Liturghie arhierească la Catedrala Mitropolitană din Craiova: Praznicul împărătesc „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”

Evenimente

În fiecare an, la data de 21 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește momentul aducerii Maicii Domnului la Templul din Ierusalim. Această sărbătoare este cunoscută în popor cu numele de Vovidenia, care în limba slavonă înseamnă intrare. Potrivit tradiției, începând cu această zi se pot cânta în sfintele biserici colinde. De asemenea, respectând indicațiile tipiconale, la slujba Utreniei s-au cântat Catavasiile rânduite pentru Praznicul Nașterii după trup a Domnului.

În această de praznic, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Drugă Ionel a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Căciulatu, din Protoieria Craiova Nord, din județul Dolj. De asemenea, domnul Drăgan Vasile a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Înălțarea Domnului, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a amintit de mărturiile despre această sărbătoare, în tradiția scrisă și orală: „Sărbătoarea de astăzi este consemnată în calendarul nostru cu numele „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Despre această sărbătoare se vorbește puțin în Sfânta Scriptură, în cărțile profetice ale Vechiului Testament. Însă despre această sărbătoare se vorbește în Protoevanghelia lui Iacob. Această lucrare, deși nu este cuprinsă în cărțile canonice ale Noului Testament, este toutși cunoscută și folosită, atât în cărțile Sfinților Părinți cât și în pictura bisericească. Pictorii au reprezentat aceste imagini ale aducerii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu la templu din Ierusalim. De asemenea, în cântările bisericești și în slujbele noastre se vorbește de această sărbătoare. Știm că Fecioara Maria s-a născut din părinții Ioachim și Ana, oameni simpli, drepți și curați înaintea lui Dumnezeu. Aceștia se rugau să aibă urmași ca să ducă mai departe spița neamului lor. După multe rugăciuni, Dumnezeu a căutat spre Ana și i-a dat roadă pântecelui. Cea născută din Ana este o persoană cu totul deosebită față de alte persoane care s-au născut în lumea aceasta. Fecioara Maria este rânduită de Dumnezeu în planul cel veșnic”.

În continuare, Părintele Mitropolit a vorbit de planul lui Dumnezeu privind creația Sa și despre lucrarea de mântuire a neamului omenesc: „În planul lui Dumnezeu suntem cu toții cuprinși. Tot ceea ce trebuie să facem are legătură cu trecerea din viața aceasta în cea veșnică. Noi suntem nemuritori din mai multe puncte de vedere. În primul rând că numele nostru este scris în Dumnezeu. Toți cei care suntem scriși în cartea vieții nu vom dispărea niciodată. Este adevărat că tot ceea ce Dumnezeu rânduiește și hotărăște, niciodată nu se risipește. Toți venim în viața aceasta după planul lui Dumnezeu și continuăm să trăim aici până ne vom întoarce la Dumnezeu. Chiar dacă omul a grești și a căzut în păcat, Dumnezeu nu și-a schimbat planul Său și venim în lumea aceasta pentru ca să ne pregătim de viața veșnică, trăind sub ocrotirea lui Dumnezeu”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfințitul Irineu a subliniat importanța nașterii Fecioarei Maria și aducerea la templu, pentru pregătirea întrupării Fiului lui Dumnezeu: „La momentul potrivit, când Dumnezeu a rânduit ca să trimită pe Fiul Său în lume, Preacurata Fecioara Maria a strivit capul șarpelui. Aceste profeții erau cunoscute de poporul lui Dumnezeu și toți așteptau venirea Fiului lui Dumnezeu. Venirea la templu a Fecioarei Maria este însemnarea buneivoințe a lui Dumnezeu. Dumnezeu privește cu milostivire spre creația Sa. Părinții Ioachim și Ana au rânduit în casa lor un loc curat unde se săvârșeau rugăciuni neîncetate. După dorința părinților, la vârstă fragedă au pregătit pe Fecioara Maria să o aducă la templu unde să se pregătească în post și rugăciune, iar mai apoi să zămislească prin Duhul Sfânt în pântecele ei pe Fiul Tatălui ceresc. La templu Maica Domnului s-a pregătit să devină Maica Ziditorului”.

Îndemnul de final al Părintelui Mitropolit a fost acela de a rămâne pe calea postului, a rugăciunii și a milosteniei, pentru a ne pregăti sufletul și trupul de marele eveniment al nașterii după trup a lui Iisus Hristos: „Sărbătoarea aceasta este așezată în Postul Crăciunului, al Nașterii Mântuitorului Hristos. Așa cum Maica Domnului a fost adusă la templu și noi să venim cu sufletele și trupurile nostre în casa lui Dumnezeu ca de aici să plecăm la casele noastre îndestulați și izbăviți de cel rău. Așadar, vremea postului a sosit, care țintește spre Nașterea Domnului, un post al bucuriei, al venirii lui Dumnezeu între noi. Să nu uitați niciodată cuvintele că cei ce iubesc casa lui Dumnezeu, binecuvântați vor fi de Duhul Sfânt. Amin”.