Punerea pietrei de temelie a Bisericii „Sf. Ap. Andrei”, din Craiova

Evenimente Locase de cult

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a fost pusă piatra de temelie a Bisericii cu hramul „Sf. Apostol Andrei”, din cartierul Rovine, Craiova. Slujba a fost oficiată de către Părintele Mitropolit, alături de un sobor de preoți și diaconi și în prezența credincioșilor din zonă.

În cuvântul de mulțumire și întărire, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit de rolul bisericii în mijlocul unei comunități locale. De asemenea, a amintit de sfințenia locașului de cult și a felicitat pe cei care s-au străduit în vederea ridicării unei noi biserici în orașul Craiova: „Pentru dumneavoastră, credincioșii de aici, este un eveniment deosebit şi poate inedit. Este pentru prima dată poate pentru dumneavoastră când vedeţi punerea de temelie a unei biserici. După cum constataţi, se sfinţeşte locul şi dacă aţi fost atenţi, acolo s-a făcut menţiune de Iacob, Patriarhul din Vechiul Testament care într-o vedenie a văzut o scară cerească, o scară dumnezeiască pe care se cobora îngerul lui Dumnezeu şi acolo a însemnat locul acela cu pietre, a făcut o movilă de pietre şi a pus untdelemn şi a zis „aceasta este casa lui Dumnezeu”, pentru că aici se coboară îngerii cerului şi sunt împreună cu oamenii. În biserică dumneavoastră veţi primi ajutorul îngerilor, care vor lua rugăciunile dumneavoastră şi le vor duce înaintea lui Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu este pretutindeni şi mai ales în casa Sa, pentru că această casă Tatăl a zidit-o. Biserica este zidirea Tatălui împlinită prin Fiul şi sfinţită în Duhul Sfânt. Aşadar, pe această temelie noi am aşezat o deschidere, o poartă către ceruri, pentru că bisericile sunt porţi către ceruri, ferestre spre Dumnezeu, ca de aici noi să vedem Împărăţia lui Dumnezeu. Având în vedere că hramul bisericii este Sfântul Apostol Andrei, avem şi mai multă trecere înaintea lui Dumnezeu, pentru că Sfântul Andrei este atât apostolul poporului nostru, cât şi „cel dintâi chemat”. Poporul român îl cinsteşte în chip deosebit şi nu uităm niciodată că el ne-a încreştinat, a fost trimis în ţara noastră, la poporul nostru şi a adus Evanghelia Mântuitorului Hristos. De aceea spunem întotdeauna şi cu tărie că suntem un popor apostolic, un popor care are ca părinte pe Andrei, cel dintâi chemat. Aşadar, biserica dumneavoastră s-a ridicat cu trudă şi cu rugăciuni. De nenumărate ori îl întâlneam pe părintele Marius Bârlădeanu și îl îndemnam ca acolo unde merge cu pelerinii în Ţara Sfântă să se roage cu stăruinţă, pentru că Dumnezeu aşteaptă râvna noastră, aşteaptă dragostea noastră. Şi într-adevăr, biruit-a Dumnezeu, care a făcut ca în această zi de Sfinţii Arhangheli să punem piatra de temelie”.