Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, la ceas aniversar

Evenimente Mesaj

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împlineşte astăzi, 16 noiembrie 2023, 66 de ani de viaţă. În bucuria sfântă a acestui frumos dar de la Dumnezeu i se alătură cu inimă curată şi gând de rugăciune toţi fiii şi fiicele duhovniceşti din Mitropolia Olteniei, dorind zile îndelungate în pace, sănătate şi binecuvântată sporire în tot lucrul bun Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Oltenia.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu Popa s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea. La Taina Sfântului Botez a primit numele Ioan. În sânul familiei, IPS Părinte Irineu a dobândit o frumoasă educaţie creştină, îndreptată îndeosebi spre slujirea lui Dumnezeu. Aşa se face că în anul 1974 a bătut la poarta Mănăstirii Frăsinei, unde a pus început bun în slujirea călu­gărească. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bu­cu­reşti. După facultate a îm­bră­cat haina monahală, fiind afierosit cu numele Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la Şcoala Doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, unde a studiat Patrologia. În perioada 1986-1987 a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Univer­sităţii din Grenoble, continuându-şi studiile doctorale în specialitatea Teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris. Între anii 1990 şi 1991 îl găsim predând istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris. Din 1991 a venit la Facultatea de Teologie din Craiova, specializându-se în disciplina Teologie dogmatică. Din bogata experienţă didactică pe care o are fac parte şi anii de profesorat la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu, unde a predat Teologie morală între 1999 şi 2001. Între anii 2002 şi 2005, IPS Părinte Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“ din Craiova.

La 6 septembrie 1991, Părintele nostru Irineu a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura „Slătineanul”. A fost învestit Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al Preşedintelui României. Slujba de hirotonie întru arhiereu a avut loc la data de 6 octombrie 1991. După douăzeci de ani de osteneală în această slujire, PS Părinte Irineu Slătineanul a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la data 8 iulie 2008, în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de instalare în scaunul vlădicesc de la Craiova a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala Mitro­politană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Din 22 noiembrie 2010, Părintele Mitropolit Irineu activează ca membru de onoare al Academiei Române.

Bogata activitate didactică şi misionar-pastorală pe care Părintele Mitropolit Irineu a desfăşurat-o până în prezent se completează printr-o monu­mentală lucrare edito­rial-­ştiin­ţifică. A publicat în acest sens numeroase studii, articole şi cărţi, în mare parte închinate disciplinei Teologie dogmatică. Rămân de referinţă urmă­toarele titluri: Iisus este A­celaşi, ieri şi azi şi în veac, un laborios tratat de hristologie, publicat la Editura Mitropolia Olteniei; Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. I-II; Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos”, lucrări publicate la aceeaşi editură; La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, lucrare prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi publicată la Editura BASILICA a Patri­arhiei Române; Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, publicată la Editura Academiei Române, în anul 2018; Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii: viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, București (Editura Academiei Române, 2019); Dialoguri teologice pe file de calendar: interviuri acordate de IPS Părinte Mitropolit Irineu, d-lui prof. V. Gogonea, interlocutor (reporter) (Ed. Mitropolia Olteniei, 2019); Învaţă-mă să te iubesc, Iubire! Încercare ortodoxă asupra teodiceei iubirii (Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2021); Cuvântul Tău, Doamne, rămâne în veac. Omilii la duminicile de peste an (Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2022).

La ceas aniversar, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască mulţi şi fericiţi ani arhipăstorului nostru!

Întru mulţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit!

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei)