserica este de nelipsit din viața noastră. Cei care iubesc Biserica vor fi primiți împreună cu îngerii în Împărăția Tatălui. Această osteneală a dumneavoastră este un prinos de mulțumire adusă lui Dumnezeu, pentru că este legătură sfântă și binecuvântată cu cei care au fost, cei care sunt și cu cei care vor fi în această parohie”.

În a doua parte a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a amintit de pericopa evanghelică de la Sf. Luca, capitolul 8, versetele 41-56, explicând cele două minuni relatate de Domnul Iisus Hristos: „În Evanghelia de astăzi, Sf. Luca ne vorbește despre mai multe minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. În prima parte a pericopei se vorbește despre Iair, mai marele sinagogii din Capernaum, a cărui fiică s-a îmbolnăvit și a murit. Apoi, ni se spune despre o femeie bolnavă, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge ce nu se oprea. Credința ei era puternică și s-a gândit că dacă se va atinge de Mântuitorul atunci se va vindeca. Mântuitorul săvârșește minunea vindecării cu puterea dumnezeiască, dar prin trupul Său omenesc. Puterea dumnezeiască din Sine se revarsă asupra femeii bolnave și vindecă această neputință a ei. De fiecare dată când ne apropiem de Mântuitorul Hristos ne sfințim. Femeia s-a atins de Domnul cu credință, cu speranță, cu nădejde că se va vindeca. Credința femeii i-a adus vindecarea. După vindecarea femeii, Mântuitorul Hristos merge la casa lui Iair. Aici, intrând în camera unde murise fata, îi zice: Scoală-te și într-adevăr sufletul s-a întors în trupul fetei. De aici învățăm că Mântuitorul Iisus Hristos este învierea și nădejdea noastră. El este creatorul nostru și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Această înviere a fiicei lui Iair este un semn al puterii lui Dumnezeu”.

Îndemnul de final al Înaltpreasfințitului Irineu a fost acela de a participa cu credință la viața bisericească a parohiei, curățindu-ne viața prin primirea Sfintelor Taine. De asemenea, i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la lucrările de înfrumusețare a locașului de cult: „Să rețineți că a ne apropia de Dumnezeu înseamnă a ne lepăda de toate păcatele noastre, de toate grijile noastre. De asemenea, să ne spovedim și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să mulțumim Celui Atotputernic, Cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru această sfântă lucrare. Felicităm pe toți cei care s-au ostenit, pe părintele paroh, pe domnul primar, pe Consiliul Local, pe dumneavoastră care ați făcut ca bucuria aceasta să fie cu adevărat deplină și memorabilă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască pace, sănătate, bucurie și multă fericire întru Hristos, Dumnezeu nostru. Amin”.