Liturghie Arhierească la Mănăstirea Vișina, din județul Gorj

Evenimente Gorj Manastiri

În ziua de sâmbătă, 25 noiembrie 2023, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Vișina, din județul Gorj. Înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit în treapta de ierodiacon pe părintele Athanasie Bîrcină. Din soborul de preoți amintim pe: Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici, Protos. Irodion Breaz, starețul Mănăstirii Vișina și Pr. Daniel Achim.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a vorbit mai întâi despre viața aleasă a Sfintei Ecaterina și despre cum a ajuns la curățirea sufletului și a minții: „Astăzi cinstim și prăznuim pe Sf. Mare Muceniță Ecaterina, o sfântă din Alexandria, care prin viața curată pe care a avut-o, s-a învrednicit să fie chemată de Mântuitorul Hristos și de Maica Domnului ca să devină creștină. S-a născut într-o familie aleasă, fiind învățată în științele lumii de atunci. Pentru curățenia și sfințenia vieții, având o mulțime de virtuți, Sf. Ecaterina L-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Ea stăruia într-o evlavie sufletească cu totul legată de darurile sădite în sufletul ei. Ea a învățat filozofia din meditarea la lucrurile naturale. Toate acestea ne vorbesc despre Dumnezeu. În fiecare lucru sau parte a creației este o înțelepciune a Tatălui ceresc, care ne cheamă permanent să urcăm pe această cale spre Împărăția Cerurilor. Cugetând la creația lui Dumnezeu, Sf. Ecaterina a ajuns la Creator. Inima ei era curățită de patimi și de grijile lumești”.

În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit a amintit de moartea martirică acceptată cu bucurie de Sf. Ecaterina și de puterea rugăciunilor sale pentru cei care aleargă la ea cu credință: „Sf. Mc. Ecaterina a biruit pe înțelepții de atunci și puterea cuvântului ei a fost atât de mare încât aceștia au trecut la creștinism. Văzând acestea, împăratul a hotărât ca pe Sf. Ecaterina să o trimită la moarte întrucât s-a făcut propovăduitoare a creștinismului. Pentru Mirele ceresc, Sf. Ecaterina a acceptat bătăi, dezonoare, batjocoră și chiar să fie martirizată. Sf. Ecaterina a ajuns să fie mielușeaua Mântuitorului Hristos, cu adevărat împreună cu sfinții îngeri. După tăierea capului, trupul ei a fost așezat de creștini la loc de cinste. Mai târziu, a fost așezată în mănăstirea Sinai care o are ca ocrotitoare și rugătoare înaintea Tronului ceresc. Sf. Ecaterina este mijlocitoare și grabnic ajutătoare. Cine se roagă la Sfânta Ecaterina nu pleacă niciodată fără răspuns la rugăciunile sale”.