Prăznuirea Sf. Ier. Spiridon la Craiova prin Liturghie arhierească

Evenimente

Astăzi, 12 decembrie 2023, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Parohia cu hramul „Sf. Ier. Spiridon”, din Craiova. Înconjurat de un ales sobor și preoți, alături de părintele consilier Daniel Achim, de părintele protoiereu Cristian Cojocaru și de părintele profesor Gheorghe Pârva, Înaltpreasfințitul Irineu a hirotonit întru diacon pe teologul Vasile Lică, pe seama Parohiei Vierșani, din Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit mai întâi de viața aleasă a Sf. Spiridon și despre rolul său în stabilirea dreptei învățături a Bisericii la primul sinod ecumenic din anul 325: „Ziua de astăzi este închinată Sf. Spiridon al Trimitundei, mare făcător de minuni, care ne-a reunit în această sfântă biserică, unde se cinstește acest mare ierarh al Bisericii noastre. Sf. Spiridon este cunoscut de toți ca unul care a fost ales de Dumnezeu să păstorească Biserica în vremuri grele. Cu sfințenia vieții sale a îndreptat lucrurile care au fost semănate de diavol prin erezii, prin îndepărtarea de la credință, prin nesupunere față de legea lui Dumnezeu și prin abatere de la rânduielile divine. Sf. Spiridon este ales să lucreze în via Domnului și a trăit momente evanghelice, fiind convins că Mântuitorul Hristos este Calea, Adevărul și Viața. Sf. Spiridon a înțeles din fragedă copilărie chemarea pe care Dumnezeu o așează în fiecare dintre noi. Sf. Spiridon nu a uitat niciodată de rugăciune. El și-a făcut sufletul său ca o țarină bogată în care a căzut sămânța Cuvântului și a rodit însutit și înmiit. Cu adevărat, Sf. Spiridon a ajuns să fie hristofor, adică purtător de Dumnezeu. Sf. Spiridon s-a arătat înaintea tuturor credincioșilor ca un mare părinte și învățător al Evangheliei. Cuvântul Sf. Spiridon se întreține din faptă, iar fapta strălucește în cuvântul său. Sf. Spiridon este apărător al dreptei credințe și noi avem în el un stâlp de nădejde al Ortodoxiei”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a amintit de trecerea din lumea aceasta pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, dorința neîncetată a sfinților și a tuturor celor care au ca model pe sfinți și îl iubesc pe Dumnezeu: „Trăim în lumea aceasta ca să ne pregătim permanent. Nu avem aici cetate stătătoare și nici capătul existenței noastre. Dimpotrivă, începem viața noastră îndreptându-ne mereu spre sfârșitul vieții noastre. Fericit este acela care trăiește întotdeauna cu gândul la despărțirea de lumea aceasta pentru că aceluia i se va deschide Împărăția cerurilor. Dumnezeu este prezent în viața lumii și cu atât mai mult în viața noastră. Dumnezeu a făcut lumea și nu a părăsit-o, ci El este continuu în lumea noastră și poartă de grijă de fiecare în parte prin providența Sa divină. Tot ceea ce facem noi este cântărit, apreciat și răsplătit de Dumnezeu. Noi ne îndreptăm către Dumnezeu pentru că simțim că iubirea vine numai de la El și că este singura virtute care ne facem să fim în comuniune cu El”.

Îndemnul de final a fost acela de a ne ruga mereu Sf. Ier. Spiridon, mare făcător de minuni, ajutător grabnic al tuturor celor care se află în necazuri și întristări: „Cinstindu-l pe Sf. Spiridon, să-l rugăm cu insistență ca să ne ajute să ducem mai departe postul acesta al Nașterii Domnului și să ne împărtășim cu evlavie spre iertarea păcatelor noastre și spre viața de veci. Amin”.