Părticele din moaștele Sf. Constantin Brâncoveanu, aduse la Mănăstirea Polovragi din județul Gorj

Evenimente Gorj Manastiri

În după-amiaza zilei de 20 noiembrie 2023, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, obștea Mănăstirii Polovragi s-a bucurat de un eveniment duhovnicesc deosebit. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Irineu, s-a dăruit Mănăstirii gorjene un fragment din moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Sfintele moaște au fost aduse de către Părintele Consilier Emil-Nedelea Cărămizaru de la Biserica ,,Sfântul Gheorghe Nou” din București. Ele vor rămâne permanent spre cinstire în Sfânta Mănăstire, alături de celelalte sfinte moaște care se păstrează în sfântul locaș. La eveniment au participat numeroși preoți și credincioși.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a amintit de istoria bogată a Mănăstirii Polovragi și de arhimandritul Ioan, egumenul Mănăstirii Horezu, care a condus lucrările de zidire și înnoire ale mănăstirii: ,,Aici, vrednicul de pomenire Ioan, egumenul Mănăstirii Horezu, cu osteneala sa a zidit această biserică. El a cunoscut cu darul lui Dumnezeu că aici se va întemeia o obște monahală înfloritoare. Așa se face că fericitul Ioan a avut înaintea lui înaintași destoinici, călugări sfinți. Peștera din apropiere este martoră a acestor călugări care au trăit aici în rugăciune și isihie. De aceea, încurajat de rugăciunile acestor cuvioși părinți, fericitul Ioan a zidit mănăstirea aceasta și a împodobit-o cu aceste frumoase picturi care dau mărturie de Epoca Brâncovenească”.
În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit a vorbit despre prezența sfinților prin sfintele lor moaște: „Sfintele moaște ale Sfinților sunt prezențe ale lui Dumnezeu în mijlocul nostru, iar Dumnezeu este minunat întru Sfinții Săi, cum spune psalmistul. De aceea sfintele moaște sunt făcătoare de minuni, dar nu prin ele însele, ci prin harul lui Dumnezeu care sălășluiește în ele. Noi când atingem și sărutăm sfintele moaște ale Sfântului Constantin Brâncoveanu, ne atingem și îl sărutăm pe însuși Sfântul Voievod. Ne atingem de el într-un mod cu totul familiar și suntem într-o comuniune cu Sfântul, iar el ajungând în stare de îndumnezeire, ne dăruiește din harul pe care l-a primit de la Dumnezeu”.
În finalul cuvântului, Arhipăstorul Olteniei a mulțumit Părintele Patriarh pentru acest mare dar făcut Mănăstirii Polovragi: „Mulțumim Preafericirii Sale, Părintelui Patriarh Daniel, care ne-a oferit această părticică din sfintele moaște ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. De asemenea, mulțumim Părintelui consilier Emil și tuturor celor prezenți pentru bucuria de a fi împreună”.

(Pr. Murgiuc Marius)